Εφημερίδα Κοινωνική

Εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας

 Breaking News

Εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας
23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει στην Εθελοντική Πρωτοβουλία της ΕΕ «Σύμφωνο των Δημάρχων», την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους, σκοπεύοντας να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εθελοντική αυτή πρωτοβουλία, ο Δήμος Πειραιά σε συνδυασμό με την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TRACE, προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας – ΣΔΑΕ, στο οποίο περιγράφονται το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου αλλά και οι επιμέρους στόχοι και τα συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020.

Με βάση τα στοιχεία των άμεσων και έμμεσων ενεργειακών καταναλώσεων που συλλέχθηκαν, το εκπονηθέν ΣΔΑΕ προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θα επιφέρουν αυτή την μείωση και αφορούν τον οικιακό και τριτογενή τομέα, τα οχήματα και τις μεταφορές, τα δημοτικά κτίρια και το δημοτικό φωτισμό και την ενεργή συμμετοχή των δημοτών και κατοίκων του Δήμου.

Ο Δήμος Πειραιά δια του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Κόκκαλη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας εγκρίθηκε μετά από αυστηρό έλεγχο, από τις υπηρεσίες υποστήριξης του Συμφώνου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια πληρότητας και ποιότητας.

Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Πειραιά συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 6.200 ευρωπαϊκών πόλεων – όντας και ένας εκ των 128 Δήμων της Ελλάδας – που διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Πέτρος Κόκκαλης, δήλωσε: «η έγκριση του ΣΔΑΕ είναι πολύ σημαντική για το Δήμο Πειραιά, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα μια δέσμευση αλλά και ευκαιρία για το Δήμο, να προετοιμαστεί έγκαιρα για την νέα γενιά χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία πλέον, η κυρίαρχη στόχευση αυτών αφορά την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας».

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ επιτυγχάνεται η κατ’ αρχήν “επιλεξιμότητα” του Δήμου για μια σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση έργων και που συμβάλλουν επαρκώς στην επίτευξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων.

Επιπρόσθετα η υλοποίηση του ΣΔΑΕ, θα οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε), ώστε να αναδείξουμε τον Πειραιά σε μια «Πράσινη», «Βιώσιμη», «Έξυπνη» και «γαλάζια» πόλη.

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πειραιά όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων:

ΣΧΕΔΙΟ

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ