Εφημερίδα Κοινωνική

Διακοπή μαθημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Διακοπή μαθημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
27 Σεπτεμβρίου 2018

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΚΕΦ.Ε΄ άρθρο 186) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το άρθρο 4 του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-08-2017)

Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίνει τη με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

αποφασίστηκε

σε συνεννόηση με τους Δήμους τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, όλων των σχολείων Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Δήμων της Π.Ε. Πειραιά εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ