Εφημερίδα Κοινωνική

Στόχος: Παραμονή των επιβατών κρουαζιέρας στην πόλη

 Breaking News

Στόχος: Παραμονή των επιβατών κρουαζιέρας στην πόλη
28 Μαΐου 2015

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης πραγματοποίησε ομιλία στο συνέδριο για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας», που άνοιξε σήμερα τις εργασίες του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κεντρικό θέμα του διήμερου συνεδρίου είναι: «Λιμάνια και ακτές: Οι πύλες της Θαλάσσιας Ανάπτυξης».

Η ομιλία του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη είναι η ακόλουθη:

«Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Ως Δήμαρχος Πειραιά, έχω την τιμή και τη χαρά να σας καλωσορίσω στην έναρξη του Συνεδρίου του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας.

Είναι εξαιρετική συγκυρία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον Πειραιά, το γεγονός πως αυτή η Ευρωπαϊκή γιορτή, με επίκεντρο την θάλασσα, πραγματοποιείται στην Ελλάδα και μάλιστα με θέμα την Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη.

Είναι γεγονός πως και οι δύο θεματικοί άξονες αποτελούν πυλώνες τόσο για την τοπική οικονομία του Δήμου Πειραιά όσο και την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Ιστορικά η πληθυσμιακή ανάπτυξή, η επέκταση του πολεοδομικού ιστού και η εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού συνέπιπταν και δημιουργούσαν συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας στην πόλη του Πειραιά.

Η ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, με τον πλούτο και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούσε, οδηγούσε σε αυτάρκη και αυτοδύναμη ανάπτυξη της Πόλης.

Για τον Πειραιά η Γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία αποτελεί ένα εργαλείο ουσιαστικής διασύνδεσης της πόλης με το λιμάνι, διαμορφώνοντας ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες δίνοντας του τη δυνατότητα να μεγεθύνεται αστικά, οικονομικά και πολιτιστικά.

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε ως επίκεντρο τον ίδιο τον Πειραιά, καθώς οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οι απασχολούμενοι σε αυτές και στα θαλάσσια ναυτικά επαγγέλματα είχαν εκεί την επιχειρηματική τους έδρα ή κατοικία αντιστοίχως.

Για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και για εμάς ως νέα δημοτική αρχή, το 2015 είναι σημαντικό γιατί σηματοδοτεί την έναρξη τη παραγωγικής περιόδου της θητείας μας, την περίοδο που ασκούμε πολιτική σε τοπικό επίπεδο.

Δυστυχώς, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οικονομία είναι σε παρατεταμένη ύφεση και η ανεργία είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο Πειραιάς έχει βιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο αυτή την κατάσταση.

Για αυτό το λόγο το 2015 είναι ένα έτος ορόσημο διότι σηματοδοτεί μία νέα περίοδο στην οποία φαίνεται να εισέρχεται ο Πειραιάς. Η συζήτηση για την αξιοποίησή των δυνατοτήτων του, αποτελεί πηγή διαμόρφωσης ιδεών και προτάσεων, κοινωνικών και πολιτικών ζυμώσεων που όλοι προσδοκούμε να οδηγήσουν στην βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη της πόλης και την ανάδειξη του ως Διεθνές Ναυτιλιακό και Εμπορικό Κέντρο, ανταγωνιστικό των μεγαλύτερων λιμανιών παγκοσμίως.

Οι νέες τάσεις & στρατηγικές που αναπτύσσονται διεθνώς αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο ως προς το αναπτυξιακό μοντέλο, της «τεχνολογικής επανάστασης» που συντελείται, στις μεταφορές & δίκτυα, στη θαλάσσια πολιτική, στην ενέργεια, στην έξυπνη εξειδίκευση, στον τουρισμό, είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοποίηση και περεταίρω ανάπτυξη του λιμανιού.

Ο Δήμος Πειραιά δηλώνει παρών σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία με συγκεκριμένη στόχευση και επιδιώξεις για την τοπική κοινωνία και οικονομία, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της πόλης-λιμάνι και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βασιζόμενοι στην γαλάζια ανάπτυξη και στρατηγική θέτουμε ως όραμα την Ανάδειξη του Πειραιά ως Επιχειρηματικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού, Ναυτιλιακού και Εμπορικού Προορισμού. Προορισμού με Διεθνή Αναγνωρισιμότητα και Εμβέλεια, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και του Επισκέπτες.

Το όραμα αυτό θα αναδείξει τον Πειραιά πρωτίστως ως «γαλάζια» Πόλη, προσανατολισμένη στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στη γαλάζια οικονομία, ως «πράσινη» Πόλη, με αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών, ως «έξυπνη» Πόλη, με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, και τις επιχειρήσεις και ως «βιώσιμη» Πόλη, κάτω από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών και κοινωνικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, αναγνωρίζονται, αξιοποιούνται αλλά γίνονται και διακριτές οι λειτουργίες που προσδιορίζουν την συνεργασία της Πόλης με τους όμορους Δήμους και τις λειτουργίες του Λιμανιού όπως κυκλοφοριακές υποδομές και ροές, επισκευαστικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, logistics, τροφοδοσίες, αξιοποίηση και επανάχρηση βιομηχανικών ζωνών και μεγάλων ακινήτων του Δημοσίου.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία και με άλλους φορείς θα δημιουργήσει συνέργιες με επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Maritime Cluster προωθώντας τις Εκπαιδευτικές, Επιμορφωτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες στοχεύοντας στη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία. Θα εκπονεί στρατηγικές, θα τις εξειδικεύει σε σχέδια δράσης, και θα προωθεί την εκτέλεσή τους. Θα διαθέτει δομές υποστήριξης των υφισταμένων επιχειρήσεων του Πειραιά που είναι μέλη του, δομές εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων (start-ups) και one-stop-shop για την προσέλκυση ξένων ναυτιλιακών -και συναφών με την ναυτιλία- επιχειρήσεων στον Πειραιά.

Ο προγραμματισμός των δράσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά θα αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί στον Κώδικα Πρακτικών για την Ένταξη των Λιμένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων. Πιο συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη ενέργειες που αφορούν τρεις βασικούς τομείς: την εικόνα του λιμανιού και των δραστηριοτήτων του και τη στήριξή τους από το κοινό, τις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, καθώς και τη σχέση του λιμανιού με την πόλη και τους κατοίκους της.

Επίσης, δημιουργούνται παρεμβάσεις ανάδειξης της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού. Με δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης και διάχυσης των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ η σε εξέλιξη βρίσκεται η υπό ολοκλήρωση υποδομή εξυπηρέτησης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Η δύσκολη προσπάθεια να καθιερωθεί ο Πειραιάς ως home port, λιμάνι δηλαδή, από το οποίο ξεκινούν οι κρουαζιέρες, θα φέρει εξαιρετικά σημαντικά οφέλη, καθώς θα ενισχύσει τόσο τους τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό άμεσα, αλλά και έμμεσα.

Σε συνεργασία με τον ΟΛΠ και όλους τους συναρμόδιους φορείς, επιδιώκεται να γίνει ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο κέντρο εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών σχεδιάζονται ήδη διαδρομές, οι οποίες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται από στοιχεία αρχαιολογικού καθώς και νεώτερου ιστορικά αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης, σημεία ξεκούρασης, διαδρομές αναψυχής, υπηρεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Πειραιά στοχεύει σταδιακά αλλά στρατηγικά στην παραμονή τουλάχιστον του 20% των αφίξεων των επιβατών κρουαζιέρας στην πόλη, ώστε να επισκέπτονται μουσεία, μνημεία, εκθέσεις, να περιηγούνται στην πόλη. Να προβαίνουν σε αγορές, να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες αναψυχής, να απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, να αναπτύσσουν τελικά και να προσωποποιούν τις δικές τους βιωματικές εμπειρίες, δημιουργώντας μέσω των social media ένα ζωντανό και συνεχές βήμα προβολής της Πόλης.

Στόχο και μέσο για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής αποτελεί η πολλαπλή αναβάθμιση της ελκυστικότητας του Πειραιά και η «τοποθέτηση» της Πόλης του Πειραιά στη Διεθνή και Εσωτερική Τουριστική Αγορά ως νέου, αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού.

Η στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, με γνώμονα τη ναυτιλία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, διαμορφώνουν την επιθυμητή εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Πόλης.

Κυρίες και κύριοι,

σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο θέμα της διαχείρισης και λειτουργίας του λιμανιού του Πειραιά.

Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Πειραιά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, επεσήμανε σε όλα τα επίπεδα, από την κοινή γνώμη και τους κατοίκους της πόλης μέχρι τους ανώτατους πολιτειακούς παράγοντες της χώρας, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του ΟΛΠ.

Το λιμάνι του Πειραιά πρέπει έχει κεντρικό ρόλο για να αποκτήσει η πόλη του Πειραιά αναπτυξιακό προσανατολισμό τη θάλασσα, τη ναυτιλία, το τουρισμό και την ανάδειξη του πολιτισμού, αλλά και να επανασυνδεθεί η πόλη με τη θάλασσα. Σταθερή και συνεπής θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι υπάρχουν και μπορούν να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα και αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού με την ταυτόχρονη άμεση και ισχυρή παρουσία του Δήμου Πειραιά.

Δεδομένων του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΟΛΠ Α.Ε. και των δικαιωμάτων και των προνομίων εκμετάλλευσης που έχει επί της λιμενικής ζώνης, ο Δήμος Πειραιά προτείνει την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Πειραιά, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ειδικού σκοπού. Το Λιμενικό Ταμείο Πειραιά θα ανήκει κατά 100% στο Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που διασφαλίζει τη σχέση της πόλης του Πειραιά με το λιμάνι και το θαλάσσιο χώρο και μια συγκεκριμένη στρατηγική και αναπτυξιακή επιλογή που ενισχύσει το ρόλο του Δήμου, ενώ παρακολουθεί τη διεθνή εμπειρία και πετυχημένες διεθνείς πρακτικές.

Τέλος, ως οικοδεσπότης, σας προσκαλώ το Σάββατο και την Κυριακή, στη μεγάλη γιορτή «Ημέρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας.

Για δύο ημέρες, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου οι Πειραιώτες, οι κάτοικοι των γύρω πόλεων και οι τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από πλήθος δράσεων την πόλη, τον πολιτισμό του Πειραιά, την ιστορία του, τα γνωστά ή λιγότερο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, τις διαδρομές, τους ανθρώπους, καθώς και όλο το εύρος δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από και με αφετηρία τη θάλασσα του Πειραιά.

Κύριες και κύριες,

η θάλασσα μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη, μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργεί τις ευκαιρίες που έχει ανάγκη η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον. Αν την αξιοποιήσουμε σωστά με σχέδιο και συνέπεια, είναι βέβαιο ότι θα μας δώσει θέσεις εργασίας και ευημερίας, όπως έγινε και κατά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ».

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ