Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2019

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2019
04 Οκτωβρίου 2020

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2019 (ΦΕΚ 17/17.05.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διοικητικού Οικονομικού” (κωδικός θέσης 10001)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Οικονομικού” (κωδικός θέσης 10003)

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τoν περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπηρεσία μας θα δέχεται ερωτήματα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και στο τηλέφωνο 2131319100.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ