Εφημερίδα Κοινωνική

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών
04 Ιανουαρίου 2019

To Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά µε ποσό συνολικού ύψους 185.586,10 € για την κάλυψη δαπανών επιπλέον εκτάκτων και επειγουσών επισκευαστικών και άλλων αναγκών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Πειραιά, σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, και αναλυτικά ως εξής:

 

PINAKAS


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ