Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά
10 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15-1-2020 και ώρα 16:00, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

2. Έγκριση τοποθέτησης κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στις 5 Δημοτικές Κοινότητες.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.).

4. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR004/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3419 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 9315/26/01-02-2019, για την «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιµη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά», β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

5. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR016/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3874 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 54796/272/09-09-2019, για την «Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά», β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

6. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4041 Έκδοση 1/1) και με αρ. πρωτ. 3670/09-12-2019 (ορθή επανάληψη: 23/12/2019), για την «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

7. Λήψη απόφασης για α) την προσχώρηση του Δήμου Πειραιά στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 και γ) να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σχετική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

8. Συμπλήρωση της με αρ. 456/29-07-2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου στην ενότητα 9, ώστε να συμπεριλάβει πρόσθετα οικονομικά στοιχεία της προτεινόμενης Πράξης του Δήμου Πειραιά, σχετικά με την Δράση με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα να συμπεριληφθούν σε αυτήν ο συνολικός Π/Υ της προτεινόμενης Πράξης και οι επιμέρους Π/Υ των υποέργων της.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

9. Επικαιροποίηση της με αρ. 863/5-12-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. 534/10-10-2011 απόφασης, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 148 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

10. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

11. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με θέμα: “Αμερικανικές σχέσεις-Θεωρία συμμαχιών και γεωπολιτική συνεκτίμηση”.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

12. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με θέμα: “Το προβλεπτό και το απρόβλεπτο στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις”.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

13. Έγκριση πραγματοποίησης της δράσης “Ζωγραφίζουμε την αυλή μας, ομορφαίνουμε το σχολείο μας”.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

14. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με θέμα: “Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά”.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

15. Διαγραφή οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 290/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου , που αφορά στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του ατυχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΡ 1408 και κατάργηση της θέσης του παλιού με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΒ 6903, επί της οδού Μπόταση έμπροσθεν του αρ. 39 με κατάργηση της προγενέστερα παραχωρηθείσας θέσης επί της οδού Μπόταση έμπροσθεν του αρ. 35.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ