Εφημερίδα Κοινωνική

Αναλυτικός οδηγός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Απαντήσεις στα «πώς» της επιδότησης για ηλεκτρικό αυτοκίνητο

 Breaking News

Αναλυτικός οδηγός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Απαντήσεις στα «πώς» της επιδότησης για ηλεκτρικό αυτοκίνητο
23 Αυγούστου 2020

Μία βδομάδα απομένει για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μέσω του οποίου θα επιδοτηθούν περί τα 27.000 οχήματα (Ι.Χ., σκούτερ και ποδήλατα), με αρχικό προϋπολογισμό τα 100 εκατ. ευρώ.

Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν επιδοτούνται μέσω του προγράμματος τα μεταχειρισμένα οχήματα, αλλά ούτε και σε όσα έχει γίνει μετατροπή (π.χ. ήταν diesel, έγιναν ηλεκτρικά), ακόμη κι αν πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα. Παράλληλα, εκτός της επιδότησης είναι και όσα δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για αυτοκίνητα) τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000 ευρώ. Επίσης, είναι απαραίτητο οι εν δυνάμει ιδιοκτήτες κατά τη διαδικασία αγοράς να ζητήσουν επίσημη προσφορά για οποιοδήποτε όχημα (με σφραγίδα και υπογραφή).

Τι πρέπει, όμως, να ξέρουν οι πολίτες;

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκινήτου, σκούτερ ή ποδηλάτου) δίνει το ΥΠΕΝ με ερωτήσεις-απαντήσεις.

1 Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με δύο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%, 50% και 30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά; Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά;

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια, υποβάλλεται μία αίτηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται στη λίστα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στη λίστα δικαιολογητικών. Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2 Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με τη διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης;

Ναι, η αγορά είναι υποχρεωτική, καθώς το όχημα πρέπει να έλθει στην κυριότητα του ωφελουμένου.

3 Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά τη λήξη σύμβασης leasing, ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητά του για τρία έτη;

Οχι. Η κυριότητα του οχήματος για τρία έτη ισχύει μόνον για την περίπτωση απευθείας αγοράς οχήματος.

4 Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν από την παρέλευση της τριετίας;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής, τότε η τριετία δεν θα ισχύσει. Τονίζεται, ωστόσο, ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

5 Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δύο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μια αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο;

Είναι σαφές πως ο κάθε ΑΦΜ δικαιούται μόνον μιας αίτησης.

6 Εχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλω δήλωση Ε1. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για επιδότηση;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθεί το Ε1 του φορολογουμένου ο οποίος σας αναφέρει στη δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτόν πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογική, θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται «δεν είμαι υπόχρεος/α υποβολής φορολογικής δήλωσης για τον λόγο… (αναφορά)».

7 Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L (δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κ.λπ.);

Οχι, η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

8 Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400 ευρώ;

Οχι, η απόσυρση δεν ισχύει για ποδήλατα, αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες των δίκυκλων και τρίκυκλων.

9 Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ);

Οχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές.

10 Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 25.000 ευρώ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κ.λπ., με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στα 30.000 ευρώ, επί ποιας τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus;

Το οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κ.λπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τα 25.000 ευρώ, και στο τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς θα πρέπει, εφόσον προστίθεται εξοπλισμός, να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

11 Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλω εκ νέου;

Βεβαίως είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψη και τους λόγους αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

12 Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus; Εάν έχω υποβάλει το αίτημά μου με το όχημα Χ και έχω προσκομίσει προσφορά, μπορώ να το αλλάξω;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο, μόνον όμως παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή, εάν έχετε αιτηθεί για επιβατικό αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό, δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

ΠΗΓΗ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ