Εφημερίδα Κοινωνική

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% και «συγκρατημένες» ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% και «συγκρατημένες» ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
30 Σεπτεμβρίου 2020

Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το οποίο αποτέλεσε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεών της σε όλους τους τομείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αύξηση πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%) ενώ αξιοσημείωτη είναι η διατήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά 1,470 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα EBITDA ανήλθαν σε 7,1 εκατ. Ευρώ ενώ μειώθηκε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15% (κατά 317 χιλ. ευρώ) λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος κατά το α’ εξάμηνο ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα 92,2 εκατ. ευρώ έναντι 83,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ από την πανδημία του κορωνοϊού και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, επηρεάστηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») τα οποία διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») τα οποία έφτασαν τα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη επιρροή σημειώθηκε στα αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο) και στα αποτελέσματα μετά από φόρους (ζημίες 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ).

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η πανδημία, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα και στην επίτευξη νέων συνεργασιών που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζει μία σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων ώστε να επιτύχει βελτίωση των χρηματοροών και καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ