Εφημερίδα Κοινωνική

ΝΕΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ:ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ;ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;»

ΝΕΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ:ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ;ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;»
15 Δεκεμβρίου 2020

Δόθηκε στήν κυκλοφορία δωρεάν, μέσῳ διαδικτύου τοῦ ἱστοτόπου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως imp.gr, τό νέο πόνημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ «Τόἀπόλυτοὑπαρξιακόνἐρώτημα: Ὑπάρχει Θεός;Ποιός εἶναι;».

Ἀκολουθοῦν τά περιεχόμενα τοῦ βιβλίου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΙΔΕΑΣ, α) Κατά τήν προχριστιανικήν περίοδον, β) Ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας καί μέχρι σήμερον, 1.Ἀναλύοντες τόν Θεότοκο ἐγκέφαλο, 2.Ἐκ γενετῆς πιστοί ἤ ἄθεοι;, 3. Ὁ Θεός δέν εἶναι πιά αὐτός πού ἦταν, 4. Τό Πάσχα ἑνός ἀθέου, 5. Ἡ πολιτική οἰκονομία τοῦ Πάσχα, 6. Στά μαθηματικά ὑπάρχει Θεός, 7.Ὁ αἱρετικός Ἀλαίν ντέ Μποττόν: «Τρέφω σεβασμό γιά τήν θρησκεία, ἁπλῶς δέν ἀποδέχομαι τή μεταφυσική της διάσταση», 8.Μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ, 9. Ἡ ἐσωτερική ἀναγέννηση, 10.Προελαύνει ὁ σύγχρονος σκοταδισμός, 11.Ἡ Ἀριστερά καί τό Εὐαγγέλιο, 12.Θρησκεῖαι. Τό Φαινόμενο, 13. Ἡ θρησκεία στό ἅρμα τῆς κυρίαρχης ἐλίτ, 14. Μυθικισμός, 15. Περιέργεια σημαίνει πρόοδος. Tό «Curiosity», ἡ κατάκτηση τοῦ Ἄρη καί οἱ σύγχρονες κοινωνίες,

ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ-ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ ANNAS KING, ΤΖΑΪΝΙΣΜΟΣEMMASSALTER, ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣELIZABETHJ. HARRIS, ΣΙΧΙΣΜΟΣSEWASINGHKALSI, ΠΑΡΣΙΣΜΟΣJOHNHINNELLS, ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣDANCOHN-SHERBOK, ΚΑΜΠΑΛΑΚΑΙΕΒΡΑΙΟΙΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ. ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΡΑΜΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ PETER G. RIDDELL, ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ἡ γοητεία τῆς πλάνης: «Ὁ Ἀλλάχ εἶναι θεός καί διάβολος μαζί, καλός καί κακός, εἶναι οἱ δύο θεοί τοῦ Γνωστικισμοῦ σέ ἕνα!», ΚΟΜΦΟΥΚΙΣΜΟΣ (ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ), Νεο-Κομφουκισμός, Ταοϊσμός, Σιντοϊσμός MICHAEL PYE, Ἰαπωνικός Βουδδισμός, Μπαχαϊσμός MOOJAN MOMEN, Νέα Θρησκευτικά Κινήματα GEORGE D. CHRYSSIDES

Θρησκεῖες τῶν UFO, Ἀνθρώπινο Δυναμικό καί Νέα Ἐποχή, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΤΑΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ καί ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝΤΟΣ ΖΩΝΤΟΣ ΘΕΟΥ, α) Τό πεπερασμένον τοῦ ὑλικοῦ Σύμπαντος, β) Ἡ ἀέναος κίνησις τῆς Συμπαντικῆς ὕλης – μάζης. γ) Οἱ φυσικοί νόμοι, δ) Τό ἀγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ἀνοργάνου καί ὀργανικῆς ὕλης, ε) Ἡ ὀργανική διάπλασις καί ἡ ζωή τῶν ἐνοργάνων ὄντων, στ) Αἱ ψυχικαί ἰδιότητες τῶν κατωτέρων τοῦ ἀνθρώπου ἐμψύχων ὄντων καί ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή, ζ) Ἡ ἁρμονία τοῦ ὑλικοῦ Σύμπαντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Η ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ. α) Περί γενέσεως τῆς ψυχῆς, β) Ἀπόδειξις περί τῆς πνευματικῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, γ) Ἡ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἀνθρωπίνη ψυχή, δ) Ἡ ἐξομοίωσις τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΘΕΟΥ. α) Φιλοσοφική ἀπόδειξις τῆς ὀντότητος τοῦ Αἰωνίου Λόγου καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, β) Φιλοσοφικαί ἐξεικονίσεις Τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΥΙΟΥ καί ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΗΣ Κ.Δ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΙ» ΚΑΙ «ΟΥΣΙΑ» ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. ΑΙ MAPTYPIAI ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ. α) Τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, β) Αἱ μαρτυρία τῆς Κ. Διαθήκης, γ) Συμπληρωματικαί μαρτυρίαι τῆς Γραφῆς περί τῆς θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙON ΕΒΔΟΜΟΝ. Η ΦΥΣΕΙ καί ΟΥΣΙΑι ΘΕΟΤΗΣ ΤΟΥ Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ καί ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ καί ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ