Εφημερίδα Κοινωνική

Τα Ελληνικά λιμάνια στην ψηφιακή εποχή

 Breaking News

Τα Ελληνικά λιμάνια στην ψηφιακή εποχή
21 Ιανουαρίου 2021

Στην εποχή της ψηφιοποίησης «εισάγει» τα Ελληνικά λιμάνια το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ν/σ που κατατέθηκε στην Βουλή.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μπορεί να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» ((National Intergrated Port Community System) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και τους υπόλοιπους συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαία Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α 184).

Η πλατφόρμα αυτή, όταν τεθεί σε εφαρμογή, εκτιμάται ότι θα «τακτοποιήσει» ζητήματα που είχαν ανακύψει το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά καθώς γίνεται σαφές ότι «η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία της».

Στην πλατφόρμα θα καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας,»η δε καταχώρηση αυτών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ