Εφημερίδα Κοινωνική

«Κόκκινα» δάνεια: Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι οριστικής διευθέτησης οφειλών

«Κόκκινα» δάνεια: Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι οριστικής διευθέτησης οφειλών
24 Ιουνίου 2019

Εναλλακτικούς τρόπους διευθέτησης των «κόκκινων» δανείων προτείνουν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στους πελάτες τους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Οι λύσεις αυτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορούν δανειολήπτες που επιβεβαιωμένα βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους και θα προκύψουν σε απόλυτη και ειλικρινή συνεργασία του οφειλέτη με τις εταιρείες διαχείρισης.

Οι ειδικοί της αγοράς χαρακτηρίζουν τις εν λόγω μεθόδους ως λύσεις οριστικής διευθέτησης του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, τα οποία, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έχουν μειωθεί επαρκώς.

1) Εθελοντική παράδοση ακινήτου – Deed in Lieu (DIL)
Στην περίπτωση της Εθελοντικής παράδοσης ακινήτου, ο οφειλέτης με το «κόκκινο» δάνειο συμφωνεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση απομείωσης του λογιστικού υπολοίπου κατά το ποσό της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακίνητου. Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, είναι μια φιλική λύση που δεν απαιτεί κάποια επιπλέον ενέργεια από τον δανειολήπτη αναφορικά με το ακίνητο (πχ εύρεση αγοραστή).

2) Εθελοντική εκποίηση ακινήτου (Voluntary/Short Sale)
Στη δεύτερη περίπτωση, της Εθελοντικής εκποίησης ακινήτου, ο «κόκκινος» δανειολήπτης συμφωνεί με την τράπεζα να πουλήσει το ενυπόθηκο ακίνητο σε τρίτο αγοραστή, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε προκαθορισμένο εύρος τιμών. Εάν το ακίνητο θεωρείται εμπορεύσιμο και δεν καταστεί εφικτή η πώληση του σε τρίτο, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να το αποκτήσει (DIL). Το δάνειο αποπληρώνεται ολικώς ή μερικώς από το τίμημα της πώλησης.

Η συγκεκριμένη λύση έχει δύο εναλλακτικές:

Αμεση Εθελοντική Εκποίηση του ακινήτου σε αγοραστή που έχει βρει ο δανειολήπτης
Εθελοντική εκποίηση σε τρίτο αγοραστή που μπορεί να βρεθεί είτε από τον δανειολήπτη είτε από την Τράπεζα Περαιτέρω τρόποι διευθέτησης «κόκκινων» δανείων
3) Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση (Mortgage to Rent (MTR) / Sale and Lease back)
Ο οφειλέτης που διατηρεί το «κόκκινο» δάνειο συμφωνεί στη μεταβίβαση της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου στην Τράπεζα (με ή χωρίς όρο για επαναγορά) σε προκαθορισμένη τιμή. Ταυτόχρονα με αμοιβαία συμφωνία, η Τράπεζα νοικιάζει το ακίνητο στον δανειολήπτη. Η λύση αυτή προϋποθέτει ότι ο δανειολήπτης είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το κόστος του ενοικίου.

4) Ανταλλαγή ακινήτου (Trade Down)
Ο δανειολήπτης συμφωνεί την μεταβίβαση της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου στην Τράπεζα. Η Τράπεζα διατηρεί με τον δανειολήπτη ένα νέο δάνειο για ακίνητο μικρότερης αξίας, του οποίου τις μηνιαίες δόσεις μπορεί πλέον να πληρώσει ο δανειολήπτης.

Η μικρότερης αξίας κατοικία μπορεί να προέλθει είτε από τα ακίνητα που έχει η τράπεζα στα βιβλία της, είτε με την ανταλλαγή ακινήτου άλλου δανειολήπτη που μπορεί να θέλει μεγαλύτερο σπίτι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα ακίνητα όλων των τραπεζών θα ήταν πολύ επιβοηθητική για την επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Για όλες τις παραπάνω λύσεις ρύθμισης η Τράπεζα και ο οφειλέτης με το «κόκκινο» δάνειο χρειάζεται να συμφωνήσουν τη διαχείριση του τυχόν καταλοίπου.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ