Εφημερίδα Κοινωνική

Συντάξεις: 90 ηµέρες προθεσµία για αίτηση επικουρικής

Συντάξεις: 90 ηµέρες προθεσµία για αίτηση επικουρικής
30 Μαΐου 2019

Τρεις µήνες περιθώριο µετά την έκδοση της κύριας σύνταξης έχουν πλέον όλοι οι ασφαλισµένοι του επικουρικού υπερταµείου ώστε να υποβάλουν αίτηση για επικουρική χωρίς να χάνουν ούτε µία µέρα καταβολής της. Κι αυτό επειδή το δικαίωµα στην επικουρική θα ανατρέχει για όλους στην ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και η αίτηση υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ εντός 3µήνου.

Το χρονικό παράθυρο «ανοίγει» και για τις εκκρεµείς αιτήσεις, τουλάχιστον για όλους όσοι ευνοούνται από το νέο καθεστώς. Σύµφωνα µε εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤάσος Πετρόπουλος, ενοποιείται το καθεστώς έναρξης καταβολής της επικουρικής για το σύνολο των ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΕΠ:

  • Για την άσκηση του δικαιώµατος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο ΕΤΕΑΕΠ.
  • Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής είναι η προηγούµενη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία.

Δηλαδή οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο δικαίωµα στον φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η καταβολή της επικουρικής αρχίζει από την πρώτη του επόµενου της υποβολής της σχετικής αίτησης µήνα, εφόσον τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Επεκτείνεται µάλιστα σε όλους η 3µηνη περίοδος χάριτος που προβλεπόταν µόνο για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα και τους δηµοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, η καταβολή της επικουρικής αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής και η αίτηση υποβληθεί µέσα σε 3 µήνες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονοµή της κύριας. ∆ηλαδή όλοι οι ασφαλισµένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΕΠ ακόµη και 3 µήνες αφού βγει η απόφαση για την κύρια και να λάβουν επικουρική αναδροµικά, όχι από την ηµεροµηνία της αίτησης αλλά από την έναρξη καταβολής της κύριας.

Σηµαντική διάταξη Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, «η διάταξη αυτή κρίθηκε σκόπιµη, καθώς εφαρµόζεται ήδη στην πλειοψηφία των ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΕΠ, βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρ. ΕΤΕΑΜ και πρ. ΤΕΑΔΥ, και σκοπό έχει την προστασία των ασφαλισµένων, οι οποίοι λόγω άγνοιας ή ελλιπούς πληροφόρησης δεν υποβάλλουν ταυτόχρονα µε την αίτηση για κύρια σύνταξη και αίτηση για επικουρική, αν και πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις».

Το «παράθυρο» της τρίµηνης περιόδου χάριτος δίνεται και στις εκκρεµείς αιτήσεις. Οι ρυθµίσεις για την έναρξη καταβολής της επικουρικής εφαρµόζονται καταρχήν επί αιτήσεων που υποβάλλονται από 4/12/2018 και µετά. Για όσους ωστόσο η µεταβολή της νοµοθεσίας είναι επί το ευµενέστερο -κυρίως αναφορικά µε την τρίµηνη περίοδο χάριτος (π.χ. πρ. ΤΕΑΥΕΚ, πρ. ΤΕΑΠΟΖΟ και πρ. ΤΕΑΥΝΤΠ)- η ρύθµιση θα ισχύσει αναδροµικά και για εκκρεµείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 03/12/2018. Συµπεριλαµβάνονται οι µη οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχει ασκηθεί ένσταση.

Για παράδειγµα, αν κάποιος εξασφάλισε απόφαση συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑστις 26 Νοεµβρίου 2018 µε έναρξη καταβολής σύνταξης από τις 20 Ιουνίου 2017 (υποβολή αίτησης) αλλά υπέβαλε αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ στις 29 Νοεµβρίου 2018, η επικουρική του δεν θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον ∆εκέµβριο του 2018 (επόµενος της υποβολής της αίτησης µήνας) αλλά από τον Ιούνιο του 2017 – κερδίζει 18 µηνιάτικα.

Πρόσοχη, ασφαλισµένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της επικουρικής συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως µισθωτοί ή µη µισθωτοί, θα έχουν την προβλεπόµενη µείωση 60%. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας, και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας του θανάτου.

Διορθώνονται οι αστοχίες

Στο µεταξύ, σταδιακά διορθώνονται οι αστοχίες που εντοπίστηκαν σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ασφαλισµένων, αναφορικά µε τα ειδοποιητήρια εισφορών επικούρησης και πρόνοιας µη µισθωτών, σύµφωνα µε χθεσινή ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ. Στα νέα ειδοποιητήρια, που αναρτήθηκαν ήδη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΕΠ και αφορούν τις εισφορές Απριλίου 2019 και την 3η δόση των αναδροµικών 2017-2018, εξαιρέθηκαν 9.149 ασφαλισµένοι οι οποίοι απασχολούνται και ως µισθωτοί στον δηµόσιο τοµέα, ενώ διορθώθηκε και η επικουρική ασφάλιση των µηχανικών που εξαιρούνταν. Οι εισφορές Απριλίου και η 3η δόση αναδροµικών είναι πληρωτέα έως την Παρασκευή 31 Μαΐου.

 

*ΠΗΓΗ:ΕΘΝΟΣ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ