Εφημερίδα Κοινωνική

Αναλαμβάνουν δράση στον Κορυδαλλό για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

 Breaking News

Αναλαμβάνουν δράση στον Κορυδαλλό για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών
01 Δεκεμβρίου 2015

Την απόφαση να συνεργαστούν συστηματικά και από κοινού, προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο καθαριότητας και δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, συμφώνησαν ο Δήμος Κορυδαλλού και τα έξι σωματεία πα-ραγωγών και εμπόρων λαϊκών αγορών, Α, Β και Γ Πειραιά.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με συντονιστή τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και τη συμμετοχή του Αντι-δημάρχου Καθαριότητας Δημήτρη Χριστοφορίδη, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβού-λου Επικοινωνίας Παύλου Γερακάρη και υπηρεσιακών παραγόντων του τμήματος Περι-βάλλοντος, ήταν κοινή η διαπίστωση ότι υπάρχει άμεση ανάγκη βελτίωσης της λειτουργί-ας των τριών λαϊκών αγορών που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στον Κορυδαλλό. Όπως αναφέρθηκε, δεν τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής εκ μέρους πα-ραγωγών και εμπόρων, με συνέπεια να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων. Ο Δή-μος διαθέτει πολλαπλάσιο δυναμικό και εξοπλισμό για να αποκαταστήσει την καθαριό-τητα μετά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ενώ υπογράμμισε ότι το ποσό που εισπράττει από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών είναι μόλις το 1/4 του πραγματικού κόστους καθαριότητας των λαϊκών αγορών.

Οι εκπρόσωποι παραγωγών και εμπόρων παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν προβλήματα και συμφωνήθηκε να υπάρξουν πρωτοβουλίες και κοινή ανακοίνωση Δήμου και εκπροσώ-πων των επαγγελματιών για να ευαισθητοποιήσουν παραγωγούς και εμπόρους. Στην κοι-νή ανακοίνωση θα γίνονται συστάσεις, ενημέρωση για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους, ενώ ως έσχατο μέσο μπορούν να επιβληθούν και πρόστιμα.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ