Εφημερίδα Κοινωνική

Δήμος Πειραιά: Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης για το πρόγραµµα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

 Breaking News

Δήμος Πειραιά: Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης για το πρόγραµµα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
09 Ιουνίου 2017

O Δήμος Πειραιά ενέκρινε την υποβολή Αίτησης Χρηµατοδότησης για τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» από το ∆ήµο Πειραιά ως τελικό δικαιούχο και την ΚΟ.∆.Ε.Π. ως φορέα διαχείρισης.

Οι επιλέξιµες δαπάνες της συνέχισης του εν λόγω Προγράµµατος προσδιορίζονται ως εξής: Α’ πυλώνας ενεργειών (στέγαση):

1) κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτοµο, έως 240 ευρώ και για τους δύο ή περισσότερους ενήλικες µηνιαίως και έως 280 ευρώ για οικογένειες µηνιαίως,

2) κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάµενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600 ευρώ για µεµονωµένα άτοµα και για οικογένειες και Β’ πυλώνας ενεργειών (εργασιακή επανένταξη):

1) απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µε κάλυψη του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη,

2) υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση ή δηµιουργία µικρής επιχειρηµατικής µονάδας µέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά και

3) απασχόληση στον αγροτικό τοµέα µέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά.

Η Απόφαση ΕΔΩ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ