Εφημερίδα Κοινωνική

Κινητή Μονάδα Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων στην ΠΕ Νήσων

Κινητή Μονάδα Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων στην ΠΕ Νήσων
24 Απριλίου 2019

Μετά από πολλές καθυστερήσεις, την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 4019/41/27-4-2018 και την υπ’ αρ. 249761/11-12-18 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Αττικής με θέμα: «Καθορισμός των νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων και των νησιωτικών περιοχών που θα εξυπηρετούν», εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΨΤΣ7Λ7-ΤΚ7 η απόφαση με θέμα: «Πίνακας περιοχών της Π.Ε Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που απαιτείται να εξυπηρετηθούν με Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)», σύμφωνα με την οποία:
«Καταρτίζουμε πίνακα με τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες απαιτείται η εξυπηρέτηση του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με έδρα τις περιοχές αυτές μέσω της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Τεχνικό Ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) κατά κατηγορία οχημάτων (ελαφρά – βαρέα – μοτό), με τις καταρχήν περιοχές:

Α/Α   Κατηγορίες οχημάτων

ΒΑΡΕΑ ΕΛΑΦΡΑ ΜΟΤΟ
1. Νήσος Αίγινα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2. Δημοτική ενότητα Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Για τις περιοχές των νήσων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου και Σπετσών για τα οχήματα των οποίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικ. 49372/3352/04-08-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2726/2017) δεν υφίσταται υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εφόσον κυκλοφορούν εντός των νήσων αυτών, θα εξεταστεί η ανάγκη εξυπηρέτησής τους με Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) σε μεταγενέστερο χρόνο.»
Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο άπτεται της ασφάλειας οδηγών και οχημάτων, βαίνει προς τη λύση του με την ανωτέρω απόφαση.
Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων με συνέπεια λόγων κι έργων, δίνουν μεγάλη έμφαση στα θέματα οδικής ασφάλειας, όχι μόνο στον τομέα της βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά και του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ