Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!
23 Νοεμβρίου 2023

Προμήθεια και τοποθέτηση λουόμενων εξεδρών στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ.Ε.Φ.

Ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενων εξεδρών 1.500 θέσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σ.Ε.Φ.» προϋπολογισμού 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

 

Δαπάνη για μουσική συναυλία

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής της μουσικής συναυλίας με τη Δέσποινα Βανδή στις 18 Δεκεμβρίου στον Άγιο Στέφανο του Δήμου Διονύσου και κατόπιν του ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και προτείνεται ως αντικατάσταση της ακυρωθείσας συναυλίας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής (2023-2025), (προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η πλήρης εγκατάσταση (ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση) σιδηροϊστών οδικού ηλεκτροφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, σωλήνων, καλωδίων, κατασκευή βάσεων σιδηροϊστών, μεταλλικών ερμαρίων, ηλεκτρικών διανομών, πλήρωση φρεατίων με διογκωμένη πολυστερίνη και σκυρόδεμα, μεταλλικών ερμαρίων, ηλεκτρικών διανομών, ρυθμιστών φωτισμού, ασφαλειών, ηλεκτρονόμων, διακοπτών και η εκτέλεση λοιπών εργασιών οδοφωτισμού για την συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα Π.Α.Θ.Ε.

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ