Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Απόφαση δικαστηρίου υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει σε πολίτη 597.932 ευρώ νομιμοτόκως – Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή – Μήνας «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ» για την Περιφέρειας Αττικής ήταν ο Οκτώβριος

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Απόφαση δικαστηρίου υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει σε πολίτη 597.932 ευρώ νομιμοτόκως – Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή – Μήνας «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ» για την Περιφέρειας Αττικής ήταν ο Οκτώβριος
07 Νοεμβρίου 2021

Μετά την απόφαση Α 8651/2021 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26 Μονομελές ), όπου έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της ενάγουσας και αναγνωρίζει την υποχρέωση της Περιφέρειας να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 11.989,68 ευρώ
και την υπ’ αριθμόν 6816/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (18ο Τριμελές) όπου αναγνωρίζει την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Αττικής να καταβάλουν εις ολόκληρον σε κάθε έναν από τους δύο πρώτους ενάγοντες το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και σε κάθε μία από τις λοιπές ενάγουσες το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (08.05.2018) και έως την εξόφληση,
άλλη μια απόφαση δικαστηρίου μέσα στον Οκτώβριο ανάγκασε την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 29/10/2021, αφού το θέμα συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι υπήρχε προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου.

Αυτή την φορά σειρά είχε η Απόφαση υπ’ αριθμ. 2421/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της 6043/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) στην οποία απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και κατά του Ελληνικού Δημοσίου και δέχτηκε εν μέρει την αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του υποχρεώνει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πεντακοσίων εννενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (597.932) ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής στις 4-11-2016 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Επίσης κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εκ του συνολικού ποσού που υποχρεώθηκε η Περιφέρεια Αττικής να καταβάλλει στον ενάγοντα.

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για τις ζημίες και την ηθική βλάβη που υπέστη από το ατύχημα στο οποίο αφορούσε κατά τον ενάγοντα, την πτώση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του στις 5-11-2011 σε τοπική καθίζηση του οδοστρώματος (κακότεχνη τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου) επί της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου (ύψος πρώην Σχολών Αστυνομίας), στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας και τον επακόλουθο βαρύτατο τραυματισμό του (αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός κάτω άκρων).

Το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή κατά της Περιφέρειας βασιζόμενο στις εξής σκέψεις: Αρχικά έκρινε ότι η Περιφέρεια είναι αρμόδια για την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό επί του επίμαχου σημείου και περαιτέρω έκρινε ότι η Περιφέρεια ήταν κατά το χρόνο του ατυχήματος (5-11-2011) υπεύθυνη για την συντήρηση και την καλή λειτουργία του οδοστρώματος επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στο ύψος των πρώην Σχολών Αστυνομίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνος.

Ως συντήρηση, κατά την απόφαση του Δικαστηρίου, νοείται η αποκατάσταση των βλαβών και των φθορών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σήμανση του Κ.Ο.Κ., ήτοι εν προκειμένω, η λήψη του προληπτικού μέτρου της προειδοποίησης των οδηγών για την επικινδυνότητα επί του οδοστρώματος μέσω τοποθέτησης πινακίδας αναγγελίας κινδύνου λόγω οδοστρώματος με τοπική καθίζηση (άρθρα 4 και 10 Κ.Ο.Κ.). Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα όργανα της Περιφέρειας παρανόμως παρέλειψαν, καίτοι είχαν την υποχρέωση, αφενός, να αποκαταστήσουν την τοπική καθίζηση που υπήρχε γύρω από το εν λόγω φρεάτιο διορθώνοντας την κακότεχνη τοποθέτηση του καπακιού του, αφετέρου, να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σήμανσης αναγγελίας του επικίνδυνου για την διέλευση των οχημάτων σημείου ώστε να προειδοποιούνται οι οδηγοί για την ύπαρξή του. Περαιτέρω το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του και σχετική πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με την οποία η αιτία εκτροπής της δίκυκλης μοτοσικλέτας του ενάγοντος και της ακόλουθης πρόσκρουσής της στο πεζοδρόμιο ήταν η πτώση της σε φρεάτιο, το μαντεμένιο καπάκι του οποίου ήταν κακότεχνα τοποθετημένο, ώστε να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την άσφαλτο, έκρινε τελικώς ότι η διαπιστωθείσα παρανομία των οργάνων της Περιφέρειας συνδέεται αιτιωδώς με τον προκληθέντα βαρύτατο τραυματισμό του ενάγοντος κατά την πρόσκρουση και ότι επομένως συντρέχουν όλες οι 3 κατ’ άρθρα 105-106 ΕισΝ.Α.Κ. προϋποθέσεις της αποζημιωτικής ευθύνης της εναγόμενης Περιφέρειας Αττικής.

Με αυτά τα δεδομένα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 6043/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές). Σημειωτέων ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πέππας Νικόλαος δήλωσε λευκό και το μέλος Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψήψισε.

 

Διαβάστε επίσης:

- «1512» – Νέος τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής

-Άλλη μια απόφαση ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ πολίτη κατά της Περιφέρειας Αττικής – Αφορά τροχαίο λόγω κακοτεχνίας ευρείας έκτασης και μη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη ειδοποίηση των οδηγών – Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

- Περιφέρεια Αττικής: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το master plan για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και επιπτώσεων των πυρκαγιών

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Φωτιές» άναψε η υπόθεση ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ που έμενε τρεις μήνες στο συρτάρι! Αποφασίστηκε εν μέσω… «αποχής» και αντιδράσεων η άσκηση ενδίκων μέσων από την οικονομική επιτροπή – ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

-Περιφέρεια Αττικής: Έργα βελτίωσης του περιφερειακού και του παράπλευρου οδικού δικτύου Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου

-Περιφέρεια Αττικής: Καθαρισμοί ρεμάτων στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας

-Σχεδόν 3.000.000 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ για την «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» μέχρι τώρα – Πόσο θα φτάσει η «λυπητερή» μέχρι να παραδοθεί το έργο;

Περιφέρεια Αττικής: Απολογισμός Έργου για τη διετία 2019 – 2021

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ