Εφημερίδα Κοινωνική

O Δήμος Σαλαμίνας απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τα Δημοτικά Τέλη και Τέλη Κοινόχρηστου Χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί

O Δήμος Σαλαμίνας απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τα Δημοτικά Τέλη και Τέλη Κοινόχρηστου Χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί
27 Απριλίου 2020

O Δήμος Σαλαμίνας κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως μέσο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού και εφαρμόζοντας τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, έλαβε την με αρ. απ. 51/2020/ΑΔΑ:ΩΣΕΛΩ1Ε-ΦΧΟ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας για την απαλλαγή από τα αναλογούντα Δημοτικά Τέλη και Τέλη Κοινόχρηστου Χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α171).

Επίσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω θα μπορούν να ρυθμιστούν και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σαλαμίνας συνυποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για απαλλαγή Δημοτικών τελών

3. Σχετικό επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ότι οι ΚΑΔ των προς απαλλαγή επιχειρήσεων συγκαταλέγονται σε αυτούς των επιχειρήσεων που πλήττονται και για τις οποίες ισχύει διακοπή ή περιορισμός της λειτουργίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 213 2027346.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ