Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το…. ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το…. ανάγνωσμα!
24 Νοεμβρίου 2023

Έξτρα «βοήθεια» στους δήμους από την κυβέρνηση

Δημοσιεύτηκε η τροπολογία με βάση την οποία θα καλυφθούν από τον κρατικό «κορβανά» τα τέλη ταφής απορριμμάτων ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ που οφείλουν οι δήμοι για τα έτη 2022 και 2023. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει έξτρα «βοήθεια» στους δήμους καλύπτοντας για λογαριασμό τους και τα χρωστούμενα του 2023. Υπενθυμίζεται ότι και το έτος 2022 είχε προβλεφθεί (με τροπολογία που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο) επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 60 εκατ. ευρώ για την εξόφληση, για λογαριασμό των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, των υποχρεώσεών τους που αφορούν στο τέλος ταφής αστικών αποβλήτων. «Έχουμε αποφασίσει να καλύψουμε τους δήμους και για το 2023, προκειμένου να βοηθήσουμε και τους νέους δημάρχους που θα αναλάβουν από τον Ιανουάριο», σημείωσε σχετικά, κυβερνητικό στέλεχος. Τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) έως το τέλος του έτους. Σε κάθε περίπτωση, τα 93 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει παράγοντας της ΚΕΔΕ (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος) θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους δήμους, καθώς θα παρακρατηθούν το 2024 από την τακτική τους χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ αποτελεί η αναστολή της καταβολής του τέλους ταφής.

Με νέα κριτήρια η κατανομή των ΚΑΠ

Με ανακούφιση υποδέχεται η αυτοδιοίκηση την αναθεώρηση των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι), καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε το χρόνιο αίτημα των Δήμων τα χρήματα αυτά να μη διανέμονται με βασικό κριτήριο τα πληθυσμιακά δεδομένα των ΟΤΑ. Ειδικότερα το υπουργείο έκανε αποδεκτή μελέτη της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης) μέσα από την οποία έγινε ένας εξορθολογισμός των κριτηρίων χρηματοδότησης των δήμων, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η γεωγραφική έκταση τους, ο αριθμός των διαμερισμάτων τους, η ορεινότητα, η νησιωτικότητα.

Πήρε παράταση το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”

Παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024 πήραν δύο πτυχές του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”. Ειδικότερα, η εν λόγω παράταση αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και τις πράξεις με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» και «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Οι αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού σε ΟΤΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους ΟΤΑ και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ