Εφημερίδα Κοινωνική

11,6 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα στο 9μηνο- Ποιοι άφησαν το περισσότερο χρήμα

 Breaking News

11,6 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα στο 9μηνο- Ποιοι άφησαν το περισσότερο χρήμα
22 Νοεμβρίου 2021

Αυξημένη κατά 89,0% ήταν η  εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ελλάδα επισκέφθηκαν  το εννιάμηνο 11,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 6,2 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Πρόκειται για αύξηση 89,0%.

Αυξημένη ήταν επίσης η ταξιδιωτική κίνηση  τον Σεπτέμβριο, με 3 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

 Κατακόρυφη ήταν επίσης η αύξηση των τουριστικών εισπράξεων τον Σεπτέμβριο «αγγίζοντας» τα 2,175 δισ. ευρώ, από 867 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Έτσι τον Σεπτέμβριο ο τουρισμός «έπιασε» το 75% των εσόδων του 2019, όταν τα τουριστικά έσοδα είχαν ανέλθει στα 2,886 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννιαμήνου οι επιδόσεις του τουρισμού κινήθηκαν επίσης ανοδικά, σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Από ποιες χώρες προήλθαν οι τουρίστες:

Τα 11,6 εκατομμύρια τουρίστες που έφτασαν στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, προήλθαν από τις χώρες της ΕΕ-27 καταγράφοντας αύξηση κατά 101,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, και τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 με άνοδο κατά 64,4%.

Αναλυτικότερα:

  • 8,2 εκατ. ταξιδιώτες προήλθαν από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση άνοδο κατά 101,4%
  • 3,2 εκατ. ταξιδιώτες, προήλθαν από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 64,4%

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 100,6% και διαμορφώθηκε σε 2.1 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 161,6% σε 1 εκατ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 42,0% και διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 206,2% σε 296 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 188,6% και διαμορφώθηκε σε 67 χιλ. ταξιδιώτες.

Όσον αφορά τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 2,9 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 114,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 147,4%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,5 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 96,6%. Άνοδο κατά 193,4% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 525 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 80,4% και διαμορφώθηκε σε 680 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 105,7% σε 231 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 50,8% και διαμορφώθηκε σε 452 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 2.068,9% σε 85 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 1.474,4% και διαμορφώθηκε σε 13 χιλ. ταξιδιώτες.

Από ποιες χώρες προήλθαν οι εισπράξεις:

Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου είχαμε έσοδα της τάξης των 8,757 δισ. ευρώ έναντι μόλις 3,660 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πρόκειται για αύξηση κατά 139,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα ταξιδιωτικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου κυρίως οι εισπράξεις από

  • κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες εμφάνισαν αύξηση κατά 140,5% και διαμορφώθηκαν στα 5,8 δισ. ευρώ,
  • κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 οι οποίες εμφάνισαν αύξηση κατά 124,0% και διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισ. ευρώ.
  • κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ οι οποίες εμφάνισαν αύξηση κατά 127,9% και διαμορφώθηκαν στα 4.574 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 127,9%,
  • κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ οι οποίες εμφάνισαν αύξηση κατά 202,0% και διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ.

Η Γερμανία υπερσπίστηκε τον τίτλο της ως η σημαντικότερη τουριστική αγορά της Ελλάδας, συνεισφέροντας τουριστικά έσοδα στη χώρα αξίας 1,8 δισ. ευρώ (αύξηση  103,2%).

Δεύτερη σημαντικότερη αγορά αναδείχθηκε της Γαλλίας  τα τουριστικά έσοδα από την οποία διαμορφώθηκαν στα 908 εκατ. ευρώ (άνοδος 189,3%).

Σημαντική συνεισφορά στις τουριστικές εισπράξεις του εννιαμήνου είχαν επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 85,7%),οι ΗΠΑ με 487 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 538,7%) και της Ρωσίας με  68 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 465,1%).

Όσον αφορά τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 150,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 123,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 206,1% (Σεπτέμβριος 2021: 801 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 262 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 108,6% (Σεπτέμβριος 2021: 1.088 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 521 εκατ. ευρώ), καθώς και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 216,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 260 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 79,5% και διαμορφώθηκαν στα 517 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 132,1% στα 177 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 110,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3.450,1% και διαμορφώθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 1.250,8% και διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ