Εφημερίδα Κοινωνική

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού Gov-ERP, του πρώτου έργου που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού Gov-ERP, του πρώτου έργου που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης
06 Μαΐου 2022

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για το έργο Gov-ERP, το πρώτο έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η σύμβαση υπογράφηκε -με ψηφιακές και όχι συμβατικές υπογραφές- ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους αναδόχους του έργου -το οποίο περνά στο στάδιο της υλοποίησης- παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης «σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους γιατί ένα έργο πληροφορικής το οποίο είναι εξαιρετικό συμβολικό και κεφαλαιώδες, το Gov-ERP, έργο-τοτέμ στην ιστορία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής -συζητάμε για αυτό εδώ και πολλά χρόνια- σήμερα ξεκινάει. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι μας επιτρέπει να μετρήσουμε δημοσιονομικά για το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου ποιο είναι το αποτέλεσμα που παράγεται. Ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε δεν μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε και υπό αυτήν την έννοια το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επόμενη μέρα τόσο του κράτους όσο και της οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι «είναι ένα έργο το οποίο τώρα επιτέλους ξεκινάει με τη βοήθεια των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης, θα έχει πολύ γρήγορη απορρόφηση, περιλαμβάνει όλο το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους, ενώ περιλαμβάνει και κάτι ακόμη: την δυνατότητα να υπάρχει για όλους τους προμηθευτές του Δημοσίου υποχρεωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο, κάτι που θα μας επιτρέψει να ξέρουμε τι αγοράζει σε κάθε λεπτομέρεια σε κάθε τιμολόγιο που έρχεται στο κράτος».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ Σταύρος Ασθενίδης υπογράμμισε ότι «είμαστε χαρούμενοι που μετά από τόση προσπάθεια φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε τη σύμβαση με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου. Οι χρόνοι είναι πολύ ικανοποιητικοί μέχρι τώρα και θέλω να ελπίζω ότι και η υλοποίησή του θα είναι ανάλογη, δεν θα ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο πληροφορικής που συμβασιοποιείται αυτή τη στιγμή για το ταμείο Ανάκαμψης». Όπως συμπλήρωσε ο κ. Ασθενίδης, «οι φάκελοι είναι συμβολικοί, δεν θα υπογραφεί με στιλό, θα υπογράψουμε ψηφιακά».

Τι είναι το έργο Gov-ERP

Να σημειώσουμε ότι το Gov-ERP αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τη δημόσια διοίκηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να αποτελέσει το νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Για το λόγο αυτό, αποτέλεσε το πρώτο ψηφιακό έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γίνεται ένα από τα πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που περνούν σε στάδιο υλοποίησης.

Το έργο θα δίνει τη δυνατότητα:

-Καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης,

- Επίσπευσης των πληρωμών της Κεντρικής Διοίκησης,

- Ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

- Βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού,

- Σύγκλισης του Σχεδίου Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014).

Το GoV-ERP θα περιλαμβάνει:

1. Τη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).

2. Την ικανοποίηση των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018. Το νέο σύστημα θα υποστηρίξει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS).

3. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.

4. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας» της ΓΓΠΣΔΔ, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

5. Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού (green budgeting).

6. Την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 ευρώ, θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ. Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, και ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ