Εφημερίδα Κοινωνική

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 Breaking News

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
12 Οκτωβρίου 2021

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020),  τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές  Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού).  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων.  Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2021 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού) ήτοι: συνολικά έξι βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο έχων το μικρότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-11-2021, ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στα γραφεία του Ιδρύματος  επί της οδού Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση  του ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Ιδρύματος (Πύλης 7   ΤΚ 18531 Πειραιάς,

τηλ.  215 5356414)

  1. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο) λυκείου σε πρωτότυπη μορφή
  2. Δήλωση E1 και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του υποψηφίου και των γονέων του.

(Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μόνο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.)

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

  1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ