Εφημερίδα Κοινωνική

Νοσοκομεία: «Ακτινογραφία» στη διαδρομή του ασθενή στο ΕΣΥ

 Breaking News

Νοσοκομεία: «Ακτινογραφία» στη διαδρομή του ασθενή στο ΕΣΥ
30 Ιουνίου 2023

Πάνω από 200.000 περιπτώσεις ελέγχου στα νοσοκομεία του ΕΣΥ βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ), του φορέα που έχει αναλάβει την κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται στα νοσοκομεία ανά κατηγορία ασθένειας.

Ο έλεγχος θα γίνει μέσω ειδικής πλατφόρμας με την οποία θα συνδεθούν όλα τα νοσοκομεία –ξεκινώντας από την 7η ΥΠΕ της Κρήτης, με σκοπό αρχικά να αναδειχθούν τα προβλήματα κατά την συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου του ασθενή. Ο λόγος είναι ότι στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο, η κωδικοποίηση αυτή θα οδηγήσει στη σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής μέτρηση των αναγκών της χώρας.

Η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη, θα επιβεβαιώσει την σωστή ταξινόμηση των περιστατικών των ασθενών στους κωδικούς των DRG’s (Diagnosis Related Group) που ακολουθούν την διεθνή κατάταξη των ασθενειών ICD-10. Οι έλεγχοι θα αφορούν περιστατικά χρήσης λιγότερων ή περισσότερων κωδικών για τη διαχείριση της ασθένειας του ασθενή κατά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ελέγχου στο έργο που παράγεται σε κάθε νοσοκομείο, αλλά και δικαιότερη κατανομή των πόρων της υγείας.

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΚΕΤΕΚΝΥ Χάρης Πλατής, μιλώντας σε ημερίδα του Κέντρου με θέμα «Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Αξιοποίηση της πλατφόρμας DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE».

Ο έλεγχος της ιατρικής κωδικοποίησης, θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από τις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης, οι οποίες συνοδεύουν τη διεθνή κωδικοποίηση ICD-10 και την Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ).

«Η διαδικασία αυτή συνδέει τους επαγγελματίες υγείας με την εικόνα του ταξιδιού του ασθενή στο δημόσιο σύστημα υγείας», ανέφερε ο κ. Πλατής, συμβάλλοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς μετά τον έλεγχο θα ακολουθεί συμβουλευτική παρέμβαση για τη διόρθωση των λαθών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τοπικές ιδιαιτερότητες
Τα δεδομένα που θα συλλεγούν από την καταγραφή, θα μπορέσουν να αναδείξουν επιδημιολογικές ιδιαιτερότητες, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο αντιμετώπισης ελλείψεων στη στελέχωση των δομών υγείας, για την ανακατεύθυνση των πόρων, τον εντοπισμό των σημείων που χρειάζονται ενίσχυση κλπ.

Αντίστοιχα θα συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη αποζημίωση των υγειονομικών μονάδων μέσω του δείκτη μίγματος περιπτώσεων (CMI), μέσω του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί η βαρύτητα των περιστατικών νοσηλείας ανά νοσοκομείο ή υγειονομική περιφέρεια.

Έλεγχος μάνατζμεντ

Οι εκθέσεις που θα καταρτίζονται από τους ελεγκτές του ΚΕΤΕΚΝΥ θα περιλαμβάνουν οργανωτικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο διοίκησης, αλλά και σε ζητήματα εσόδων.

Για το μάνατζμεντ, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

  • Τη διαδικασία κοστολόγησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών του νοσοκομείου,
  • Τη συγκριτική αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών,
  • Την χαρτογράφηση των παραγόντων υψηλής αβεβαιότητας που μπορεί να δυναμιτίσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς και
  • Τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς, λαμβάνοντας υπόψιν και την παράμετρο της ποιότητας.

Σε ότι αφορά τα έσοδα των νοσοκομείων, θα ταυτοποιούνται οι πηγές εσόδων, θα αναδεικνύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία και θα εντοπίζονται οι «διαρροές» για την αντιμετώπισή τους.

Η πλατφόρμα

Στον τρόπο υλοποίησης του ελέγχου αναφέρθηκε ο κ. Κων. Χαλκιάς, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΤΕΚΝΥ, επισημαίνοντας πως η διαδικασία ξεκινά από την ενημέρωση του ιατρικού φακέλου, συνεχίζει με την κλινική κωδικοποίηση και την εισαγωγή των δεδομένων στην πλατφόρμα, για να οριστεί και η σωστή τιμολόγηση.

Στην καταγραφή ζητούνται στοιχεία που αφορούν την κύρια και τις δευτερεύουσες διαγνώσεις, τις ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν και οι παράμετροι της ιατρικής διάγνωσης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, ο τύπος εισαγωγής και εξιτηρίου, καθώς επίσης και η διάρκεια νοσηλείας. Προβλέπονται επίσης και δύο ακόμη ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι όπως το βάρος των νεογνών κατά την εισαγωγή τους, και τα δεδομένα για το μηχανικό αερισμό των ασθενών αν έχει υπάρξει σχετική ανάγκη.

Το κάθε DRG (κοστολογημένο νοσήλιο) συνοδεύεται και από έναν συντελεστή που δείχνει τη βαρύτητα του κόστους κάθε νοσήματος, ο οποίος όσο βρίσκεται πιο κοντά στο 1 δείχνει ένα απλό περιστατικό. Χαρακτηριστικά, μια επέμβαση χολής λαπαροσκοπικά, χωρίς επιπλοκές έχει συντελεστή βαρύτητας κόστους 0,797, όταν ένα bypass, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές έχει πενταπλάσιο κόστος, αφού ο συντελεστής φτάνει το 3,859.

Σωστή επιλογή

Από τη λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων στο εξωτερικό, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις επιλογής σοβαρότερων κωδικών που οδηγούν σε αύξηση της αποζημίωσης του νοσοκομείου αν και υπάρχει ο κινδύνους περικοπής από τον ελεγκτή του οργανισμού ασφάλισης, η χρήση παραπλήσιων κωδικών για επεμβάσεις που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, η χρήση απλούστερων κωδικών που μειώνουν τη χρηματοδότηση κλπ.

Παράλληλα, με την επιλογή ακριβότερων DRG μπορεί να φανεί αν ένα νοσοκομείο αντιμετωπίζει πιο περίπλοκες περιπτώσεις από άλλα. Αντίστοιχα μπορεί να διαπιστωθεί αν με τα ίδια DRG οι ασθενείς νοσηλεύονται για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανά νοσοκομείο.

Η εφαρμογή των DRG στις ΗΠΑ οδήγησε αρχικά σε μείωση της νοσοκομειακής δραστηριότητας, ενώ αντίθετα στην Ευρώπη, η δραστηριότητα αυξήθηκε, ιδίως σε περιστατικά ημερήσιας φροντίδας.

Το σημαντικό είναι να τηρηθούν οι σωστές καταγραφές, γιατί μπορεί τα DRG να στοχεύουν στον εξορθολογισμό του κόστους και την παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο, όμως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για μείωση του χρόνου νοσηλείας και συνακόλουθη μείωση της ποιότητας της περίθαλψης. Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η επιλογή περιστατικών που ανεβάζουν τα έσοδα του νοσοκομείου, η επιλογή θεραπειών που δεν χρειάζονται, οι συχνές επανεισαγωγές κλπ.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ