Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!

Της Διαύγειας το… ανάγνωσμα!
02 Νοεμβρίου 2023

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανακατασκευή επικίνδυνων πεζοδρομίων

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 2023» με προϋπολογισμό 900.000,00€ (725.805,45 + 174.193,55 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 725.616,25 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 

ΚΕΔΕ: Αποδοχή προσφοράς της DIVANI PALACE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη επισιτιστικών εξόδων, στο πλαίσιο των ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν για την ενημέρωση των νεοεκλεγέντων αιρετών σχετικά θέματα τοπικής διακυβέρνησης, οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτικά εργαλεία προγραμματικής περιόδου 2021–2027, οργάνωσης και επιχειρησιακού προγραμματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Λάρισα στις 14-15/12/2023, έξανε αποδεκτή προσφορά εταιρείας με επωνυμία «DIVANI PALACE LARISA HOTEL», ύψους 3.150,00 €.

 

Ειδική «Ομάδα Εργασίας» για παροχές του ΕΦΚΑ

Τη «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ενιαίων Κανόνων για τις Συντάξεις και τις Παροχές Αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ» αποφάσισε το Υπ. Εργασίας αναθέτοντας έργο σε 15 πρόσωπα. Η ομάδα φέρει την υποχρέωση να παραδώσει Πόρισμα, μέχρι 30-9-2024, στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης κ. Π. Τσακλόγλου, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες και εισηγήσεις, απαραιτήτως, για τα κάτωθι:

1. Χαρτογράφηση των υφιστάμενων κανόνων και προϋποθέσεων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας και λοιπών ασφαλιστικών αναπηρικών παροχών, όλων των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ Φορέων και Κλάδων, συμπερ. του Δημοσίου και του ΝΑΤ.

2. Εισήγηση πλέγματος νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας και λοιπών ασφαλιστικών αναπηρικών παροχών, προς θέσπιση.

3. Κοστολόγηση και οικονομική αποτίμηση του πλέγματος των προτεινόμενων νέων ενιαίων κανόνων.

 

Σαλαμίνα: Διακήρυξη για τις ανάγκες στέγασης του 5ου νηπιαγωγείου

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας προκήρυξε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του 5ου νηπιαγωγείου. Το ακίνητο θα πρέπει να κείται εντός της νήσου Σαλαμίνας και των διοικητικών ορίων που ορίζονται σύμφωνα με τα σχολικά όρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε (12) δώδεκα έτη, αρχίζει δε από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και παραλαβής του χώρου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία όταν συμπληρωθεί η 12ετία. Παράταση επιτρέπεται εάν κριθεί απαραίτητο από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ