Εφημερίδα Κοινωνική

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του «4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των ατόμων με αναπηρία» η προώθηση δικαιωμάτων των ΑμεΑ

 Breaking News

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του «4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των ατόμων με αναπηρία» η προώθηση δικαιωμάτων των ΑμεΑ
08 Δεκεμβρίου 2017

H προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως το δικαίωμα ψήφου, καθώς και η προώθηση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων του «4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ατόμων με Αναπηρία» (4th EPPD), στην οποία συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Δ. Παπαδημούλης αναφέρθηκε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία, ένας στους έξι ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αναπηρία που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, δηλαδή, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι.

Συνεχίζοντας, ο Δ. Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος, έχει δεσμευτεί για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνει το Ευρωκοινοβούλιο ένας χώρος πλήρως προσβάσιμος από όλους.

Ο Δ. Παπαδημούλης υπενθύμισε ότι το 2006, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια «Δήλωση Αρχών» για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας, ορίζοντας ως προτεραιότητα την απασχόληση και ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, το Προεδρείο έχει εγκρίνει το δεύτερο πολυετές σχέδιο δράσης του για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, που καλύπτει την περίοδο 2014-2019.

 

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, το σχέδιο αυτό ορίζει τέσσερις βασικούς στόχους:

να αναπτύξει την κουλτούρα των Ευρωπαϊκών θεσμών αναφορικά με το ζήτημα της αναπηρίας,

να υλοποιήσει θετικά μέτρα δράσης για την περαιτέρω προώθηση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες,

να διευκολύνει την είσοδο στην εργασία και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων με αναπηρίες,

και να προωθήσει την προσβασιμότητα των κτιρίων, των σταθμών εργασίας και των πληροφοριών.

 

Το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε εσωτερικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά το προσωπικό με αναπηρίες και την παροχή διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας. Οι κανόνες παρέχουν μια διαδικασία αναγνώρισης της αναπηρίας ενός υπαλλήλου και μια διαδικασία για την παροχή εύλογων διευκολύνσεων για τα εν λόγω μέλη του προσωπικού. Η ίδια διαδικασία ισχύει για τους ασκούμενους και τους επισκέπτες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καταλήγοντας, ο Δ. Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέχρι στιγμής το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που προσφέρει ένα πρόγραμμα θετικής δράσης για έναν συμβασιούχο υπάλληλο με αναπηρία. Τα τελευταία τρία χρόνια προσελήφθησαν 11 υπάλληλοι στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του ΕΚ για το θέμα αυτό.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ