Εφημερίδα Κοινωνική

MASTER PLAN – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει αυτούσιο το πρακτικό της Συνεδρίασης της EΣΑΛ -Ποια έργα εγκρίθηκαν και ποια «κόπηκαν»

 Breaking News

MASTER PLAN – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει αυτούσιο το πρακτικό της Συνεδρίασης της EΣΑΛ -Ποια έργα εγκρίθηκαν και ποια «κόπηκαν»
21 Φεβρουαρίου 2019

H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει αυτούσιο το πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.». Σε αυτό περιλαμβάνεται η έγκριση 11 υποχρεωτικών επενδύσεων, που συμπεριλαμβάνονται στο master plan του Οργανισμoύ Λιμένος Πειραιώς, ύψους 293 εκατομμυρίων ευρώ με την προϋπόθεση αυτές να εγκριθούν και από το υπουργείο Πολιτισμού, και η απόρριψη του εμπορικού κέντρου (mall) και του logistic center, που ανήκουν στις πρόσθετες επενδύσεις. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ υπάρχει ο όρος ότι κατά την υλοποίηση των έργων από τον ΟΛΠ – Cosco θα ληφθούν υπ’όψη όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Πληροφορίες λένε ότι η διοίκηση της κινέζικης εταιρείας εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την απόρριψη των πρόσθετων έργων, που είχε σχεδιάσει να υλοποιήσει στο λιμάνι του Πειραιά, και σκέφτεται να προσφύγει στη διαιτησία.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η Ε.Σ.Α.Λ. στη Συνεδρίαση της 19-02-2019 (Αρ. Απόφασης 78/01/19-02-2019):

Α. Εγκρίνει ομόφωνα τις επενδύσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές στο Παράρτημα 7.2 του νόμου 4404/16  (ΦΕΚ Α 126/08-07-2016) ως ακολούθως:

1. #Υ.Ε.01 Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) με σκοπό τη δημιουργία 2 θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350μ., με την προϋπόθεση τήρησης της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΑΜ/ ΤΜΑΜ/ 438189/ 45023/ 1301/ 492/ 12-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΣ94653Π4-5Τ3) «Ανάδειξη του κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου Θεμιστοκλή»  και της Υ.Α. ΥΠΑΙΘΠΑ/-ΓΓΠ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/ 120342/ 34823/ 6956/ 5486/ 12-02-2013 έγκρισης ΜΠΕ «Επέκταση επιβατικού λιμένα Πειραιά – Νότια Πλευρά» και των όρων που τίθενται σε αυτές.

Περαιτέρω, η ΕΣΑΛ συστήνει και προτείνει, κατά την κατασκευή του έργου της Υ.Ε. 01, την πρόβλεψη και πρόνοια απαραιτήτων υποδομών και αναμονών για την υποδοχή ρεύματος ξηράς για την μελλοντική εγκατάσταση ρευματοδότησης των πλοίων (cold ironing), σύμφωνα με καλές διεθνείς πρακτικές.

2. #Υ.Ε.02 Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων που αφορά λειτουργικές προσαρμογές του Προβλήτα Ι για την αναβάθμισή του,

3. #Υ.Ε.03 Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας που βρίσκεται στην ακτή Μιαούλη. Αφορά στη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού υποδοχής, για την εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιέρας της νέας θέσης Αγ. Νικολάου, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων των εγκρίσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω της γειτνίασης με νεότερο μνημείο.

4. #Υ.Ε.04 Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ που αφορά στη διασύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο ΟΔΔΥ,

5. #Υ.Ε.05 Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα. Αποτελείται από διάφορα υποέργα που αφορούν στη βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του λιμένα,

6. #Υ.Ε.06 Προμήθεια εξοπλισμού λιμένα,

7. #Υ.Ε.07 Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα, προκειμένου να αποκατασταθούν τα λειτουργικά βάθη του λιμένα,

8. #Υ.Ε.08 Εκπόνηση μελετών,

9. #Υ.Ε.09 Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών,

10. #Υ.Ε.10 Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) (Εμπορικός Λιμένας),

11. #Υ.Ε.11 Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών), με την προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων όπως αυτές απορρέουν από το χαρακτηρισμό της Ψυττάλειας ως αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου με το ΦΕΚ 305/Β/1982 και τον καθορισμό ζώνης Α΄ αδόμητης και απολύτου προστασίας και ζώνης Β΄ στη χερσόνησο Κυνόσουρας με το ΦΕΚ 1459/Β/2001 και των γνωμοδοτήσεων του ΚΑΣ.

Οι παραπάνω εγκρίσεις της ΕΣΑΛ δίνονται με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από το  Υπουργείο Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων και τον όρο

ότι κατά την υλοποίηση των έργων θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Β. Αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου (καθορισμού Όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης) που περιλαμβάνεται στο υποβληθέν Master Plan, η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί αρνητικά επί  της πρότασης με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Γενικές παρατηρήσεις επί του χωροταξικού / ρυμοτομικού σχεδιασμού του λιμένα

Γενικά οι περιοχές (ζώνες και υποζώνες)  ανάπτυξης δραστηριοτήτων του υπό αξιοποίηση λιμένα  πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια τόσο σχεδιαστικά (στο τοπογραφικό υπόβαθρο) όσο και περιγραφικά (χρήσεις γης και όροι/περιορισμοί δόμησης). Πιο συγκεκριμένα:

i. Χρήσεις Γης:

Ο μελετητής του master plan οφείλει να έχει κατά νου ότι η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης αδειών δόμησης των κτιρίων που θα στεγάσουν τις προτεινόμενες χρήσεις  θα εκδώσει τις οικοδομικές άδειες με βάση το νέο Π. Δ/γμα Χρήσεων Γης, υπ. Αρ. 59/2018 (Α΄114).

Κατ΄ αρχάς στον υποβληθέντα πίνακα με τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους δόμησης, παρουσιάζεται μια σειρά από επιθυμητές δραστηριότητες στην κάθε υποπεριοχή, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ποιες είναι οι κύριες χρήσεις και ποιες οι βοηθητικές. Για παράδειγμα οι χώροι αναμονής και οι τουαλέτες θα μπορούσαν να είναι βοηθητικές χρήσεις της κύριας χρήσης «εκδοτήρια εισιτηρίων» ή κάποια άλλης κύριας χρήσης.

Γι αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ομαδοποίηση των ειδικών κατηγοριών χρήσεων (δηλ. δραστηριοτήτων) σε κάθε υποπεριοχή με την παραπάνω λογική της κύριας και της βοηθητικής χρήσης, ασχέτως αν η βοηθητική χρήση συμπεριλαμβάνεται ή όχι στο κτίριο της κύριας χρήσης.

Επίσης, εκτός από την παραπάνω ομαδοποίηση των χρήσεων, ο μελετητής χρειάζεται να συσχετίσει, όπου είναι δυνατόν, τις προτεινόμενες δραστηριότητες με τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων του ως άνω ΠΔ Χρήσεων Γης. Για παράδειγμα όπου αναφέρονται «ναυτιλιακές εταιρείες»  αυτές αφορούν ως προς την ειδική κατηγορία χρήσης τους τα ‘’γραφεία’’. Στην ειδική κατηγορία χρήσης «γραφείων» μπορεί να επεξηγηθεί σε παρένθεση η επιθυμητή δραστηριότητα, δηλ. οι ναυτιλιακές εταιρείες ή άλλες εταιρείες.

ii. Όροι Δόμησης

Στους προτεινόμενους όρους δόμησης πρέπει ο προτεινόμενος Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) (ο οποίος αφορά σε μικτό ΣΔ δηλ. υπολογίζεται σε όλη την επιφάνεια της ζώνης/υποπεριοχής), πρέπει να συνοδεύεται και από τον ανώτατο Σ.Δ., ο οποίος υπολογίζεται μόνο στα οικοδομήσιμα τμήματα κάθε ζώνης του λιμένα και αφορά σε κάθε ομάδα ομοειδών δραστηριοτήτων ή σε μια ομάδα δραστηριοτήτων.

Πχ . Ο ανώτατος ΣΔ της χρήσης γραφείων στη ζώνη Α είναι 0,4.

Ή ο ανώτατος ΣΔ για τις χρήσεις α, β, γ, δ είναι 0,3

Επομένως  ο μικτός ΣΔ πρέπει να συμπληρωθεί με τον ανώτατο ΣΔ για κάθε ομάδα ομοειδών δραστηριοτήτων ή για κάθε ομάδα επιλεγμένων δραστηριοτήτων.

Για το λόγο αυτό σε κάθε ζώνη /υποπεριοχή  πρέπει να γίνει ο υπολογισμός της επιφάνειας του λιμένα (σε τμ)  η οποία δεν θα δομηθεί και ο υπολογισμός της επιφάνειας εκείνης που θα δομηθεί.

iii. Οργάνωση Ζωνών/υποπεριοχών λιμένα

Οι ζώνες του λιμένα στις οποίες θα αναπτύσσονται οι διάφορες δραστηριότητες / εγκαταστάσεις / υποδομές, πρέπει, εκτός από τη λεκτική περιγραφή τους,  να απεικονίζονται και  σχηματικά στον χάρτη της πρότασης ως εξής:

να αποδίδονται σχεδιαστικά α) οι χώροι που προορίζονται προς δόμηση, β) οι διαδρομές / κινήσεις/ ροές , γ) οι λοιποί αδόμητοι χώροι , δ) να υποδεικνύεται η θέση κτιρίων ή χρήσεων στην περίπτωση κτισμάτων ή χρήσεων με ιδιαίτερη σημασία για τα οποία είναι επιθυμητή η υπόδειξη της θέσης τους και ε) η θέση των υφιστάμενων κτιρίων τα οποία είναι επιθυμητή η διατήρησή τους

Στόχος είναι να αποδίδεται με ευκρίνεια τόσο η συνολική οργάνωση του λιμένα όσο και η επιμέρους οργάνωσή του -εντός των ζωνών.

Με την ως άνω σχεδιαστική απόδοση δεν θεσμοθετούνται απαραίτητα γραμμές ή θέσεις κτιρίων, εκτός κι αν αυτό είναι επιθυμητό ή επιβάλλεται για κάποιους λόγους. Γίνεται όμως αντιληπτή η λειτουργία, οργάνωση και ανάπτυξη του λιμένα και αποφεύγονται μελλοντικά λάθη ή παραλείψεις λόγω κακής  ή ελλιπούς κατανόησης

Αναφορικά με τη σχεδιαστική απεικόνιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, σημειώνουμε ότι η υποβολή των πολεοδομικών ρυθμίσεων γίνεται σε ψηφιακά υπόβαθρα και σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 κι ότι στο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζονται οι κορυφές των γραμμών που θεσμοθετούνται ανάλογα με την περίπτωση (οι κορυφές των ζωνών/υποπεριοχών (ή «λιμενικών» τετραγώνων) που προορίζονται προς οικοδόμηση, οι κορυφές των αδόμητων χώρων και οι κορυφές  χωροθετήσεων μεμονωμένων περιπτώσεων πχ κτιρίων ή χώρων) καθώς και  ο  πίνακας συντεταγμένων τους. 

iv. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αττικής

Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής που κυρώθηκε με νόμο το 2014 (ν. 4277/2014, Α’ 156), το οποίο αποτελεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αττικής και συνίσταται στο σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων και των μέτρων και προγραμμάτων των αναγκαίων για την χωροταξικής πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναφορικά με την χωρική υποενότητα του Πειραιά δίνονται από το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο οι εξής κατευθύνσεις, τις οποίες ο σχεδιασμός του λιμένα Πειραιά πρέπει να λάβει υπόψη του:

-          Η ανάδειξη της πολυλειτουργικής φυσιογνωμίας του κέντρου του Πειραιά ως πολιτιστικού αγαθού που χαρακτηρίζει την ιστορική πορεία του (άρθρο 6)

-          Η ενίσχυση του ρόλου της μητροπολιτικής περιοχής Πειραιά ως «διακομετακομιστικού κέντρου στη μεσογειακή λεκάνη με την παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος αστικού ιστού του δήμου, εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της πόλης, η διάσωση της παραδοσιακής αγοράς και του λιανικού εμπορίου της βιοτεχνίας και της μεταποίησης»

-          Η επανενεργοποίηση της παραδοσιακά σημαντικής δυναμικής της παράκτιας ζώνης του Πειραιά και ειδικότερα των χωροθετημένων δραστηριοτήτων του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα.

Κατά συνέπεια,  θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες και χρήσεις εντός του χώρου του λιμένα δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά με το πολεοδομικό ιστό των όμορων δήμων αλλά να συνδέονται λειτουργικά με αυτόν ώστε να διασωθεί η πολυλειτουργική φυσιογνωμία και η παραδοσιακή αγορά  των δήμων αυτών.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Γ. Αναφορικά δε με τις Πρόσθετες Επενδύσεις η ΕΣΑΛ αποφαίνεται τα εξής:

1. #Π.Ε.01 Νέα Αποθήκη στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000m2 με κατασκευή νέων σύγχρονων αποθηκών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ΕΣΑΛ απορρίπτει κατά πλειοψηφία την εν λόγω πρόσθετη επένδυση καθώς δεν τεκμαίρεται η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι ανατρέπει τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό οργανωμένου δικτύου logistic centers, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα άσκοπα την περιοχή, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση χιλιομετρικά, στην περιοχή του Θριασίου, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση ενός Εμπορευματικού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας επένδυσης 200 εκ. Ευρώ, σε έκταση εμβαδού 588 στρεμμάτων με κατασκευή αποθηκών 235.000 τ.μ.. Το κέντρο αυτό δύναται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του λιμανιού του Ν. Ικονίου, έχει ήδη συνδεθεί σιδηροδρομικά με γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος (16 εκ. Ευρώ). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η μελέτη είναι ανακόλουθη ως προς τα αριθμητικά μεγέθη της συνολικής δομημένης επιφάνειας του προτεινόμενου κτιρίου.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη σελίδα 7-47 του τεύχους του Σταδίου Β αναφέρεται ότι η «χωρητικότητα» του κτιρίου είναι 45.800 τ.μ. σε αντίθεση με άλλα σημεία του Master Plan όπου η επιφάνεια δόμησης ανέρχεται στις 60.000 τ.μ. (Πίνακας Παραρτήματος 2) ή 80.000 τ.μ. (Παράρτημα 4).

Ο εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μειοψήφησε διατυπώνοντας την ακόλουθη άποψη: Η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να γίνει δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι υφιστάμενοι όροι δόμησης, διότι αφορά την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε έναν λιμένα (περιλ. cross docking), με τις υφιστάμενες αποθήκες να είναι μικρές σε έκταση και πεπαλαιωμένες. Η επένδυση δε, αναμένεται να επιφέρει αύξηση των θέσεων εργασίας.

2. #Π.Ε.02 Κατασκευή δύο πενταώροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000m2 το καθένα, στην περιοχή Γ2 (G2)

Η ΕΣΑΛ απορρίπτει κατά πλειοψηφία την εν λόγω πρόσθετη επένδυση καθώς θα πρέπει να τηρηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες που διατυπώνονται στο παραπάνω τμήμα Β. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η μελέτη είναι ανακόλουθη ως προς τα αριθμητικά μεγέθη της συνολικής δομημένης επιφάνειας των προτεινόμενων κτιρίων.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη σελίδα 7-52 του τεύχους του Σταδίου Β του Master Plan υπάρχει αναφορά σε συνολική επιφάνεια δόμησης 150.000 τ.μ. ενώ στον Πίνακα του Παραρτήματος 2, που περιλαμβάνει τους υφιστάμενους και προτεινόμενους Σ.Κ. και Σ.Δ, υπάρχει αναφορά σε δόμηση 121.000 τ.μ.

Επιπλέον συστήνεται ενδεχόμενος περιορισμός στο προβλεπόμενο ύψος των κατασκευών καθώς και η διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην πλάκα οροφής των εν λόγω κτιρίων (φυτεμένο δώμα), για λόγους περιβαλλοντικούς και αισθητικούς (αποφυγή εκτεταμένων επιφανειών στάθμευσης οχημάτων).

Οι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και του Υπουργείου Τουρισμού μειοψήφησαν διατυπώνοντας την ακόλουθη άποψη: Η Π.Ε.02 γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση της τήρησης έως το μέγιστο της υφιστάμενης επιτρεπόμενης δόμησης και διατήρηση του προτεινόμενου από τη μελέτη ύψους των 18μ.  Συμφωνούν δε με τις συστάσεις περί διαμόρφωσης χώρων πρασίνου στην πλάκα οροφής.

3. #Π.Ε.03 Οικολογικά Λεωφορεία (Eco buses) για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων επιβατών και κοινού, γύρω από τον κεντρικό λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

Θέματα προμηθειών δεν αποτελούν αντικείμενο του Master Plan, ωστόσο η
ΕΣΑΛ συμφωνεί με την υποβληθείσα πρόταση.

4. #Π.E.04 Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα.

Η εν λόγω επένδυση δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί καθώς εκκρεμεί η εξέταση της πρότασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ΟΛΠ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή Επιβατικού Σταθμού στο νέο Επιβατικό Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξυπηρετήσει μόνο την άφιξη / αναχώρηση επιβατών κρουαζιέρας και τις συνοδές ανάγκες όπως χώρους εστίασης, χώρους υγιεινής, καταστήματα αφορολογήτων ειδών κ.α. Επισημαίνεται δε ότι η χρήση εμπορικού κέντρου και λοιπών χώρων αναψυχής τέτοιου μεγέθους δε συνιστά δραστηριότητα σχετική με το λιμένα (βλ. άρθρο 4.4, δ ΣΠ2016) με το δεδομένο ότι σαφή σκοπό έχει μεταξύ άλλων και την προσέλκυση χρηστών – επισκεπτών εκτός των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων. Τέλος, αναφορικά με το εν λόγω έργο συνεκτιμάται η απαίτηση εφαρμογής του κώδικα ISPS στην εν λόγω περιοχή, η ανταγωνιστική του λειτουργία σε σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες του όμορου δήμου του Πειραιά καθώς και η δημιουργία πρόσθετου κυκλοφοριακού φόρτου στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, η κατασκευή εμπορικού κέντρου (Mall) εντός των ορίων του δήμου Πειραιώς είναι αντίθετη με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πειραιά (Γ.Π.Σ.).

5. #Π.Ε.05 Παγόδα-Ξενοδοχείο 5*. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κτιρίου της Παγόδας και τη μετατροπή του σε Ξενοδοχείο 5*.

Προκειμένου να εγκριθεί η εν λόγω πρόταση, είναι κατά το νόμο απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η έγκριση της αλλαγής της χρήσης του κτιρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από σχετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), δεδομένου ότι πρόκειται για χαρακτηρισμένο μνημείο. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι ενδεχόμενη έγκριση δεν μπορεί να αφορά ανακατασκευή παρά μόνο μετατροπή, καθώς πρόκειται για χαρακτηρισμένο μνημείο.

6. #Π.Ε.06 Μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4* και 5*.

Η ΕΣΑΛ δεν έχει αντίρρηση για τη μετατροπή των δύο υφιστάμενων αποθηκών σε ξενοδοχεία 4* και 5*, με την προϋπόθεση έγκρισης της χρήσης και των αντίστοιχων μελετών από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ. Σε περίπτωση κατεδάφισής τους θα τηρηθούν οι ισχύοντες όροι δόμησης κατά το χρόνο της ανοικοδόμησης.

7. #Π.Ε.07 Μετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη.

Η ΕΣΑΛ εγκρίνει την εν λόγω πρόταση, λαμβάνοντας τις απαιτούμενες κατά νόμο άδειες και εγκρίσεις.

8. #Π.Ε.08 Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 (G1). Αφορά στην κατασκευή επισκευαστικού προβλήτα μεγάλων yachts στην περιοχή Γ1, με την εγκατάσταση synchrolift 8500 τόνων.

Η εν λόγω επένδυση δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί, δεδομένου ότι, όπως ο πρόεδρος της ΡΑΛ ενημέρωσε την Επιτροπή, έχει ασκηθεί ενώπιον του ΣτΕ η υπ’ αριθμ. 2974/9-11-18 αίτηση ακυρώσεως της ΟΛΠ ΑΕ κατά του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 87180/1177/Φ.31/17-08-2018 Απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του α. 31 του ν. 3982/11 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΨΜΝ465ΧΙ8-647), δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή της ΟΛΠ ΑΕ κατά της υπ’ αρ. πρ. 1586/19-06-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, για εγκατάσταση ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη λιμένος Πειραιώς. Παρά δε το γεγονός ότι η υποβληθείσα και εξεταζομένη πρόταση αφορά άλλη περιοχή από αυτήν στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως, δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης από την ΕΣΑΛ προ της εκδόσεως της αποφάσεως του ΣτΕ για το αν είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τη ΣΠ2016 μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ελληνικού δημοσίου, η εγκατάσταση ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη λιμένος Πειραιώς από την ΟΛΠ ΑΕ.

Επιπλέον, απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση αναφορικά με τη συμβατότητα της υποβληθείσας πρότασης με τις υφιστάμενες δραστηριότητες

9. #Π.Ε.09 Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε.

 

Η εν λόγω επένδυση δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί καθώς εκκρεμεί η εξέταση της πρότασης  από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), λόγω της γειτνίασης με μνημείο, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ΟΛΠ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι η εν λόγω επένδυση εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ΟΛΠ ΑΕ (2033-35), δύναται να επανεξεταστεί από την ΕΣΑΛ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αποφάσεις του ΚΑΣ αναφορικά με τις υπόλοιπες συναφείς ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Γενική Παρατήρηση

Όλα τα παραπάνω αναφορικά με τις Υποχρεωτικές και τις Πρόσθετες επενδύσεις, τίθενται υπό την προϋπόθεση: (α) υποβολής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και έγκρισης αυτής σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και (β) της έγκρισής τους από το  Υπουργείο Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι η ΟΛΠ ΑΕ αιτήθηκε με επιστολή της από τις 31 Ιανουαρίου 2019 αναβολή της εξέτασης του Master Plan από τα αρμόδια συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου όπως αναφέρεται στην επιστολή του «να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας μας».

Στο τέλος παρατίθενται επί μέρους παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων τευχών του Master Plan.

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Την ικανοποίησή του δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, για την απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) να κρίνει ως μη αναγκαία την ανέγερση εμπορικού κέντρου εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς δεν συνιστά δραστηριότητα σχετική με τον Λιμένα και σκοπό έχει την προσέλκυση επισκεπτών όχι μόνο από την κρουαζιέρα. «Ο εμπορικός κόσμος της πόλης μας, που έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από τα παρατεταμένα έργα κατασκευής του Τραμ και του Μετρό συνδυαστικά και με την δεκαετή κρίση της εθνικής μας οικονομίας, προσδοκεί και διεκδικεί την σύντομη ανάταξη της πειραϊκής αγοράς, καθώς και την επιστροφή της πόλης μας στην κανονικότητα μετά την ολοκλήρωση των έργων. Τα σχέδια για την ανέγερση οποιουδήποτε Mall εντός του Λιμένα ή και εντός της πόλης, δεν είναι αυτό που λείπει από την μεγάλη πειραϊκή αγορά, αλλά όλες αυτές οι συνέργειες που θα καταστήσουν την πόλη μας περισσότερο ελκυστική, ευκολότερα προσβάσιμη και φιλικότερη προς τους επισκέπτες και τους κατοίκους της, με επίκαιρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικές προβλέψεις».

 

 

«Πίεση» ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ που έφερε αποτέλεσμα

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συμμετείχε στη σύσκεψη έχοντας εδώ και καιρό εκφράσει ξεκάθαρες θέσεις και επιχειρήματα. Οι παρατηρήσεις της Δημοτικής Αρχής και οι επιμέρους αντιρρήσεις της για συγκεκριμένα ζητήματα, ελήφθησαν υπόψη και αυτό ομολογουμένως, αποτελεί σημαντική επιτυχία για όλο τον Πειραιά. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή θετικός όσον αφορά στη δημιουργία των τεσσάρων νέων ξενοδοχειακών μονάδων, θετικός όσον αφορά στη δημιουργία μουσείου μετανάστευσης στην πέτρινη αποθήκη, θετικός στα οικολογικά λεωφορεία και στις λιμενικές παρεμβάσεις (βυθοκόρηση κλπ) καθώς και στα έργα που αφορούν την ανάδειξη του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή, αλλά και την ανάδειξη του Κονώνειου τείχους. Ωστόσο ήταν αρνητικός στη δημιουργία εμπορικού κέντρου (mall) στη χερσαία λιμενική ζώνη καθώς και με αλλαγές στα ύψη των κτιρίων. Έθεσε επιπλέον το θέμα της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σχετικά με την επέκταση του προβλήτα για την κρουαζιέρα καθώς και την ανάγκη ύπαρξης κυκλοφοριακών μελετών.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

ΕΚΛΟΓΕΣ

  Δείτε το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μίλησαν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Δείτε το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μίλησαν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Διαβάστε περισσότερα
  Αθηνά Γλυκα – Χαρβαλάκου – Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ας μιλήσουμε για τον απολογισμό έργου των 9 ετών και για όλα όσα πρόκειται να γίνουν για τον Πειραιά μας!»

Αθηνά Γλυκα – Χαρβαλάκου – Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ας μιλήσουμε για τον απολογισμό έργου των 9 ετών και για όλα όσα πρόκειται να γίνουν για τον Πειραιά μας!»

Διαβάστε περισσότερα
  Παναγιώτης Ρέππας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: Κεντρική Προεκλογική Εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

Παναγιώτης Ρέππας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: Κεντρική Προεκλογική Εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα
  Σταυρούλα Αντωνάκου – Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά-Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα πολλαπλασιάσουμε  τα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά»

Σταυρούλα Αντωνάκου – Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά-Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα πολλαπλασιάσουμε τα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ