Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»… Όσα γίνονται αλλά δεν γράφονται!

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»… Όσα γίνονται αλλά δεν γράφονται!
16 Οκτωβρίου 2019

ΝΙΚΑΙΑ: Έπιασαν δουλειά οι γυμναστές

Έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές μεταξύ του Δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη και των γυμναστών που προσλήφθηκαν στον δήμο στα Προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Η σύμβαση αυτή ορίζεται και είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση. Άρχισε την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και λήγει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 χωρίς καμία άλλη, διατύπωση ή προηγούμενη ειδοποίηση από τον εργοδότη. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το τμήμα που προσφέρει τις υπηρεσίες του ο εργαζόμενος δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό αθλούμενων θα συγχωνεύεται με άλλο τμήμα ή θα διαλύεται, οπότε η παρούσα σύμβαση, θα λήγει αυτόματα χωρίς να διατηρεί ουδεμία περαιτέρω απαίτηση ο εργαζόμενος κατά του εργοδότη.

Το Πέραμα συνεργάζεται με την ECOELASTICA

To Δημοτικό Συμβούλιο Περάματος αποφάσισε την έγκριση των δύο συμβάσεων συνεργασίας συλλογής και μεταφοράς των παλαιώνελαστικών με το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της ECOELASTIKA, μίας για τηνσυλλογή και μεταφορά των παλαιών ελαστικών του στόλου και μίας για την συλλογή καιμεταφορά των παλαιών ελαστικών της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Αποστολή της ECOELASTIKA είναι η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων.

Είναι και αυτό στο πρόγραμμα

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 30,51 € , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2019 για την ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ (ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ) αποφάσισαν στη Νίκαια. Σύμφωνα με την απόφαση στη διαύγεια, στον προϋπολογισμό του δήμου, καθ’ όλη τη χρονιά έχουν δεσμευτεί 5000€.

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Στις 31 Οκτωβρίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων- Εκμισθώσεων θα διεξαχθεί Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος Εμ4) που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυ-

τεχνείου αριθμ. 41, στο Ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 69,01 τ.μ. και β) παταριού 30,25 τ.μ. Η διάρκεια της εκμίσθωσης για το ως άνω κατάστημα ορίζεται για 6 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το δημοτικό κατάστημα δεν θα λειτουργεί ως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του.

Το κατάστημα θα έχει αποκλειστικά εμπορική χρήση. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για το κατάστημα το ποσόν των τριάντα πέντε χιλιάδων ( 35.000,00 ) ευρώ ετησίως ως τιμή που έχει καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου ως τιμή εκκίνησης.

Ενεργειακά πιστοποιητικά σε όλα τα δημοτικά κτίρια του Κορυδαλλού

Σε συμφωνία για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών σε όλα τα δημοτικά κτίρια του Κορυδαλλού κατέληξαν ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής – Πολιτικός Μηχανικός Ματθαίος Φαφαλιός. Η συνολική δαπάνη των εργασιών φτάνει στα 7.440,00€.

Πιστοποιητικά πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία του Παλαιού Φαλήρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «ΥπηρεσίεςΥποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης στις 19-11-2019.

Δικαιώματα στους ανασφάλιστους

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Ντίμερη Χριστόφορο του Σπυρίδωνα για την υπογραφή των αποφάσεων αναγνώρισης δικαιώματος ή απόρριψης αιτήσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων.

Οι «εκπρόσωποι» του Δήμου Πειραιά στα Νεκροταφεία ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ και ΣΧΙΣΤΟΥ

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καψοκόλης Γρηγόριος και Ρέππας Παναγιώτης, ως μέλη της 5μελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, καλούμενη «Κοσμητεία», του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κοιμητηρίου Πειραιά, με θητεία έως 25/10/2020. Επίσης το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά εξέλεξε ως αντιπροσώπους του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου), τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Βοϊδονικόλα Ιωάννη, Καρακατσάνη Αντωνία, Μανωλάκο Λεωνίδα, Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Τουμαζάτου Γερασιμούλα, Καλαγιά- Καραμαλάκου Πασχαλίνα και Γκερλέ Δημήτριο.

Διαμόρφωση από την «ΑΙΓΕΑΣ»

Και επισήμως έγινε αποδεκτή η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ», η οποία συνίσταται στην κάλυψη του κόστους διαμόρφωσης των παλαιών εστιατορίων 6ου ορόφου στην κλινική 6Α του 401 ΓΣΝΑ συνολικής αξίας μικρότερης των 40.000,00 €.

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ… δωρεά

Την αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ» για την κάλυψη της δαπάνης ετήσιας συντήρησης του ναυαγοσωστικού σκάφους Ν/Γ 518 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#4.500#€), αποφάσισε το Υπ. Ναυτιλίας.

Μηχανήματα είναι, βλάβες βγάζουν

Επισκευή στα ασανσέρ του δημαρχείου Περάματος επιχειρούν οι αρμόδιοι. Η συνολική αξία της ανάθεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων του Δημαρχείου (Λ. Δημοκρατίας 28)» είναι 239,00 € (πλέον ΦΠΑ) .

Τόσο «κοστίζει» η απολογία Δούρου για τις πυρκαγιές της 23η Ιουλίου 2018

Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 της νομικής εκπροσώπησης της πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σχετικά με τις πυρκαγιές της 23η Ιουλίου 2018, στον δικηγόρο Νικόλαο Δαμασκόπουλο του Κων/νου, αποφάσισε η Π. Αττικής, σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια ως εξής: α. Για την παροχή υπηρεσιών κατά την κυρία ανάκριση, μελέτη δικογραφίας, ενημέρωση, σύνταξη υπομνημάτων κλπ, πόσο 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 4.960 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και β. Για την παροχή υπηρεσιών και την παράσταση στο ακροατήριο, σε περίπτωση παραπομπής, πόσο 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 14.880 ευρώ. συμπ/νου Φ.Π.Α. και η οποία ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

10.000 ευρώ «καμπάνα» σε  παιδότοπο

Την επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε παιδότοπο στον Πειραιά που λειτουργούσε άνευ σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Πριν την απόφαση κλήθηκαν σε απολογία υπηρεσιακοί παράγοντες για την επιβεβαίωση των καταγγελιών ενώ τοποθετήθηκε και ο ιδιοκτήτης. Την καταγγελία μάλιστα σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια έκανε ο Σύλλογος Παιδοτόπων Ελλάδας.

SUCCESS… ανάθεση

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε να αναθέσει απευθείας στην εταιρεία COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. (Χαλάνδρι) την εκπόνηση Μελέτης ανάλυσης απαιτήσεων και προσδιορισμού προδιαγραφών για την αναβάθμιση των λειτουργιών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος της εν λόγω δαπάνης θα ανέλθει σε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα (16.740,00) ευρώ.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ