Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
09 Οκτωβρίου 2019

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ανοίγονται οι φάκελοι - Προχωράει η διαδικασία

Κατά την έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση της παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείριση/εκμετάλλευση για ορισμένο χρόνο, του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), ενημερωθήκαμε από τη Διαύγεια για τα εξής: Το προηγούμενο διάστημα συνήλθε σε επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού για τον Πύργο και το «παρών» έδωσε η προσφέρουσα στο διαγωνισμό Ένωση Εταιρειών Cante Holdings LTD-EΘΝΙΚΗ ΠΑΓΑΙΑ ΑΕΕΛΠ, η προσφορά της οποίας έλαβε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Προηγήθηκε αίτημα της η υποψήφιας ένωσης εταιρειών με το οποίο ζήτησε τη χορήγηση διευκρινιστικών εγγράφων περί στατικής ενίσχυσης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κατόψεις σε κατάλληλη κλίμακα.

Αφού δόθηκαν όσα χρειάστηκαν, η Επιτροπή κατέληξε ότι φάκελος της τεχνικής και εμπορικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών CANTΕ HOLDINGS LTD – ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, κρίνεται πλήρης για το επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.

12 εκ. για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Από το υπουργείο Εργασίας εγκρίθηκε δαπάνη 12.000.000 € για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1296/1982.

ΣΟΠΠ Δυτικής Αττικής: Συγκρότηση πριν… τα δύσκολα

Τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της πληγωμένης από τις φυσικές καταστροφές Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, περιλαμβάνει απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, την οποία υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Κοκκάλης. Η απόφαση, μεταξύ άλλων, ορίζει: Τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κο Ελευθέριο Κοσμόπουλο ως Πρόεδρο. Γραμματέας του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Δυτικής Αττικής ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών Δυτικής Αττικής Φωτεινή Καβουνίδη με αναπληρώτρια την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Δυτικής Ατιτκής Σταματία Μανωλιάδη. Μετά από πρόσκληση της Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. παίρνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι Δήμων, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (ΕΚΑΒ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ , ΕΜΥ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.). Αντίστοιχη απόφαση υπάρχει και για την Ανατολική Αττική.

2.300€ για διερμηνεία

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στην κα. Γεωργία (Ζέτα) Καραπαπά, διερμηνέα η οποία πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες της (ταυτόχρονη διερμηνεία), στο πλαίσιο διεξαγωγής Διεθνούς Σεμιναρίου με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στην υποστήριξη  προσφύγων, μεταναστών και εκτοπιζόμενων ατόμων» (“Respondingtodrugrelatedchallenges for Refugees, Migrants and IDPS”), το οποίο διοργανώνει το Γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών στο πλαίσιο της Ομάδας Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε αίθουσα κτιρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, από 08 έως 11 Οκτωβρίου 2019, με συνολική δαπάνη 2.232€ αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας.

Ανάδοχος για τον Πλάτωνα

Η «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με έδρα την Μεταμόρφωση κηρύχθηκε ανάδοχος μετά από σχετικό διαγωνισμό για το έργου «Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου (ΠΑΡΚΕ) στο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Α.Κ.«ΠΛΑΤΩΝΑ» Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι .Ρέντη»,προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσούύψους 103.616,07€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), οικονομικού έτους 2019. Συμμετείχε στο διαγωνισμό με έκπτωση 38,08%.

«Καλή δουλειά» για την ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΚΕ

Η επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΚΕ αναλαμβάνει την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2019 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ». Η εν λόγω εταιρεία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης 38% (σύνολο ενδεικτικής τιμής 157.480,00€ με ΦΠΑ). Η Κυριακή και Κωνσταντίνος Βρεττάκος αποτελεί την εξέλιξη μιας εταιρείας με πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στον χώρο της επισκευής, συντήρησης βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου κάθε τύπου καθώς και της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών.

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ: Δόθηκε το πράσινο φως στη ΘΕΜΕΛΗ για την ανάπλαση

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά κατακύρωσε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.596.774,19 € πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και προσέφερε μέση έκπτωση 47,00%, ήτοι προσφερόμενη δαπάνη 2.600.774,44 € πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.36 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 μέχρι του ποσού των 500.000 €. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση.

Επιστροφή στη βάση 

Με διαπιστωτική πράξη του Υφυπουργού Υγείας διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία από 17.7.2019, ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανόδου του ιατρού Συμεών Κεδίκογλου του Άγγελου Διευθυντή Δερματολογίας, σε προσωρινή και προσωποπαγή θέση του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός», από 18-6-2019, ο οποίος παραιτήθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να ανακηρυχθεί υποψήφιος, στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο «Θεόδωρος Πούτος» του Κορυδαλλού

Χρηματικό ένταλμα αξίας 42.657,29€ πλήρωσε ο Δήμος Κορυδαλλού στην εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ν.- ΜΕΓΓΟΣ Κ.»ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ» Ο.Ε, για τις εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού.

Για το Πάρκο Τρίτση

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας Ανδρέας Παχατουρίδης αναθέτει στον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για λογαριασμό του ΑΣΔΑ, την υπηρεσία «Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό χειριστή για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα μετην υπ” αριθ. 5012/30-09-2019 προσφορά του, ποσού 12.210,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ακόμα, για τη συντήρηση, επισκευή και ασφάλιση 7 πίλαρ και επισκευή 56 φωτιστικών σωμάτων και δικτύου ηλεκτροδότησης τους στο Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ θα καταβάλλει το ποσό των 24.800€ στην εταιρεία AS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΣΤΕΝΟΣ.

Η επιχείρηση AS ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΣΤΕΝΟΣ δραστηριοποιείται στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών με μεγάλη επιτυχία. Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά, είναι η 40ετή εμπειρία της με το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες εφαρμογές και προτάσεις της.

Ο Ντίμερης εκπρόσωπος του Περάματος στο Νεκροταφείο Σχιστού

Το δημοτικό συμβούλιο Περάματος όρισε ως αντιπρόσωπο στο Δ.Σ. Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντίμερη Χριστόφορο. Η θητεία του είναι τετραετής.

Σχεδόν 11.000€ στη ΔΕΘ

Εντολή Πληρωμής για την ενοικίαση χώρου στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη συμμετοχή του στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με θέμα την προβολή του ΕΣΠΑ και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και δράσεων» δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο. Η «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δ.τ. ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε., θα πάρει 10.887,20 €.

Εθνικός Κήπος με… έξοδα

To ΥΠΕΣ προχώρησε με απόφασή του στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 699.300,00 €, για την επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Έσοδα από υπαίθρια διαφήμιση στη Νίκαια

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη αποφάσισε την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Πρωτ. 18167/02-04-2018 σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας Διαφήμισης που έχει συνάψει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με την εταιρία “HQ MEDIA ΙΚΕ” ως προς τη διαμόρφωση του ετήσιου μισθώματος από ποσό ύψους € 20.867,00 σε ποσό ύψους € 15.718,00 μετά την μείωση των δεκαεννέα (19) θέσεων τύπου «ΡΑΚΕΤΑ» στην Δημοτική Ενότητα της Νίκαιας .

Μεγάλα έργα, μεγάλα εντάλματα 

Tην πληρωμή προκαταβολής 5% του συμβατικού τιμήματος, ήτοι τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (490.000,00€) στην Κοινοπραξία «Eptisa Servicios de Ingenieria SL – Παπαϊωάννου Θεόδωρος» για το έργο «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου(ΕΣΠΕΛ)» στο Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»ενέκρινε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ