Εφημερίδα Κοινωνική

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενεργειακή στρατηγική της Αττικής

 Breaking News

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενεργειακή στρατηγική της Αττικής
09 Μαΐου 2016

Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο θέτει τις αρχές για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, υπέγραψαν σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Βασίλης Κίλιας. Σκοπός του Μνημονίου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακών δράσεων στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο περιγράφει τη γενική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, όπου το ΚΑΠΕ θα καταθέσει την τεχνογνωσία και την επιστημονική του εξειδίκευση και προβλέπει:

• Εκτίμηση μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς για το σχεδιασμό ενός περιφερειακού σχεδίου δράσεων προτεραιότητας.

• Εκτίμηση του τοπικού δυναμικού για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπου θα περιλαμβάνεται η εκτίμηση του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού στην Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

• Ολοκληρωμένη πρόταση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής, που θα οδηγήσει στην εκπόνηση μελέτης ενός Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την καθιέρωση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για όλα τα προγράμματα που εκπονεί η Περιφέρεια, όσον αφορά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις ΑΠΕ.

• Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και τεχνικής κατάρτισης σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

• Συνεργασία των δύο μερών στη λειτουργία, καθώς και την αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.) του ΚΑΠΕ, το οποίο βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής και αποτελεί καινοτόμο εθνικό εγχείρημα.

• Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο ρόλο της ως Εδαφικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων και ως συντονιστή των δράσεων που εκπονούνται στη χωρική της αρμοδιότητα, σε συνεργασία με Δήμους και εμπλεκόμενους φορείς.

Η Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε σχετικά ότι, «με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας θέτουμε τις βάσεις για μακρόπνοο ενεργειακό σχεδιασμό στην Αττική, με κεντρικούς πυλώνες την προώθηση των αρχών της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Βασίλης Κίλιας αναφέρει: «Είναι προτεραιότητα και υποχρέωσή μας, ως εθνικός τεχνολογικός φορέας, να θέσουμε την τεχνογνωσία και την επιστημονική μας εξειδίκευση στην υπηρεσία της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και να στηρίξουμε την προσπάθεια της για τη δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας».

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ