Εφημερίδα Κοινωνική

Τράπεζα Πειραιώς – Διαγράφει χρέη και παγώνει στεγαστικά δάνεια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

 Breaking News

Τράπεζα Πειραιώς – Διαγράφει χρέη και παγώνει στεγαστικά δάνεια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
25 Απριλίου 2015

Σημαντική πρωτοβουλία για την ανακούφιση των οφειλετών-πελατών της που διαθέτουν πλέον πολύ χαμηλό εισόδημα και πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε πρόγραμμα διαγραφής ή προνομιακής ρύθμισης των οφειλών των οικονομικά αδύναμων πελατών της, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν από την οικονομική κρίση. Πρόκειται για την πρώτη τράπεζα που αναλαμβάνει μία τέτοιου είδους πρωτοβουλία, κρίνοντας πως οι συνθήκες το επιβάλουν. Πληροφορίες από τον τραπεζικό κλάδο άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και άλλες τράπεζες σε ανάλογες κινήσεις για τους οφειλέτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη τους. Θα ανοίξει δηλαδή ένας κύκλος διαγραφής χρεών που θα συμβάλλει τόσο στην ανακούφιση φτωχών νοικοκυριών όσο και στην εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Πηγές προσκείμενες στην Πειραιώς σημειώνουν πως το κόστος που προκύπτει για το πιστωτικό ίδρυμα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι απολύτως διαχειρίσιμο, δεδομένου πως η τράπεζα έχει στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήσει σημαντικότατες προβέψεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ συγχρόνως υπάρχουν πελάτες της που λόγω των νέων δεδομένων, που δημιούργησε η κρίση στην οικονομική τους κατάσταση, είναι πρακτικά αδύνατον για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να προβλεφθεί καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξής τους στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση.

Με την πρωτοβουλία αυτή η τράπεζα διαμορφώνει ένα πλέγμα διαγραφής και ρύθμισης οφειλών:

1. Διαγράφει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ για όλα τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες.

2. Παγώνει τα στεγαστικά δάνεια και διαγράφει τους τόκους για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4320/2015.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται οι δικαιούχοι του νόμου 4320/2015, όσοι δηλαδή πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Δικαιούχοι είναι όσοι κατά νόμο έχουν οικογενειακό εισόδημα από 2.400 έως 6.000 ευρώ ετησίως (αναλόγως των μελών της εκάστοτε οικογένειας). Επιπλέον, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος της οικογένειας και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος και με ανώτατο ανά οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, όπως και οι αντίστοιχες κινητές αξίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.

Η παρέμβαση αυτή της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αντανακλά τη γενικότερη κινητοποίηση της τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κρίσης, σηματοδοτώντας την προσπάθεια όλων για μια νέα αρχή.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ