Εφημερίδα Κοινωνική

"Black Spider"

 Breaking News
    Ενός κακού… media έπονται! Όσα δε λέγονται αλλά γράφονται!

Ενός κακού… media έπονται! Όσα δε λέγονται αλλά γράφονται!

«Φίλτρο» σε ποινικές διώξεις για γιατρούς Για τις αλλαγές που ετοιμάζει για τους γιατρούς η κυβέρνηση κάνει λόγο η «Καθημερινή». Αναλυτικότερα, η εφημερίδα μιλάει για συγκρότηση συμβουλίου που θα έχει σαν πρόεδρο ανώτερο δικαστικό λειτουργό, με σκοπό να περιοριστούν οι άσκοπες ποινικές διώξεις εις βάρος γιατρών. Αναλυτικά το άρθρο: Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα εξετάσει την πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού συλλόγου για συγκρότηση εξειδικευμένου ιατροοικονομικού συμβουλίου με πρόεδρο ανώτερο

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση αντιπλημμυρικών μελετών Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας αναθέτει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση αντιπλημμυρικών έργων-μελετών του Δήμου, προς υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ), στον κ. Μιχαήλ Τσανάκα έναντι του ποσού των 24.676,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   Αντικατάσταση επικίνδυνων τσιμεντοιστών οδοφωτισμού στο Δήμο Νίκαιας – Ρέντη Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Βοηθάει τους άπορους μέσω του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανέθεσε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε, την προμήθεια 744 διατακτικών, για είδη διαβίωσης (τρόφιμα και άλλα είδη, εκτός αλκοολούχων ποτών), στους κατοίκους του Δήμου που έχουν πληγεί λόγω της διαρκώς ογκούμενης κοινωνικοοικονομικής κρίσης, για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι 744 διατακτικές αντιστοιχούν στο ποσό των 37.200,00 € και οι υπόλοιπες θα δοθούν δωρεάν στο Δήμο από την προμηθεύτρια

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Πειραιά: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων O Δήμος Πειραιά προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την εκτέλεση του Υποέργου 5 «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Πειραιά» της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το…. ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το…. ανάγνωσμα!

Έξτρα «βοήθεια» στους δήμους από την κυβέρνηση Δημοσιεύτηκε η τροπολογία με βάση την οποία θα καλυφθούν από τον κρατικό «κορβανά» τα τέλη ταφής απορριμμάτων ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ που οφείλουν οι δήμοι για τα έτη 2022 και 2023. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει έξτρα «βοήθεια» στους δήμους καλύπτοντας για λογαριασμό τους και τα χρωστούμενα του 2023. Υπενθυμίζεται ότι και το έτος 2022 είχε προβλεφθεί (με τροπολογία που ψηφίστηκε τον

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Προμήθεια και τοποθέτηση λουόμενων εξεδρών στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ.Ε.Φ. Ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενων εξεδρών 1.500 θέσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ.Ε.Φ.» προϋπολογισμού 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.   Δαπάνη για μουσική συναυλία

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας…το ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας…το ανάγνωσμα!

Δήμος Νίκαιας –Ρέντη: Πρόσληψη ατόμων μέσω ΔΥΠΑ Σε απόφαση πρόσληψης 43 ατόμων μέσω της δράσης της Δ.Υ.Π.Α.: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα», προχώρησε ο Δήμος Νίκαιας-Ρέντη για την στελέχωση των υπηρεσιών του. Η πρόσληψη είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 13/11/2023 έως 12/11/2024, με δυνατότητα επέκτασης για επί πλέον δώδεκα (12) μήνες.   Λειτουργίας περιφραγμένων πάρκων σκύλων Επιπλέον, ο Δήμος Νίκαιας-Ρέντη αποφάσισε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Έγκριση του φακέλου της μελέτης «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» Η Π. Αττικής ενέκρινε το φάκελο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία και περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Η περιοχή μελέτης είναι η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο περιοχή Ελαιώνα που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Αθηνών – Μαρκόνι, Αγίας Άννης – Π. Ράλλη –

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Πειραιά: Έλαβε δωρεά για μπάλες μπάσκετ σε σχολεία H Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πειραιά αποδέχτηκε τη δωρεά της εταιρείας επικοινωνιών και συνδεσιμότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας «NAVARINO», που προσφέρει διακόσιες (200) μπάλες μπάσκετ (Spalding) στα Γυμνάσια του Δήμου Πειραιά (θα δοθούν δέκα (10) μπάλες ανά Γυμνάσιο).   Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Μελέτη Κυκλοφορίας και Στάθμευσης του Δήμου Πειραιά Ο Δήμος Πειραιά προχωρά στη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διεθνή ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Νομοσχέδιο ΟΤΑ: Αίτημα για εξαίρεση της ΔΗΚΕΝΙΡ από την κατάργηση-λύση της Η ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ αποτελεί το μοναδικό νομικό πρόσωπο που λειτουργεί σήμερα στο Δήμο Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη. Σε περίπτωση που (με το νέο νόμο για τους ΟΤΑ) πραγματοποιηθεί η λύση της και οι δραστηριότητες της μεταφερθούν στο Δήμο, ο οποίος είναι ήδη υποστελεχωμένος και επιφορτισμένος με πολλαπλές αρμοδιότητες, θεωρείται αμφίβολη η συνέχιση των εργασιών της και η πραγματοποίηση των επί 27 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Κορυδαλλού: Απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων Ο Δήμος Κορυδαλλού προχώρησε με απόφαση Αντιδημάρχου Γ. Δημόπουλου στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων (έτους 2023)» στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο ΑΣΣΟΣ. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών 12 μήνες. Συνολική δαπάνη (αγωγών και φρεατίων) 35.682,93€ (συμ. του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την προσφορά.  

Διαβάστε περισσότερα
    ΠΑΕ Ολυμπιακός: Τέλος από το Μετροπόλιταν! Ανακοίνωση «βόμβα»: «Έπαιξε πολύ βρώμικο παιχνίδι»

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Τέλος από το Μετροπόλιταν! Ανακοίνωση «βόμβα»: «Έπαιξε πολύ βρώμικο παιχνίδι»

Το τέλος της συνεργασίας του με το νοσοκομείο Μετροπόλιταν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός που αναζητά πλέον νέα συνεργασία για τις ανάγκες του συλλόγου στον τομέα της Υγείας. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν το γεγονός μέσω ανακοίνωσής τους όπου μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για «πολύ βρώμικο παιχνίδι» ενώ υπάρχουν και πολύ σοβαρές καταγγελίες για την εξυπηρέτηση που παρείχε το νοσοκομείο από την ΠΑΕ μέχρι και στον απλό κόσμο. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Η ΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Πειραιά: Έγκριση αιτήματος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε το αίτημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για παραχώρηση τμήματος της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ, ενόψει της ημέρας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του ΠΑΙΔΙΟΥ και στο πλαίσιο της αφύπνισης για τα δικαιώματα του ΠΑΙΔΙΟΥ, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023 από τις 17:00μ.μ. έως τις 20:00μ.μ.   Δήμος Περάματος: Σε ποια εταιρεία ανατίθεται η διαχείρισης ειδικών ζωικών αποβλήτων Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία FARGECO

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανακατασκευή επικίνδυνων πεζοδρομίων Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 2023» με προϋπολογισμό 900.000,00€ (725.805,45 + 174.193,55 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 725.616,25 € (δαπάνη εργασιών

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Υπηρεσία συντήρησης λογισμικού παρακολουθήσεων έργου Δήμου Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ανέθεσε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: « ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 12023178 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην εταιρεία «UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , έναντι του ποσού των 4.720,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 5.852,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα: «Σκανάρουμε» αποφάσεις ΟΤΑ

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα: «Σκανάρουμε» αποφάσεις ΟΤΑ

Δήμος Πειραιά: Έργο “HARMONIA” και αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “HARMONIA” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020», αποφάσισε ο Δήμος Πειραιά. Στο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.999.795,00 €, συμμετέχουν 22 εταίροι, από 10 χώρες. Ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Πειραιά ανέρχεται στο ποσό των 123.125,00 €, ενώ η διάρκεια του έργου έχει οριστεί στους 44 μήνες. Το

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Δήμος Κορυδαλλού: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ανάπλαση του χώρου πέριξ του δημαρχείου Ο Δήμος Κορυδαλλού ενέκρινε την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου», μέχρι τις 30-10-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/16. Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ανάθεση για τακτικό έλεγχο διαχειριστικής χρήσης Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας τακτικού

Διαβάστε περισσότερα
    Αυτό πως λέγεται; Επιχειρηματική… διπλωματία;

Αυτό πως λέγεται; Επιχειρηματική… διπλωματία;

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Ιρανό ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, θα υποδεχθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 Επιχειρηματική Αποστολή από το Ιράν, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν Πρόεδροι και CEO σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των κατασκευών, ΙΤ, τραπεζικών υπηρεσιών, τουρισμού, καλλυντικών κ.ά. Στην

Διαβάστε περισσότερα
    Δομή ΟΚΑΝΑ στα Μανιάτικα Ο «κόμπος έφτασε στο χτένι»! – Οι Πειραιώτες δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία – Δυναμικές κινητοποιήσεις από δω και πέρα

Δομή ΟΚΑΝΑ στα Μανιάτικα Ο «κόμπος έφτασε στο χτένι»! – Οι Πειραιώτες δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία – Δυναμικές κινητοποιήσεις από δω και πέρα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ θα προχωρήσει σε ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ το επόμενο διάστημα «κατεβάζοντας» και απορριμματοφόρα! Δυναμική κινητοποίηση την Παρασκευή 27/10 11:30 πμ στην Αιτωλικού από κατοίκους και φορείς ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Υπάρχει σφράγιση από το Δήμο που δεν εκτελείται από την Αστυνομία. Οι μηνύσεις που έχουν γίνει προς την Εισαγγελέα ακόμη δεν εκτελούνται γιατί είναι στο στάδιο της… προανάκρισης. Από το Υπ. Υγείας, οι «ιδιαίτεροι», αδιαφορούν προκλητικά και ρίχνουν το μπαλάκι στους κατοίκους

Διαβάστε περισσότερα
    Πόλεμος, «παρακολουθήσεις» και πολιτική ηθική

Πόλεμος, «παρακολουθήσεις» και πολιτική ηθική

Δήμος ετοιμάζεται για… πόλεμο και ψάχνει καταφύγια! Χωρίς καταφύγια – με εξαίρεση όσα λειτούργησαν στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κάποια που κατασκευάστηκαν… μετά τον πόλεμο – βρίσκονται οι κάτοικοι του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που σε περίπτωση πολέμου (όπως λένε) δε θα μπορέσουν να προστατευτούν, καθώς δεν υπάρχουν οι χώροι που θα ήταν αρκετοί για να φιλοξενήσουν και να προστατεύσουν το σύνολο των πολιτών. Και όσοι υπάρχουν, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα
    Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα

Απευθείας ανάθεση για παγκάκια και κάδους από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας παγκακίων & κάδων μικροαπορριμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους πάρκα και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 29.780,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.   Έξοδα για δικαστικές δαπάνες στο Δήμο Περάματος Στο Δήμο Περάματος εγκρίθηκε δαπάνη για Δικαστικά έξοδα και

Διαβάστε περισσότερα
    Καταρρέει η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας …και οι συνέπειες είναι «παράπλευρες»

Καταρρέει η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας …και οι συνέπειες είναι «παράπλευρες»

Η εικόνα διάλυσης (ή διάσπασης) που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό του έχει βαθύτερες συνέπειες, που ξεπερνούν τα όρια της «επιβίωσης» ενός κόμματος. Μιλάμε για την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, τον δεύτερο «πολιτικό πόλο» με τους χιλιάδες ψηφοφόρους και τις 47 κοινοβουλευτικές έδρες. Το κόμμα που (κανονικά) θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, να διατυπώνει θέσεις, να «χαράσσει» πολιτικές  και όχι να αφήνει την Κυβέρνηση στον… «αυτόματο». Όταν η αξιωματική

Διαβάστε περισσότερα
    Κατάπτυστη ανακοίνωση «εκπροσώπων» – εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ κατά των Πειραιωτών για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗ στα ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ! – Τους επιστρέφουμε χαρακτηρισμούς και τους απαντάμε με Πειραιώτικη μπέσα! Θέση της «Κ»

Κατάπτυστη ανακοίνωση «εκπροσώπων» – εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ κατά των Πειραιωτών για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗ στα ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ! – Τους επιστρέφουμε χαρακτηρισμούς και τους απαντάμε με Πειραιώτικη μπέσα! Θέση της «Κ»

Ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΚΑΝΑ και όσοι τον εκπροσωπούν (σ.σ. γιατί προφανώς δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι), «ζουν σε άλλο κόσμο» από αυτόν που προσπαθούν να αλλάξουν! Αυτό συμπεραίνουμε από το ύφος της ανακοίνωσης-δελτίο τύπου που έβγαλαν, με την οποία (άκουσον, άκουσον!) επιτίθενται στους Πειραιώτες επειδή -λέει- αντιδρούν με την ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ λειτουργία δομής του ΟΚΑΝΑ στα Μανιάτικα, η οποία “ξεφύτρωσε” ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ, ΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα
    Εκλογές 2023: Κλειστά τα δικαστήρια 21 έως 28 Ιουνίου

Εκλογές 2023: Κλειστά τα δικαστήρια 21 έως 28 Ιουνίου

Πανελλαδικά αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων από την Τετάρτη, 21 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 28 Ιουνίου, λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου, ενώ η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται την Παρασκευή, 23 Ιουνίου και τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Φίλιππα Σπυρόπουλου, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την Τετάρτη, 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα
    Μη χάσετε την Κοινωνική του Σαββάτου (03/06) – Αποκαλυπτική, δυναμική, ανατρεπτική και με παρασκήνιο που… «σπάει τα δεδομένα»

Μη χάσετε την Κοινωνική του Σαββάτου (03/06) – Αποκαλυπτική, δυναμική, ανατρεπτική και με παρασκήνιο που… «σπάει τα δεδομένα»

Αντικειμενική ενημέρωση και μαχητική δημοσιογραφία για όσα συμβαίνουν με σημαντικά θέματα Ναυτιλίας, Πολιτικής και Αυτοδιοίκησης   Αυτό το Σάββατο 03/06/2023 ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ:     Απανωτά τροχαία με παρασύρση πεζών τις τελευταίες ημέρες – ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; – Ανοίγει ξανά η συζήτηση σε επίπεδο πόλεων για διαβάσεις, πεζοδρόμια, σήμανση, φωτισμούς, ράμπες ΑμΕΑ, παράνομα παρκαρίσματα, «ορατότητες» και οδηγική κουλτούρα Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές των τροφίμων; – Οι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα
    Επανεμφανίστηκε η Πόπη Τσαπανίδου: «Δεν παραιτούμαι, αυτά είναι αστειότητες»- Ποιοι θέλουν την έξοδό της

Επανεμφανίστηκε η Πόπη Τσαπανίδου: «Δεν παραιτούμαι, αυτά είναι αστειότητες»- Ποιοι θέλουν την έξοδό της

«Δεν παραιτούμαι», σχολίασε η Πόπη Τσαπανίδου, τις φήμες που πυροδότησε η πλήρης εξαφάνισή της από τη δημοσιότητα από την επομένη της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, δεν εμφανίστηκε ούτε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες Τετάρτη, στη σύσκεψη των Αρχηγών, όπου συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί προσέρχονται συνοδευόμενοι από τους εκπροσώπους τους- ο κ. Μητσοτάκης ήταν με τον Δημήτρη Τσιόδρα,

Διαβάστε περισσότερα
    Εκλογές 2023: Πώς ψηφίζουμε στις νέες κάλπες της 25ης Ιουνίου – Όλες οι αλλαγές

Εκλογές 2023: Πώς ψηφίζουμε στις νέες κάλπες της 25ης Ιουνίου – Όλες οι αλλαγές

Πρόσω ολοταχώς για νέες εκλογές οδεύει η χώρα.   Ο εκλογικός θρίαμβος Μητσοτάκη στις κάλπες της 21ης Μαΐου άλλαξε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να «τρέξουν» οι διαδικασίες που ακολουθούνται βάσει Συντάγματος σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς επίσης και ο χρόνος διεξαγωγής των επόμενων εκλογών.   Η Βουλή θα συγκληθεί σε Α” τακτική Σύνοδο, την Κυριακή 28 Μαΐου, αντί της Πέμπτης 1η Ιουνίου, όπως είχε οριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα
    Εκλογές 2023: «Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας» λένε οι δημοσκόποι – Πώς εξηγούν την απόκλιση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ

Εκλογές 2023: «Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας» λένε οι δημοσκόποι – Πώς εξηγούν την απόκλιση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ

Με μία ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) καταφέρεται κατά συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων οι οποίες ασκούν κριτική στα αποτελέσματα των ερευνών ενώ τονίζει χαρακτηριστικά «ευχή μας είναι να αφεθεί εφεξής ο κλάδος απερίσπαστος να κάνει την δουλειά του». «Εδώ και πολλά χρόνια, το εργαλείο αυτό αμφισβητείται έντονα με δημόσιες τοποθετήσεις από συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες, με στόχο την αποδόμησή του», λένε στην ανακοίνωσή τους. Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα
    Εκλογές 2023: Άρωμα γυναίκας στη νέα Βουλή – Οι 71 που εξελέγησαν από όλα τα κόμματα

Εκλογές 2023: Άρωμα γυναίκας στη νέα Βουλή – Οι 71 που εξελέγησαν από όλα τα κόμματα

Με εντονότερο «άρωμα» γυναίκας έχει σχηματιστεί η σημερινή Βουλή αφού εξελέγησαν συνολικά 71 σε σχέση με τις 62 το 2019.   Συγκεκριμένα, στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας θα κάθονται πλέον 29 γυναίκες, στου ΣΥΡΙΖΑ 22, στου ΠΑΣΟΚ 10, στου ΚΚΕ 6, ενώ από την Ελληνική Λύση εξελέγησαν 4 γυναίκες. Ορισμένες έχουν καθίσει ξανά στα κοινοβουλευτικά έδρανα και για άλλες θα είναι η πρώτη φορά, ενώ την ίδια στιγμή δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα
    Αποτελέσματα εκλογών 2023 – Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε πολιτικούς αρχηγούς: Κάλπες στις 25 Ιουνίου

Αποτελέσματα εκλογών 2023 – Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε πολιτικούς αρχηγούς: Κάλπες στις 25 Ιουνίου

Την πρόθεση της κυβέρνησης να επισπεύσει τη σύγκληση και στη συνέχεια τη διάλυση της νέας Βουλής, ώστε να διεξαχθούν οι νέες βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεφωνικη επικοινωνία που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς, στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής, που έλαβε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ