Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ σε Δήμους και Παρατάξεις με την Απλή Αναλογική (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ σε Δήμους και Παρατάξεις με την Απλή Αναλογική (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
18 Ιανουαρίου 2019

Η εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ δίνοντας έμφαση στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις αλλαγές που φέρνουν ο ΚΛΕΙΣΘΕΣΝΗΣ και η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, παρουσιάζει σήμερα μια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την κατανομή των εδρών με βάση το νέο νόμο. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ και δείχνει με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ πως θα μοιραστούν οι έδρες στους συνδυασμούς των Δήμων στις εκλογές του Μαΐου, με αναλογία στα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2014.

Με λίγα λόγια, η ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη δείχνει «αν είχαμε σήμερα τις ίδιες παρατάξεις και έπαιρναν τον ίδιο αριθμό ψήφων, τι θα άλλαζε στην εκπροσώπησή τους στα δημοτικά συμβούλια με βάση πλέον… τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και όχι τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ!». Τη συγκεκριμένη μελέτη επιμελήθηκε ειδικά για το παράδειγμα του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Πρ. Αντιδήμαρχος Πειραιά. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ την επέκτεινε με παραδείγματα και από άλλους Δήμους της Αττικής, που θα παρουσιαστούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

 

Αναλυτικά,

Αναλογιστική μελέτη επί των κατανεμουμένων εδρών, για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, βάσει των αποτελεσμάτων του 2014 και μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4555/2018 «περί Κλεισθένη».

aggelopoulos-giannis

ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρ. Αντιδήμαρχος Πειραιά

 

Με αναγωγή στις δημοτικές εκλογές του 2014 και στο σύνολο των ψηφισάντων δημοτών του Πειραιά, που ανήρχετο στις 85.000 περίπου, βάσει του νέου Ν. 4555/2018 και ειδικότερα βάσει του άρθρου 28 αυτού, που προβλέπει το εκλογικό σύστημα και την κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου, το άρθρο 32 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 32 παρ.1 «Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των  εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στον Α’ γύρο». Στη συνέχεια του ιδίου ως άνω άρθρου η παρ.2 αυτού προβλέπει ότι, η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των εγκυρων ψηφοδελτίων, αθροιστικά όλων των συνδυασμών, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών, που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή, για τον Δήμο Πειραιά έχουμε 49 έδρες, που διαιρούν το παραπάνω σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων (πάντα αθροιστικά όλων των συνδυασμών).

Το πηλίκο που προκύπτει +1 μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Στη συνέχεια, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με το εκλογικό μέτρο, που βγάζει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού, με το εκλογικό μέτρο.

Εάν οι έδρες που θα καταλάβουν οι συνδυασμοί, είναι λιγότερες από τις προ διάθεση έδρες και στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά λιγότερες από τις 49 έδρες, τότε οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών, ακόμη κι αν οι τελευταίοι (συνδυασμοί) δεν πήραν καμία έδρα στην πρώτη κατανομή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

βάσει του άρθρου 28, ως παραπάνω με αναγωγή στις δημοτικές εκλογές 2014

Ψηφίσαντες  85.300    έγκυρα   82.483  ψηφοδέλτια

Συνεπώς, διαιρούμε  82.483 : 49 έδρες = 1683 + 1 = 1.684  εκλογικό μέτρο

 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ  27.449 : 1.684 εκλογικό μέτρο = 16   έδρες με το νέο νόμο

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων  27.449 – 26.944 (1.684 χ 16 ) = 505

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια  παράταξης ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ  25.844 : 1.684 = 15 έδρες με το νέο νόμο

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων  25.844 – 25.260 (1.684 χ 15 )

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ  14.090 : 1.684 = 8 έδρες με το νέο  νόμο

+ 1 έδρα σύνολο 9 έδρες καθότι προστίθεται 1 έδρα, βάσει του αχρησιμοποίητου υπολοίπων ψήφων.

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 14.090 – 13.472 (1.684 χ 8 ) = 618 )

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  5.516 : 1684 = 3 έδρες με το νέο νόμο

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 5.516 – 5052 (1.684 χ 3 ) = 464 δεν φθάνει για να αυξηθούν οι έδρες )

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  4.673 : 1684 = 2    έδρες με τον νέο νόμο + 1 έδρα σύνολο 3 έδρες, καθότι προστίθεται 1 έδρα, βάσει του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.305.

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 4.673 – 3.368 (1.684 χ 2) = 1.305 )

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια παράταξης ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΝΕΑ ΑΡΧΗ 2.103 : 1684 = 1 έδρα με το νέο  νόμο

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων  2.103 – 1684 (1684 χ 1) = 419 δεν φθάνει για να αυξηθούν οι έδρες )

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 1.642 : 1.684 = 0 έδρες, αλλά λόγω αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.642 προστίθεται 1 έδρα

(Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1642 )

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1.166 : 1.684 = 0 έδρες, αλλά λόγω αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων από τον αριθμό 1.166 προστίθεται 1 έδρα

Σύνολο λοιπόν,  κατανεμουμένων εδρών, με τον νέο νόμο και με αναγωγή στα έγκυρα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών του 2014, 49 έδρες με την αναλυτική ως άνω διαμόρφωση.

Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα και να επισημανθεί, πως προκύπτει το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων για τον κάθε συνδυασμό.

 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα για τον πρώτο συνδυασμό

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ:

Σύνολο λαβόντων εγκύρων ψήφων 27.449

Αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 505, το οποίο προκύπτει ως εξής:

εκλογικό μέτρο 1.684 χ 16 έδρες = 26.944 ψήφοι λογισθέντες, για τον υπολογισμό των εδρών.

Διαφορά λογισθέντων ψήφων 26. 944 από τους συνολικούς ψήφους  27.449  = 505 αχρησιμοποίητοι ψήφοι.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

Τελειώνοντας, θέλουμε να καταδείξουμε, ότι η φιλοσοφία του νέου Νόμου, που εφαρμόζει την απλή

αναλογική, είναι να πριμοδοτούνται οι συνδυασμοί με μηδέν έδρες ή με τις λιγότερες έδρες, από

τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

 

Σχέδιο 1 (Page 14)

Δείτε παραδείγματα και από τους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Καλλιθέας, Αιγάλεω, Ζωγράφου

Σχέδιο 1 (Page 15)

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ