Εφημερίδα Κοινωνική

Έλεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας – Στη διάθεση των Αρχών οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών

Έλεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας – Στη διάθεση των Αρχών οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών
09 Οκτωβρίου 2020

Αυτόματη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις και τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι την τελευταία δεκαετία, μέσω τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, λογαριασμών πληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, θα έχουν πλέον -ανά πάσα στιγμή- οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, οι δικαστικές και λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας καθώς επίσης και ο ΕΦΚΑ.

Έτσι θα μπορούν να ελέγχουν και να εντοπίζουν ευκολότερα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδικήματα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με μια νέα νομοθετική ρύθμιση που συμπεριέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4557/2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται η λειτουργία ενός «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τραπεζικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές θυρίδες. Μέσω του μηχανισμού αυτού όλες οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και οι εισαγγελικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών και δανειακών λογαριασμών και τις χρεοπιστώσεις των λογαριασμών πιστωτικών καρτών των πολιτών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 10 έτη πριν από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 18 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «τροποποίηση του ν. 4557/2018» προβλέπεται ότι:

1. Το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των αρμοδίων ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών καθώς και για την άμεση συλλογή στοιχείων σχετικών με την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές συναλλαγές προσώπων υπόπτων για οικονομικά εγκλήματα- θα αποτελεί στο εξής τον «κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για την έγκαιρη εξακρίβωση:

α) οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες

β) κάθε πληροφορίας για φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που τηρείται από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούντα στην Ελλάδα


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ