Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
23 Οκτωβρίου 2019

56.000€ για τη σίτιση στους παιδικούς σταθμούς

Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε η έκθεση με την οποία περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών που φοιτούν στα τμήματα προσχολικής αγωγής της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 56.045,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και 24% ανάλογα το προϊόν και για ένα έτος. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 .

ΠΕΡΑΜΑ: 6.720€ στον ΕΔΣΝΑ για τα απορρίμματα πρασίνου

Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης και ο ΕΔΣΝΑ προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Περάματος και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου.Η συνολική δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών, στο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, προϋπολογίζεται στο ποσόν των έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ ( 6.720,00€).

Είναι και αυτά στο πρόγραμμα

Στα 900€ είναι η ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων που οι Δήμοι μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν.

Η σύμβαση με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ως προς το άρθρο 3, που αφορά στους οικονομικούς όρους και τα ποσά που καταβάλλει η εταιρεία στο Δήμο Πειραιά για την εκτέλεση των εργασιών και έχουν ως εξής: 1) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε έως 1 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εξήντα 60 € ανά τόνο. 2) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kg και έως 2 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατό 100 € ανά τόνο. 3) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2 kg και έως 3 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν σαράντα 140 € ανά τόνο. 4) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3 kg και πλέον ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα 160 € ανά τόνο.

ΧΡΗΜΑΤΑ στα σχολεία

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στην κατανομή ποσού 332.141,04 €, ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εθνική γιορτή έρχεται, ας πάρουμε σημαίες

150€ για 10 σημαίες δίνει ο Δήμος Κορυδαλλού μετά από απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γιώργου Δημόπουλου ενόψει εθνικής επετείου.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Σαλαμίνας

Την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για τη διεξαγωγή του Συνοπτικού Διαγωνισμού της αριθ. 1/2019 Προμήθειας, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » έτους 2019,  προϋπολογισμού 56.353,04 € (με 24% ΦΠΑ) ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Σαλαμίνας. Θα ακολουθήσει σχετικός διαγωνισμός.

Διευκολύνσεις

Το Δημοτικο Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε τελικά τη μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου «Μενάνδρειο», το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία «The art of Comedy – Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.», σε ποσοστό 20% για το έτος 2019, σύμφωνα με τη με αρ. 73/25-7- 2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. και την εισήγηση της Υπηρεσίας, επειδή «η οικονομική κατάσταση της αγοράς είναι κακή και τα οικονομικά δεδομένα δεν έχουν βελτιωθεί».

Διορισμοί

Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Πειραιά, 133 άτομα, που θα στελεχώσουν νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ