Εφημερίδα Κοινωνική

Με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο ο εκκαθαριστής των «κακών» τραπεζών

Με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο ο εκκαθαριστής των «κακών» τραπεζών
24 Ιουλίου 2018

Υπέρογκες αμοιβές και πολλά «θολά» σημεία χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ, της εταιρείας που από το 2016 διορίστηκε εκκαθαριστής των 16 υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών (bad banks) με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους και την ανάκτηση μέρους των 13,4 δισ. ευρώ που οι Έλληνες φορολογούμενοι έβαλαν στις τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την κάλυψη χρηματοδοτικών κενών.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της PQH μετέχουν οι εταιρείες PwC Business Solutions, Hoist Kredit Aktiebolag και Qualco ΑΕ. Η PQH, σύμφωνα με το νόμο, εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία και υποβάλει τακτικά εκθέσεις για την πορεία της εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης, με τις εκκρεμότητες στις εκκαθαρίσεις των «κακών τραπεζών» (Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FBB, Probank, Proton, T-bank, Συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου και Δυτικής Μακεδονίας, κ.α..), αλλά και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα κάθε εξωτερικής ανάθεσης εργασίας, στην οποία έχει προβεί.

Μεταξύ των στοιχείων που κοινοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι το κόστος του προσωπικού εκκαθάρισης, το κόστος μισθοδοσίας υπαλλήλων εκκαθάρισης, το κόστος δανειζόμενου προσωπικού, οι αμοιβές συνεργατών εκκαθάρισης (νομικών και άλλων) και οι αμοιβές και τα έξοδα εκκαθαριστών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2018, η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ απασχολεί οκτώ άτομα που λαμβάνουν αθροιστικά αμοιβές ύψους 600.000 ευρώ (75.000 ευρώ ανά άτομο). Η ίδια η εταιρεία το 2016, όταν ανέλαβε την ειδική εκκαθάριση, απασχολούσε δύο άτομα που αθροιστικά λάμβανα ως αποδοχές 21.583 ευρώ!

Πρέπει να σημειωθεί πως ο νόμος προβλέπει πως η αμοιβή του ειδικού εκκαθαριστή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύναται να αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό τμήμα. Ωστόσο, το ύψος αυτής της αμοιβής δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όπως και τα κόστη αναθέσεων έργων σε εξωτερικούς νομικούς και συμβούλους, τα οποία κατά πληροφορίες είναι υπέρογκα.

Αυτό που είναι γνωστό είναι πως το 2016 η PQH είχε ακαθάριστα έσοδα 10,1 εκατ. ευρώ και κέρδη χρήσης 223.538 ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 δεν έχουν καταστεί ακόμη γνωστά, καθώς η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων των νομικών προσώπων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μεγάλα χρέη στο Δημόσιο

Πρέπει να σημειωθεί πως μετά από υπόδειξη της ΤτΕ, η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση όρισε τριμελή επιτροπή ελέγχου με αρμοδιότητες την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της, την επίβλεψη και αξιολόγηση των εργασιών της εταιρείας, αλλά και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

Τα πορίσματα της επιτροπής ελέγχου υποβάλλονται τόσο στη διοίκηση της PQH, ήτοι στην πρόεδρο Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ξάνθο Βράχα όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πτυχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ εμφανίζεται σήμερα ως οφειλέτης του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, η εταιρεία έχει οφειλές προς την εφορία συνολικού ύψους 159.296 ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 87.643 ευρώ αφορούν σε ληξιπρόθεσμα χρέη.

Μπορεί, εταιρείες που αναλαμβάνουν ειδικές εκκαθαρίσεις να έχουν συχνά μεγάλες επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), ωστόσο το να εμφανίζεται ως ληξιπρόθεσμος οφειλέτης μια εταιρεία που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει την ευθύνη της ανάκτησης εκατομμυρίων ευρώ προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου, είναι κάτι που αποτελεί παράδοξο. Ειδικά, μάλιστα όταν η εταιρεία αυτή έχει τριμελή επιτροπή ελέγχου που εποπτεύει και τις φορολογικές της υποχρεώσεις


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ