Εφημερίδα Κοινωνική

Τελικά είναι (ή δεν) έτοιμο το Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι; – Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε παράταση περαίωσης του έργου για την 31/03/2021

 Breaking News

Τελικά είναι (ή δεν) έτοιμο το Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι; – Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε παράταση περαίωσης του έργου για την 31/03/2021
12 Ιανουαρίου 2021

Εξ “αφορμής της επίσκεψης  της τ. Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και του τ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη, στάθηκε η ξενάγηση από τους επιβλέποντες μηχανικούς στο νέο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου. Στη ξενάγηση παρευρέθηκαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την Α’ και Β’ Πειραιά.

Σύμφωνα με δηλώσεις: Το Κέντρο Υγείας αποτελεί ένα κόσμημα αισθητικής και ποιότητας είναι έτοιμο και το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να στελεχωθεί και να λειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε.

Η εφημερίδα Κοινωνική πάντα πιστή στο δημοσιογραφικό έργο της, (και επειδή έχουμε βαρεθεί να ακούμε γενικά στην αυτοδιοίκηση για έτοιμα έργα, ξεναγήσεις, παρουσιάσεις, δηλώσεις, ευχαριστίες, φιέστες χωρίς να έχουν τελειώσει τα έργα ακόμα) είμαστε πολύ περίεργοι να μάθουμε αφού είναι έτοιμο, ποιος ο λόγος να δοθεί εκ νέου παράταση (3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) άλλους τρεις (3) μήνες;;;!!! Η παράταση ψηφίστηκε στις 28/12/20 και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/03/2021.

(Και εδώ να τονίσουμε ότι το θέμα δεν αφορά αποκλειστικά τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, αλλά εξ” αφορμής του Κέντρου Υγείας στο Κερατσίνι, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε την πραγματική διάσταση για τα έργα που πραγματοποιούνται στην Αττική. Επίσης η Διοίκηση του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, δηλώνει πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και πιέζει προς πάσα κατεύθυνση με στόχο το αμέσως επόμενο διάστημα το Κέντρο Υγείας να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.)

Διαβάστε παρακάτω τους τρείς λόγους που έθεσε η ανάδοχος εταιρεία για την νέα παράταση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:257/2020 ΘΕΜΑ: : «3 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»

Πρόλογος συνεδρίασης

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης: 18:30 (και ώρα λήξης 22:00), συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 41368/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους». Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα τακτική σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, δεδομένου και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προς ψήφιση θεμάτων για τα οποία απαιτείται άμεση λήψη απόφασης. Σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα ένα (31) μέλη και ονομαστικά οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αλεξανδράκη Νικολέτα, 2) Αλεξίου Κωνσταντίνος, 3) Ανδρεάδης Σάββας, 4) Αντωνοπούλου Μαρία,5) Αρετή Αικατερίνη, 6) Αρφαράς Γεώργιος,7) Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα, 8) Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη, 9) Δασκαλάκης Ευστράτιος, 10) Δατσέρη Βασιλική, 11) Διακάκη Ευγενία,12) Διαλινάκης Παναγιώτης,13) Θεόδοτος Μιλτιάδης, 14) Θωμαΐδης Δημήτριος, 15) Καλαμαράς Γεώργιος, 16) Καμάς Παντελεήμων, 17) Καμπούρης Φίλιππος, 18) Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 19) Κατσαφάδος Κυριάκος, (Κούλης), 20) Καψετάκης Γεώργιος, 21) Κούβαρης Παναγιώτης, 22) Κουλίζος Μιχαήλ, 23) Μαντουβάλου Μαρία, 24) Μαρτάκης Νικόλαος, 25) Μιχάλογλου Στυλιανή, 26) Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα), 27) Περδίκη Παναγιώτα, 28) Συράκου Σταυρούλα, 29) Τσίγγερης Βασίλειος, 30) Τσιρίδης Γεώργιος, 31) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα. Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αβρααμίδης Νικόλαος, 2)Αγγελόπουλος Ηλίας, 3) Βήχου-Στεργίου Σταματία, 4) Βρεττάκος Νικόλαος, 5) Κασιμάτη Αγγελική, 6) Καψοκόλης Πέτρος, 7) Λάλος Μηνάς, 8) Μαυρούτσος Παναγιώτης, 9) Σταυριανάκος Μιχαήλ, 10) Τζιώτης Ιωάννης Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος , αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τριάντα ένα (31) από τα σαράντα ένα (41) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση αυτή ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ αφού το Σώμα εξέφρασε τις απόψεις του για το 1ο θέμα της ημερήσιας 2 διάταξης, παρελθούσης της ώρας, προκειμένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης: 18:30 (και ώρα λήξης 22:00) με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στις είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2020), οι κ.κ.: 1) Αβρααμίδης Νικόλαος, 2)Αγγελόπουλος Ηλίας, 3) Βήχου-Στεργίου Σταματία, 4) Κασιμάτη Αγγελική Ενώ απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αλεξανδράκη Νικολέτα, 2) Ελένη Δαβγιώτη, 3) Δατσέρη Βασιλική 4) Θωμαΐδης Δημήτριος, 5) Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, οι οποίοι παραβρέθηκαν στις 21-12-2020. Επομένως, κατά τη διάρκεια της διακοπείσης συνεδρίασης, κατά κατά την έναρξη πραβρέθηκαν είκοσι εννιά (29) Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Αβρααμίδης Νικόλαος, 2)Αγγελόπουλος Ηλίας, 3) Αλεξίου Κωνσταντίνος, 4) Ανδρεάδης Σάββας, 5) Αντωνοπούλου Μαρία,6) Αρετή Αικατερίνη, 7) Αρφαράς Γεώργιος,8) Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα, 9) Βήχου-Στεργίου Σταματία, 10) Δασκαλάκης Ευστράτιος, 11) Διακάκη Ευγενία, 12) Διαλινάκης Παναγιώτης, 13) Θεόδοτος Μιλτιάδης, 14) Καλαμαράς Γεώργιος, 15) Καμάς Παντελεήμων, 16) Καμπούρης Φίλιππος, 17) )Κασιμάτη Αγγελική, 18) Κατσαφάδος Κυριάκος, (Κούλης), 19) Καψετάκης Γεώργιος, 20) Κούβαρης Παναγιώτης, 21) Κουλίζος Μιχαήλ, 22) Μαντουβάλου Μαρία, 23) Μαρτάκης Νικόλαος, 24) Μιχάλογλου Στυλιανή, 25) Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα), 26) Περδίκη Παναγιώτα, 27) Συράκου Σταυρούλα, 28) Τσίγγερης Βασίλειος, 29)Τσιρίδης Γεώργιος. καθώς και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βρεττάκος. √ στις είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα συζητήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. √ στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα συζητήθηκαν τα θέματα τη ημερήσιας διάταξης 2- 9. Γραμματέας στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Αλεξίου. √Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Παρασκευή Λάππα, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου. Επίσης παρέστη η Διεθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμοπούλου. κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος

εισήγαγε το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ.: 40268/10-12-2020 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ : 3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 16-04-2018, συστ.αριθμ.67494
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 172 & 336/2018
ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κ.Α.Ε Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ: 9333α, οικ. έτους 2018 ΑΡ.ΜΕΛ. : 08/12-06-2017
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση, για την έγκριση ή μή της 3ης παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ιστορικό 2 Παρατάσεις

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-11-2018 για το ποσό των 3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τη διάρκεια των δέκα οκτώ (18) μηνών, με λήξη περαίωσης του έργου την 23/05/2020. Με τις σύμφωνες γνώμες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και τις Αποφάσεις 81/2020 και 150/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, έχουν εγκριθεί δύο (2) μέχρι σήμερα παρατάσεις, με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/12/2020. Με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και την απόφαση 150/2020 Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η Σ.Σ.Ε. και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 3.353.519,55 €

 Με το με αριθμ.πρωτ.38861/30-11-2020 έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», αιτείται χορήγηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, (ήτοι έως 28/02/2020), η οποία οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

1ος Λόγος νέας παράτασης

A) Ο φάκελος των ποιοτικών και τεχνικών στοιχείων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προβλέπεται να εγκατασταθεί στο έργο, υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας την 23.07.2020, με το αρ.πρωτ:22953 έγγραφο του αναδόχου. Η Επιτροπή Γνωμοδότησης για την εναρμόνιση των προτεινόμενων από τον ανάδοχο ειδών, που ορίστηκε από την 2η Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου με το με αριθμ.πρωτ.42383/3-8-2020 έγγραφό της, εξέδωσε την με αριθμ.πρωτ. 31601/30-09-2020 γνωμοδότηση με την οποία ενέκρινε ένα μέρος του παραπάνω εξοπλισμού. Μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από την ανάδοχο εταιρεία (34145/21-10-2020) για κάποια είδη του εξοπλισμού, εγκρίθηκε το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια Επιτροπή, με το 35612/2- 11-2020 έγγραφό της. Η παραπάνω διαδικασία, είχε σαν αποτέλεσμα, ο ανάδοχος να προβεί στην παραγγελία και προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του έργου όχι στο σύνολό του, αλλά σε σταδιακή παραγγελία και προμήθεια αυτού. Επιπλέον ας ληφθεί υπόψιν, ότι από τη στιγμή της υποβολής της σχετικής παραγγελίας στους εξειδικευμένους προμηθευτές, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως ότου αυτός ο εξοπλισμός -ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος του εισάγεται από το εξωτερικό- παραδοθεί, πόσο μάλλον μεσούσης της πανδημίας του COVID-19 και της υψηλής ζήτησης του εμπορικού κλάδου των προμηθειών Υγείας. Επομένως, οι παρούσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη και εμπρόθεσμη παράδοση από τον ανάδοχο, του εν λόγω εξοπλισμού πριν την 31/12/2020.

2ος Λόγος νέας παράτασης

Β) Στις 17/11/2020 ολοκληρώθηκε με την Α/Α Πράξη 179119, η Ενημέρωση της υπ’αριθμ.01/28-01-2014 άδειας δόμησης του έργου, διαδικασία που απαιτείτο για να ενσωματώσει στο φάκελο του έργου, κατασκευαστικές παρεμβάσεις μετά από απαίτηση του Κυρίου του έργου (2η ΔΥΠΕ), καθώς και μία μικροδιαφοροποίηση στην είσοδο του χώρου ΔΕΔΔΗΕ κατ’απαίτηση του ιδίου φορέα. Μετά την αίτηση για τον έλεγχο των εκτελεσμένων εργασιών από δύο Ελεγκτές Δόμησης, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας, να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), την 30/11/2020 διενεργήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο δύο Ελεγκτών Δόμησης. Μετά το πόρισμα του παραπάνω ελέγχου, απαιτείται νέα Ενημέρωση του φακέλου της αδείας του έργου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του παραπάνω πορίσματος, καθώς και έλεγχος εκ νέου για να διαπιστωθεί η εναρμόνιση των παρατηρήσεων του ελέγχου με τις απαιτούμενες εκτελεσμένες εργασίες και την ενσωμάτωση αυτών στον φάκελο του έργου, δηλ. στην νέα Ενημέρωση του φακέλου της άδειας του έργου. Μετά την περαίωση του παραπάνω σταδίου, θα ακολουθήσει η διαδικασία παροχέτευσης μόνιμου ρεύματος στο κτίριο, ενώ προαπαιτείτε και ο έλεγχος της υλοποιημένης εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής, έλεγχος ο οποίος δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την νέα Ενημέρωση της άδειας Δόμησης, ενώ η αίτηση ελέγχου έχει ήδη υποβληθεί. Με την ολοκλήρωση της παροχέτευσης του κτιρίου, (το οποίο είναι ήδη καλωδιακά διασυνδεδεμένο με το δίκτυο Μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ) με το μόνιμο ρεύμα, δύναται πλέον να ρυθμιστεί και να δοκιμαστεί στις μόνιμες συνθήκες του, το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα αυτό του κλιματισμού, των ιατρικών αερίων, των τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης, των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και της εγκατάστασης Ζεστού νερού χρήσης.

3ος λόγος νέας παράτασης

Γ) Αναμένεται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής για την έγκριση του μεγαλύτερου μέρους των υλικών που συνθέτουν την εγκατάσταση των Τεχνολογιών Πληροφορικής (υποδομή ενσύρματης και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, Λογιστικά PACS και LIS), ώστε ο ανάδοχος να προχωρήσει στην παραγγελία τους και κατόπιν στην εγκατάσταση-παραμετροποίηση και δοκιμή τους προ της απόδοσης της εγκατάστασης στην κανονική λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του αναδόχου, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την τεθείσα ήδη προθεσμία, ήτοι μέχρι την 31.12.2020.

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε για την έγκριση της τρίτης (3ης) παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, διάστημα ικανό για την άρτια ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/03/2021.Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψιν: 1. Το προαναφερθέν έγγραφο 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 3. Τη σχετική αίτηση με αριθμ.πρωτ.29537/15-09-2020, της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) 5. Το υπ΄αρ. πρωτ. 31102/28-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 6. Τις 81/2020 και 150/2020 αποφάσεις Δ.Σ. με τις οποιες εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου 4 7. Το υπ΄αρ. 11401/31-3-2020 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο 8. Το υπ΄αρ. 13313/5-5-2020 έγγραφο του αναδόχου 9. Το υπ΄αρ. Α3β/Γ.Π.31315/14-07-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Φίλιππος Καμπούρης, Γεώργιος Τσιρίδης. Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ με είκοσι πέντε (25) θετικές ψήφους ΛΕΥΚΟ δήλωσαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Αρφαράς και Γεώργιος Καλαμαράς. (ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ) Εγκρίνει την 3 η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΥΓΙΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», κατά τρεις (3) μήνες, διάστημα ικανό για την άρτια ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/03/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (257)
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Κερατσίνι 29-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

Και επειδή είμαστε μαθημένοι στις παρατάσεις έργων, ελπίζουμε η ανάδοχος εταιρεία, να μην χρειαστεί να αιτηθεί και 4η παράταση… 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ