Εφημερίδα Κοινωνική

Μέτρα για τη στήριξη της ναυτικής εργασίας από το υπ.Ναυτιλίας

 Breaking News

Μέτρα για τη στήριξη της ναυτικής εργασίας από το υπ.Ναυτιλίας
09 Μαΐου 2020

Μια σειρά ειδικών μέτρων για τη στήριξη της ναυτικής εργασίας έχει αναπτύξει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος. Τα μέτρα αυτά θα τελούν υπό συνεχή αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη της αποτελεσματικότερης προστασίας των ναυτικών.

Με την από 30.03.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, προβλέφθηκαν τα εξής:

Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας ανέργων ναυτικών
α. Παράταση έως την 31η Μαΐου 2020 τους ασφαλιστικής ικανότητας των ανέργων ναυτικών από τον Οίκο Ναύτου για όσους δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 για την εξακολούθηση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και επιδομάτων σε χρήμα.
Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 8641 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου (ναυτικοί και προστατευόμενα μέλη τους).

Β. Παράταση τους τακτικής επιδότησης των ανέργων ναυτικών που παρέχεται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, η οποία έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, για δύο (2) επιπρόσθετους μήνες.
Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100 ναυτικοί.

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ναυτικών
Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού τους ακόλουθες περιπτώσεις:
α. ναυτικών των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται και ειδικότερα τους εξής κατηγορίες πλοίων:
αα. Σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή που επρόκειτο να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλοών τους ή δεν είχαν εκκινήσει τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
Ββ. Σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία, των οποίων ο απόπλους και κατάπλους έχει απαγορευθεί.
Γγ. Σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020.
Β. ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης λύθηκε από την 01-03-2020 έως και την 30-03-2020, επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνείς πλόες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.
Με την εν λόγω ρύθμιση εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 1300 ναυτικούς.

Επιπρόσθετα μέτρα:

Επέκταση παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
Επεκτείνονται τα υφιστάμενα μέτρα για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει ανασταλεί στις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

- Σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών, τα οποία δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου.
- Σε όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία τα οποία έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου.
- Σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020.
- Σε πλοία που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.
Επίσης τα υφιστάμενα μέτρα επεκτείνονται για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31 Μαρτίου 2020, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολήθηκαν σε φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων.

Αναθεώρηση όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση
Τροποποιούνται οι όροι για την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, καθώς και οι όροι λήψης επιδότησης αυτών για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε πραγματική βάση οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκ της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για τους ναυτικούς που πλήττονται και να επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση σε επιδότηση ανεργίας.
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 3500 ναυτικοί.

Μερική μη Καταβολή του μισθώματος
Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Παροχή διευκολύνσεων για ναυτολόγηση ναυτικών
Επέκταση διάρκειας ισχύος έως την 31-07-2020 των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11-06-2019, για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων. Με την εν λόγω ρύθμιση διευκολύνονται ναυτικοί και ιδιαίτερα σπουδαστές ΑΕΝ και επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση αυτών στην απασχόλησή τους επί των πλοίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τις παραπάνω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν σταδιακά 1100 ναυτικοί.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ