Εφημερίδα Κοινωνική

Της Διαύγειας… το ανάγνωσμα

Της Διαύγειας… το ανάγνωσμα
19 Σεπτεμβρίου 2020

330.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση γηροκομείου στη Λαυρεωτική

Το ποσό των 322.580,98€πλέον ΦΠΑ 24% θα διαθέσει η περιφέρεια Αττικής για το έργο « Επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Γηροκομείου “Η Ανάστασις”»που βρίσκεται στα Σπάτα. Την είδηση αντλήσαμε από απόφαση   της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας σχετικά με τη σύσταση  της Επιτροπής που θα επιβλέπει τον διαγωνισμό.

Πεζογέφυρα στον Κορυδαλλό; Δεν είναι κακό…

Τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 12-11-2020, για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ.Λαμπράκη έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορυδαλλού, συμβατικής αμοιβής 18.321,20 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». Θα περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβρη να δούμε τις μελέτες….

Ανακαινίζεται ο παιδικός σταθμός Χλόης στην Αίγινα  

Εγκρίθηκαν οι όροι του σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης της από 1/3/2018Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙ- ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ», ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 1-3-2023.

Εξοικονόμηση ενέργειας… είναι της μόδας -Παίζουν πολλά εκατομμύρια για να μας «αλλάξουν τα φώτα» ̈

Ένα σημαντικό θέμα συζήτησε η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Αττικής την περασμένη εβδομάδα. Το θέμα συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς το κόστος του ηλεκτροφωτισμού του συνόλου του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής αθροίζεται σε περίπου 1.500.000 ευρώ ετησίως, βάσει των πραγματικών λογαριασμών που πληρώνονται στον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) σε ετήσια βάση. Με το τρέχον έργο η εξοικονόμηση ενέργειας η οποία θα επιτευχθεί βάση των πραγματικών στοιχείων της προσφοράς της υπό σύσταση ΚΞ » ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE» είναι της τάξεως του 67% η οποία μεταφράζεται σε ημερήσια εξοικονόμηση ποσού 2.750 ευρώ και ετήσιας εξοικονόμησης ποσού 1.050.000 ευρώ. Είναι προφανές λοιπόν ότι η εφόσον μειωθεί ο χρόνος συμβασιοποίησης του έργου θα προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής.

Παράλληλα είναι προφανές ότι θα υπάρξει πολύ σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού με παράλληλη μείωση της συχνότητας των προκαλούμενων βλαβών κάτι που θα συμβάλλει καταλυτικά στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας που απολαμβάνουν οι χρήστες του οδικού δικτύου. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την αποδοχή της από 15.09.20 οικειοθελούς προσφερόμενης πρόσθετης έκπτωσης της υπό σύσταση Κοινοπραξίας »ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ- GLOBITEL AE» ύψους 2%επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89240,1, η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά, συνολικού ποσού 27.350.161,29€ (πλέον ΦΠΑ.).

Έργα αποκατάστασης στην Κινέτα

Την Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέτας» συνολικού προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στα Κύθηρα

Το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 510.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ: 9777.08.008) στο πλαίσιο της από 12/03/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων. Το έργο αφορά την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων στον οικισμό «Μανιτοχώρι» στα Κύθηρα. Με την υλοποίηση του έργου, η περιοχή θα αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο αθλητικό χώρο, που αποτελείται από ένα γήπεδο μπάσκετ, χώρο υπαίθριας άθλησης (gym park), εγκαταστάσεις για άλμα εις ύψος, άλμα εις μήκος και σφαιροβολίας τα οποία θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι κάτοικοι του νησιού που θέλουν να αθληθούν, καθώς και τα μικρά παιδιά.

Οι εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν, επίσης, στους νέους των Κυθήρων που σκοπεύουν να δώσουν εξετάσεις για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές να κάνουν προπόνηση στα εξεταζόμενα αγωνίσματα, το οποίο σήμερα δεν είναι εφικτό στα Κύθηρα. Μετά και την τελευταία παράταση που πήρε από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12-9-2022.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ