Εφημερίδα Κοινωνική

Από «κόσκινο» η Ανακύκλωση: Συζήτηση με θέμα την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Πρωτοβουλία ΚΕΔΕ και Επιμελητηρίων

 Breaking News

Από «κόσκινο» η Ανακύκλωση: Συζήτηση με θέμα την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Πρωτοβουλία ΚΕΔΕ και Επιμελητηρίων
15 Νοεμβρίου 2016

*Της Χριστίνας Μπιτάδου

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γ. Πατούλη, και του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων (ΚΕΕ), Κ. Μίχαλου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση για την Ανακύκλωση – Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων». Αφορμή για την διοργάνωση της ημερίδας αποτελεί η κατάθεση του Νομοσχεδίου από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ανακύκλωση και τη δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην αρχή της ομιλίας του είπε: «Στο ξεκίνημα της σημερινής μας2 ημερίδας, οφείλουμε να σχολιάσουμε την αναιτιολόγητη πρακτική τόσο του υπουργείου, όσο και της Διοίκησης του ΕΟΑΝ να αρνηθεί επίμονα τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και να παραπέμψει τη συζήτηση στην ηλεκτρονική διαβούλευση. Η ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης του νόμου έχει επισημανθεί από ετών. Αλλά δυστυχώς όλες οι σχετικές προσπάθειες έπεσαν στο κενό. Η πιο ουσιαστική μου παραίνεση στο άνοιγμα της σημερινής ημερίδας είναι να συμφωνήσουμε όλοι, οι παρευρισκόμενοι ότι ξεκινάμε τη διαβούλευση για τη νέα νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση, με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σε λευκό χαρτί.»

Την πάγια θέση της ΚΕΔΕ ότι, το βασικό συντονιστικό ρόλο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση θα πρέπει να τον έχουν οι Δήμοι, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της, Γ. Πατούλης, στον χαιρετισμό του.

Σε αυτή την κατεύθυνση σημείωσε την ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας πως «η κεντρική εξουσία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη χωρίς τοπική ανάπτυξη».

3Σε ότι αφορά το σχέδιο τροποποίησης του Ν.2939 για την ανακύκλωση, τόνισε ότι, αν και ενσωματώθηκαν κάποιες από τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης επί του περιεχομένου. Ειδικότερα, εστίασε στο γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων αφενός νομοθετούν τρία διαφορετικά Υπουργεία με αντιφατικό τρόπο και αφετέρου ότι καταρτίζονται νομοσχέδια όπου δεν κυριαρχεί η άποψη των Δήμων.

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να επιχειρείται από κάποιους μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, να αποδομηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μέχρι σήμερα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε τη σημασία να διασφαλιστεί ότι τα Συστήματα, θα λειτουργούν με ευέλικτο και διαφανή τρόπο και πρόσθεσε πως αν συνεχιστεί η πρακτική της μεταφοράς των αγκυλώσεων του Δημοσίου στη λειτουργία των Συστημάτων, τότε το εγχείρημα της ανακύκλωσης θα καταρρεύσει. Στον νέο ΕΣΔΑ, τόνισε, παρουσιάζονται ως ρεαλιστικοί στόχοι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν ούτε στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης και πρόσθεσε πως οι Δήμοι καλούνται να πετύχουν τους στόχους αυτούς:

  • χωρίς το αναγκαίο για αυτές τις νέες πολιτικές θεσμικό πλαίσιο και την απαραίτητη ενημέρωση των πολιτών,
  • χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστες αγορές δευτερογενών υλικών,
  • αλλά και χωρίς την μελετητική ωριμότητα των έργων και δράσεων, που πρέπει να εξειδικευτούν από τα Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου ΕΣΔΑ, σημείωσε ότι πρέπει να επιλυθούν κρίσιμα ζητήματα όπως,

  • Οι διαθέσιμοι πόροι για την αναγκαία κατασκευή των υποδομών διαχείρισης, των πράσινων σημείων, του εξοπλισμού ανακύκλωσης και εν γένει τη κοστολόγηση και χρηματοδοτική κάλυψη όλων των συνοδευτικών έργων με βάση το νέο ΕΣΔΑ.
  • Το λειτουργικό κόστος του νέου συστήματος διαχείρισης.
  • Η αντιμετώπιση του προβλήματος της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ διοίκησης και αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
  • Η επίλυση διαφόρων θεσμικών ζητημάτων (νέο θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς Διαχείρισης, Αναθεώρηση λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, αναγκαίο Προσωπικό των Δήμων στις υπηρεσίες καθαριότητας και στις λειτουργίες της ανακύκλωσης και διαλογής στη πηγή κτλ).
  • Η απαιτούμενη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε μαζί με τις πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης, μαζί με εργαζομένους στους Δήμους να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και της Ανακύκλωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της ΚΕΔΕ στο γεγονός ότι, «κάποιοι προσπαθούν να επιβληθεί στους ΟΤΑ υποχρεωτικό μοντέλο συλλογής με συνέπεια να ακυρώνεται η αρμοδιότητα τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη μέθοδο, με βάση τις τοπικές συνθήκες» και τόνισε πως, η πρόβλεψη του νομοσχεδίου να εφαρμόζουν οι ΟΤΑ 4 ρεύματα ανακύκλωσης, δεν συνοδεύεται από καμία τεχνική ή οικονομική τεκμηρίωση, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιπρόσθετα υπογράμμισε ότι, η ΚΕΔΕ δεν αποδέχεται διάταξη, «που θα οδηγεί στη φωτογραφική κατάργηση της ΕΕΑΑ μέσω της νομικής – μετοχικής σύστασης της» και τόνισε ότι, είναι αναποτελεσματικό να υποχρεωθεί να συζητά με όλους τους παραγωγούς ξεχωριστά κι όχι με έναν μόνον έμμεσο εκπρόσωπό τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε τη διαφωνία του και με την πρόβλεψη για δυνητική συμμετοχή του ΕΟΑΝ σε μετοχική σύνθεση συστημάτων, αλλά και με την πρόταση να είναι αυτός που θα προεγκρίνει τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα θέλουν να υλοποιήσουν τα Συστήματα, ή να τα υποχρεώνει σε κοινή διεξαγωγή.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την πεποίθηση πως, πρέπει να ξεκινήσει μια πραγματική, ουσιαστική διαβούλευση πάνω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου και κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου να λάβει υπόψιν τις προτάσεις της ΚΕΔΕ οι οποίες έχουν κατατεθεί, μέσω σχετικού υπομνήματος.

Στην συνέχεια, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Η λογική της πρόληψης και της ανακύκλωσης στη διαχείριση πόρων θα είναι στην ταυτότητα των επιμελητηρίων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ελλάδας».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανακύκλωσης, ως προϋπόθεση για δίκαιη ανάπτυξη, την εισαγωγή καινοτομίας και τη δημιουργία νέων famellosθέσεων εργασίας για τη χώρα.

Με αφορμή τη διαβούλευση για την τροποποίηση, ύστερα από 15 χρόνια του νόμου για την ανακύκλωση στη χώρα, επεσήμανε την ανάγκη θέσπισης κοινών στόχων και την ανάληψη κοινών ευθυνών για τη «μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που οι καταναλωτές μεταφέρουν μέσω των παραγωγών στα συστήματα, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των εθνικών στόχων», όπως είπε.

Έκανε λόγο για την ανάγκη διαρκούς αυτοέλεγχου και την ανάληψη συλλογικής ευθύνης εκ μέρους της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και των παραγωγών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «δεν εκπροσωπήθηκαν πάντα κατά το παρελθόν το κοινό όφελος και οι συλλογικότητες», προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε ισονομία στην ανακύκλωση και ίση δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρηματιών στην αγορά».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα στην εκπροσώπηση και της σύνδεση της αυτοδιοίκησης με τα συστήματα, ενώ έθεσε ως βασικές πολιτικές προτεραιότητες την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, καθώς όπως είπε, προηγείται στην πολιτική πυραμίδα η μη παραγωγή αποβλήτων.

Τέλος, αναφέρθηκε σε πολλά «νέα κεφάλαια» που έχει αργήσει η χώρα να ανοίξει, όπως οι τεχνολογίες, η ποιότητα και η ασφάλεια των υλικών συσκευασίας, η ενσωμάτωση της οδηγίας για την πλαστική σακούλα, αλλά και τα πρότυπα δόμησης τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς την ανακύκλωση.

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ