Εφημερίδα Κοινωνική

«Οδικός χάρτης» συνεργασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας

 Breaking News

«Οδικός χάρτης» συνεργασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας
07 Ιουλίου 2015

Σε συμφωνία για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη Συνεργασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας, κατέληξε η συνάντηση που είχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με τους αντιπροσώπους παραγωγικών φορέων (ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) σήμερα, στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων αφενός για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πολιτικών λιτότητας των τελευταίων ετών (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια) και αφετέρου για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, της τόνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, της στήριξης του τουρισμού και της δημιουργίας ευκαιριών και προϋποθέσεων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων στους ακόλουθους τομείς:

1. Εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Αττικής, της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, στα πεδία: α) Δημιουργικής Οικονομίας, β) Γαλάζιας Οικονομίας, γ) Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών.

2. Προτυποποίηση του πλαισίου λειτουργίας και του παραγόμενου ελληνικού προϊόντος – δράσεις εκπαίδευσης (παροχή υπηρεσιών, προϊόντων, κ.α.)

3. Προβολή του ελληνικού προϊόντος, με έμφαση στην τόνωση του τουριστικού προϊόντος και των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

4. Διαμόρφωση Δεικτών Μέτρησης Αγοράς Εργασίας για την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών ανάπτυξης.

Για την ενεργοποίηση των παραπάνω μακροπρόθεσμων στόχων, συμφωνήθηκε η άμεση υλοποίηση πιλοτικών δράσεων με αντικείμενο την «ανακάλυψη της επιχειρηματικότητας», δηλαδή τη συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών φορέων, ώστε να καθοριστούν οι πιο πολλά υποσχόμενες περιοχές εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής και να εντοπιστούν οι αδυναμίες που εμποδίζουν την καινοτομία.

Επιπλέον, ενόψει της ασφυκτικής συγκυρίας, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού για την άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την ανάσχεση του αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος και την αντιμετώπιση παροδικών δυσλειτουργιών της αγοράς. Ειδικότερα υπήρξε δέσμευση για ανάληψη πρωτοβουλιών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, για θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας αλλά και πρακτικών ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς φορείς.

Μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει σε όλους μας, σοβαρότητα και υπεύθυνη στάση, συστηματικότητα και, πάνω από όλα, αποτελεσματικότητα. Το χρωστάμε στους χιλιάδες άνεργους, το χρωστάμε στους χιλιάδες χρεοκοπημένους επιχειρηματίες. Και οφείλουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον Οδικό Χάρτη που συμφωνήσαμε σήμερα, με όρους ισότητας, διαφάνειας και βελτίωσης της θέσης όλων μας χωρίς διακρίσεις, αθέμιτους ανταγωνισμούς, αποκλεισμούς ή δημιουργία εντυπώσεων».

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ