Εφημερίδα Κοινωνική

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

 Breaking News

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
26 Ιανουαρίου 2018

Την Δευτέρα 27-11-2017 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος από το Δήμαρχο επί της διαβούλευσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία εκπονεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος (master plan) σε εκτέλεση όσων ορίζονται στη συμφωνία παραχώρησης του 2016 που ακυρώθηκε με το Ν.4404/2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2018, ποσού 1.450.000,00 € και καταβολή της σε οκτώ μηνιαίες δόσεις».

ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 1214/2015 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή ο κ. Κοντραφούρης Αντώνιος του Ζανή».

ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση στον Ε.Ο.Υ. του Δήμου μας δύο προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, σύμφωνα με τη με αριθμό 938/2017 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρόσληψης 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων, για τα έτη 2018-2019».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός Λιμένα Περιοχής ΟΛΠ Α.Ε., για το έτος 2018».

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ