Εφημερίδα Κοινωνική

Γιάννης Βουτσινάς – Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά: «Καταλυτικός ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην μείωση της ανεργίας»

 Breaking News

Γιάννης Βουτσινάς – Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά: «Καταλυτικός ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην μείωση της ανεργίας»
14 Ιουνίου 2023

Στον καταλυτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια στον εθνικό στόχο για  μείωση της ανεργίας και  αύξηση της απασχόλησης, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις για την ορθή, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική κατάρτιση των εργαζομένων και την άμεση ένταξη τους στην αγορά εργασίας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΕΠ) και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) κ. Γιάννης Βουτσινάς, στην ομιλία του  στην 53η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο.

Ο κ. Βουτσινάς, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), τόνισε την κομβική σημασία της Δια βίου Συμβουλευτικής & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επισημαίνοντας ότι έχουμε πολλές φορές και για πολλά χρόνια μιλήσει, συζητήσει, χρηματοδοτήσει αλλά και θεσμοθετήσει, μηχανισμούς, δίκτυα, διαδικασίες και πολιτικές για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή και επικαιροποιημένη  αποτύπωση της αγοράς εργασίας.

Παρά ταύτα είμαστε ακόμα υποχρεωμένοι να ξανασυζητούμε το θέμα, να διερευνούμε τις γνώσεις μας και να διατυπώνουμε τις απόψεις μας.

Αυτό σημαίνει ότι, είτε τις περισσότερες φορές δημιουργήσαμε μηχανισμούς ατελείς, είτε η θεσμοθέτηση δικτύων και μηχανισμών δεν συμπεριέλαβε εσωτερικές διαδικασίες κάθε φορέα, ώστε να διαφυλάξουμε την συνέχεια των έργων.

Από την δική μας πλευρά, την πλευρά της επιμελητηριακής κοινότητας, πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι σημαντικός και μοναδικός σε τρία επίπεδα.

- Πρώτον στην αποτύπωση της αγοράς εργασίας.

-Δεύτερον στην ενίσχυση με προτάσεις, τόσο της κατάρτισης, όσο και της συμβουλευτικής για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας.

-Τρίτον στην διευκόλυνση της επιχειρηματικής κοινότητας, στην προσπελασιμότητά της, στα δεδομένα και στην διαβούλευση του δημόσιου τομέα, για την εθνική στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η επιμελητηριακή κοινότητα, τα επιμελητήρια, ο επιμελητηριακός θεσμός, εκτός του διοικητικού του ρόλου, των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που υποστηρίζει και παρέχει, του θεσμικού του ρόλου, της εκπροσώπησης-γνωμοδότησης-εκπαίδευσης-κατάρτισης-παρέμβασης στην επιχειρηματικότητα και για λογαριασμό της, έχει έναν κεντρικό αναπτυξιακό ρόλο .

Ο αναπτυξιακός ρόλος των επιμελητηρίων δεν είναι άλλος από παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών και δράσεων που στοχεύουν ή πρέπει να στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και πρωτίστως της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κουλτούρας.

Μιας κουλτούρας που κάθε φορά πρέπει να ενσωματώνει δημιουργικά και παραγωγικά το αποτύπωμα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντικής ζωής.

Μιας επιχειρηματικής και επαγγελματικής κουλτούρας που πρέπει κάθε φορά επικαιροποιημένα και αναβαθμισμένα να αποκρούει τις απειλές, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες  και κυρίως να καθιστά το άτομο που επιχειρεί, αφενός απαντητικό σε πλήρη ετοιμότητα στην ευρύτερη εποχή του και αφετέρου προαγωγό για την πρόοδό της.

Ιδίως σε μία αγορά εργασίας και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μετασχηματίζεται εξαιτίας των νέων τεχνολογιών, η προοπτική διερεύνησης δεξιοτήτων, δηλαδή, ο δομημένος και συστηματικός τρόπος σκέψης αναφορικά με το μέλλον και τις δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να έχει ένα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μια ανταγωνιστική επιχείρηση έχει καθοριστική σημασία για μια αποτελεσματική αύξηση της απασχόλησης, αλλά και της επιχειρηματικής αποδοτικότητας.

Από την άλλη πλευρά η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός,  ή ακόμα καλύτερα η Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, συνιστά την απαραίτητη συστηματική υποστήριξη στον καθένα και στην καθεμιά, είτε επιθυμεί να απασχοληθεί, είτε να αυτοαπασχοληθεί, είτε να επιχειρήσει και θα του επιτρέψει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, αφενός την αυτογνωσία και αφετέρου την καλύτερη δυνατή διαχείριση του βίου του.

Και βέβαια, ο  παράγοντας είναι η αγορά εργασίας και η επιχειρηματική κοινότητα, αποτυπωμένες στο μικρότερο δυνατό χωρικό επίπεδο ή στο επίπεδο ανταγωνισμού, περιφέρεια, νομός, δήμος, νησί, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας, της ανταγωνιστικής της θέσης και των στρατηγικών της συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, είναι αναγκαία η ολοένα και μεγαλύτερη συνδρομή και ρόλος της επιμελητηριακής κοινότητας σε έναν μόνιμο και διαρκή επιχειρησιακό δίκτυο και έναν μηχανισμό όπως του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Είναι κρίσιμο να συμμετέχουν όλοι οι φορείς στην χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας και μάλιστα σε βάθος χρόνου, για να διαπιστωθούν διαχρονικά οι εξελίξεις και οι μεταβολές σε όλο το εύρος της Επικράτειας, αλλά και σε επίπεδο περιφερειών, νομών και νησιωτικών δήμων. Μελέτη και πρόβλεψη αγοράς εργασίας, ζήτησης και προσφοράς τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον σε βάθος πενταετίας και δεκαετίας, ώστε όλες οι δράσεις να είναι ανάλογες των επενδύσεων και των χρηματοδοτήσεων.

Στο σημείο αυτό ο κ. Βουτσινάς έκανε ιδιαίτερη μνεία για τον ρόλο της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής κατάρτισης όχι μόνο στους νέους, αλλά σε όλες τις παραγωγικές ηλικίες και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες. Όπως τόνισε έχει μεγάλη σημασία η έννοια του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού για τους  45αρηδες, ακόμη και για τους 60αρηδες, που λόγω των ταχύτατων  τεχνολογικών εξελίξεων, της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να αλλάξουν ακόμη και εργασία για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, προκειμένου για τους μεγαλύτερους κυρίως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο και να συνταξιοδοτηθούν.

Τα Επιμελητήρια μπορούν εδώ να προσφέρουν κομβικές υπηρεσίες. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με τέσσερα εκατομμύρια ενεργό πληθυσμό, είναι εφικτό να γίνει μια πλήρης αποτύπωση της αγοράς εργασίας.

Η συμμετοχή  της επιμελητηριακής κοινότητας έχει τρεις πυλώνες.

-        Πρώτον  την καταγραφή της αγοράς εργασίας, τις κενές θέσεις εργασίας, σε ποιους κλάδους, ποια επαγγέλματα εμφανίζονται και για ποιους λόγους, την προσφορά και ζήτηση εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες-ικανότητες-γνώσεις.

-        Δεύτερον στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.

-        Τρίτον στις αναγκαίες βελτιώσεις της επιχείρησης ώστε να καθίσταται ανταγωνιστική στο οικονομικό περιβάλλον, είτε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, ανάλογα από το μέγεθός της.

Συνεπώς, η αποτελεσματική πληροφόρηση της επιχείρησης για τις ανάγκες του ανταγωνισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, επιφέρει την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας και αυτή με τη σειρά της στην αύξηση της προσφοράς σε επαγγέλματα ή ικανότητες και δεξιότητες αιχμής και όλος αυτός ο κύκλος είναι κύκλος ζωής και προόδου για την κοινωνία και τη χώρα.

Ολοκληρώνοντας, επιμένω στην ανάγκη συμμετοχής στον μηχανισμό αποτύπωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, όλων των φορέων, των Υπουργείων Παιδείας,  Εργασίας και  Ανάπτυξης, όλων δηλαδή που σε ένα πλαίσιο οικονομικής γεωγραφίας και γεωγραφίας της απασχόλησης, σχεδιάζουν ή θα πρέπει να σχεδιάζουν την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Από την πλευρά της Επιμελητηριακής κοινότητας πρέπει και το κάνουμε, σταδιακά και ίσως αργά, αλλά το κάνουμε, να εκσυγχρονίσουμε τις δομές μας, να αξιοποιήσουμε το Μητρώο ΓΕΜΗ, να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και να δημιουργήσουμε μια πληθώρα αντισταθμιστικών υπηρεσιών, που κυρίως θα εξασφαλίζουν μια άμεση και ανέξοδη για τις επιχειρήσεις πληροφόρηση από και προς, κατά κλάδο και χωρική ενότητα, σε ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ