Εφημερίδα Κοινωνική

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

 Breaking News

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
08 Σεπτεμβρίου 2020

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2020 και για ένα έτος, ορίστηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

1. Λεγάκης Γεώργιος του Ανδρέα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία με τιςπαρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (καθώς επίσης αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση των Δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, του συνόλου των Διακηρύξεων και των σχετικών περιληπτικών διακηρύξεων Δημάρχου κλπ.) όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

2. Μάλαμα Αφροδίτη του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφής όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό

• Ορίζουμε την ανωτέρω Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3. Βακαλάκης Ηλίας του Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, χωρίς αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 4. Μπακατσέλος Ιωάννης του Πέτρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες:

• της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ήτοι την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

5. Άννινος Νικόλαος του Διονυσίου, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, με αντιμισθία, με τιςπαρακάτω αρμοδιότητες:

•Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Διεύθυνσης Πρασίνου, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

6. Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων Τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών

• και της Διεύθυνσης Πολιτισμού όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

7. Μαραγκάκης Κωνσταντίνος του Μηνά, Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, μεαντιμισθία, με αρμοδιότητα στα θέματα προσχολικής αγωγής και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν σε θέματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου (Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης).

8. Μουταφίδου Βασιλική του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών, ήτοι την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην αυτών που αφορούν θέματα των ΚΑΠΗ του Δήμου.

9. Σωτηροπούλου Δέσποινα του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, με αντιμισθία, και με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα των ΚΑΠΗ του Δήμου και θέματα Ισότητας

(Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών &

Κοινωνικών Υπηρεσιών).

10.Παναγόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, με αντιμισθία και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και

εγγράφων της Διεύθυνσης Αθλητισμού, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 •Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι, τελούν τους Πολιτικούς Γάμους και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεων Πολιτικών Γάμων.

 •Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λεγάκης Γεώργιος, ο οποίος και τον αναπληρώνει.

•Όταν Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες: Χριστίνα Πικραμμένου
e-mail: [email protected]
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 7
Τ.Κ.: 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ.: 2104819007, 2104821555
Fax: 2104822370


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ