Εφημερίδα Κοινωνική

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Πειραιά -ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 Breaking News

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Πειραιά -ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
25 Αυγούστου 2022

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον Δήμο Πειραιά προσφέρει:

  • Έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση
  • Καθοδήγηση στην ψηφιακή πόλη
  • Διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών
  • Παροχή «έξυπνων» υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες
  • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης.

Ο Πειραιάς βρίσκεται μπροστά σε οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις που αναμένεται να του δώσουν ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση. Μεταξύ των προκλήσεων και των στόχων του Δήμου Πειραιά είναι η ανάδειξή του σε Έξυπνη Πόλη. Κύριο πυλώνα αποτελεί η Γαλάζια Ανάπτυξη τόσο για την αναβάθμιση και απλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες όσο και για τη διαδικασία ταχείας λήψης αποφάσεων σε μια πληθώρα θεμάτων.

Στην προσπάθεια αυτή, τα συστήματα υποστήριξης και διακυβέρνησης που θα αξιοποιηθούν στην ενοποιημένη ευφυή Πλατφόρμα του Δήμου Πειραιά είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους τις πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές λειτουργικότητας, ευχρηστίας, αισθητικής, προσαρμοστικότητας, αναβάθμισης και ασφάλειας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που η πλατφόρμα θα διαχειρίζεται. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μετατραπούν σε γνώση για τον Πειραιά, επειδή τώρα υπάρχει η υπολογιστική ισχύ και οι προηγμένες τεχνολογίες ανάλυσης. Με αυτή τη γνώση, ο Δήμος Πειραιά θα μειώσει τα κόστη και τις σπατάλες και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο Πειραιάς, μέσω της προτεινόμενης πλατφόρμας, θα αξιοποιεί την τεχνολογία για να βελτιστοποιήσει τους πεπερασμένους πόρους, να παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στους αρμόδιους φορείς και να επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διαχειρίζονται τα υποσυστήματα της πόλης με προβλεπτικό τρόπο.

PLAT MESA STO THEMA

 

Η ενοποιημένη ευφυής πλατφόρμα:

- Θα προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών του Δήμου από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών.

- Θα δύναται να διαχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας  για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (supported decision making), τη δημιουργία προτάσεων και συστάσεων για τη βέλτιστη χρήση των δημοτικών πόρων και την εξυπηρέτηση του Πολίτη, καθώς και για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση (Piraeus e-governance), μέσω των κατάλληλων εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης.

- Θα δύναται να παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση της πόλης σε πραγματικό χρόνο, επί συγκεκριμένων στοιχείων ενδιαφέροντος (π.χ. πόροι, κατάσταση σε επιλεγμένα δίκτυα, κ.α.) και την ταυτόχρονη οπτικοποίηση και παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στον ιστό της πόλης.

- Θα είναι ο κινητήριος μοχλός στην εξελικτική διαδικασία για τον επαναπροσδιορισμό του Πειραιά ως «έξυπνη» Πόλη, όπου μοντέλα πρόβλεψης και προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης βελτιώνουν τη λειτουργία και τη διαχείριση του δημοτικού οικοσυστήματος.

Οφέλη από την Προτεινόμενη Πράξη

  • Οφέλη στην οργάνωση και τις λειτουργίες

Μείωση στο λειτουργικό κόστος του Δήμου.

Αποτελεσματικότερη λειτουργία της διακυβέρνησης του Δήμου με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Υλοποίηση καινοτόμων διαδικασιών και χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών μέσω ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος.

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών εξυπηρέτησης/ ενημέρωσης σε πολίτες κι επισκέπτες.

Απόκτηση εργαλείων χάραξης πολιτικής στον τομέα της καθημερινότητας.

  • Οφέλη από την υλοποίηση

Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου Πειραιά, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες. Ειδικότερα:

Α. Οφέλη για τον Πολίτη

Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών, ευκολία προσπέλασης και χρήσης των κρίσιμων πληροφοριών και υπηρεσιών, ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, παροχή ενός σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, εξοικονόμηση χρημάτων από άσκοπες μετακινήσεις, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση, αναβάθμιση ποιότητας ζωής των Πολιτών και των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Β. Οφέλη για τον Δήμο

Προσφορά πολλαπλών σημείων πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δήμου, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πολιτών και ιδιαίτερα ειδικών ομάδων πληθυσμού, δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, αμεσότερη αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, μείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών του Δήμου με την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε σχετικές εργασίες.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ