Εφημερίδα Κοινωνική

Σύμφωνο Συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών Υγείας και Σωφρονιστικών Καταστημάτων

 Breaking News

Σύμφωνο Συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών Υγείας και Σωφρονιστικών Καταστημάτων
07 Μαρτίου 2016

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», κ. Νικόλαος Παπαδάκης, με αντικείμενο το συντονισμό των δράσεών τους για την αναβάθμιση, κατασκευή, βελτίωση και ανακατασκευή των κτιριακών υποδομών Υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα Υγείας κλπ), και ειδικότερα αυτών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας είναι οι εν λόγω υποδομές, να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κτιριακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η διευκόλυνση του έργου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Στις άμεσες προτεραιότητες τέθηκε η ανάληψη δράσεων και η εκπόνηση μελετών των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, και που αφορούν στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας στον Πειραιά ‘Άγιος Παντελεήμων – ΓΝΔΑ ‘Η Αγία Βαρβάρα’, προϋπολογισμού 1.600.000 Ευρώ και του έργου που αφορά στις επισκευές σωληνώσεων του ειδικού αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ‘Μεταξά’ με προϋπολογισμό 1.100.000 Ευρώ. Τα δυο έργα χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας και δραστηριότητας από τα δυο μέρη για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 Καταγραφής της κατάστασης του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιριακών υποδομών Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, αξιολόγησης και υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις,

 Μελέτης και κατασκευής έργων αναβάθμισης, ανακατασκευής, βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Υγείας,

 Προώθησης και διευκόλυνσης σύνταξης και επικαιροποίησης ρυθμιστικών μελετών,

 Καταγραφής χάρτη των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής,

 Προώθησης και διευκόλυνσης της μελέτης υλοποίησης έργων ανακατασκευών και νέων κατασκευών των κτιριακών υποδομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και

 Προώθησης και διευκόλυνσης της μελέτης και κατασκευής έργων αναβάθμισης, ανακατασκευής, βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι παραπάνω δράσεις θα αφορούν σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν τόσο από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, όσο και από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Η συνεργασία των δυο φορέων θα έχει διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης του Συμφώνου Συνεργασίας.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ