Εφημερίδα Κοινωνική

Ανάπλαση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

 Breaking News

Ανάπλαση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών (ΑΠΟΦΑΣΗ)
05 Μαρτίου 2018

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζήτησε ένα ενδιαφέρον θέµα που αφορά στην παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 8/2012”, που προβλέπει τη διεξαγωγή των εργασιών εκείνων που σκοπό έχουν: I. Την ανακατασκευή και συντήρηση αριθµού υφισταµένων οδοκλιµάκων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου Πειραιά, µε σκοπό να εξαλειφθούν έντονα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε αυτές. II. Την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων µετά από αυτοψίες γεωτεχνικών προβληµάτων που έχουν εκδηλωθεί στην Πλαζ Βοτσαλάκια (καθίζηση οδοστρώµατος και κατολισθήσεις πρανών). Οι εργασίες που λαµβάνουν χώρα είναι εκείνες που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη που και την 1η συµπληρωµατική σύµβαση. Το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά αφού έλαβε υπόψη την προηγούµενη απόφασή του, ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου, συµβατικής δαπάνης 1.888.004,76 € χωρίς ΦΠΑ και 2.322.245,84 € µε ΦΠΑ., για επιπλέον χρονικό διάστηµα (6) έξι µηνών ήτοι µέχρι 31/8/2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ