Εφημερίδα Κοινωνική

Επιτυχημένο για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το 2014

 Breaking News

Επιτυχημένο για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το 2014
02 Ιανουαρίου 2015

Στο πλαίσιο της προβολής των δράσεων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF – NCP που ολοκλήρωσε ακόμη έναν κύκλο λειτουργίας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), κατά το έτος 2014, ο κ. Ιωάννης Βουτσινάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παρουσίασε στα Πειραϊκά μέσα, συνοπτικά το έργο του Οργανισμού κυρίως στον τομέα της πιστοποίησης των προσόντων, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε ότι τον Απρίλιο του 2014, καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε στη Συμβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF Advisory Group), η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς για να προωθήσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προσόντων μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη, αφού στοχεύει στο να γεφυρώσει διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ τους, διευκολύνοντας την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι μια δυναμική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και συνεχίζει συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια, βάζοντας μια τάξη στο άναρχο πεδίο των διαφόρων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και γενικότερα τίτλων που δίδονται από τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και διασφάλισης ποιότητας.

Ήδη ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη συμβολή διεθνών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανάπτυξης πλαισίων προσόντων, εκπόνησε Οδηγό για τη μεθοδολογία προσδιορισμού και ανάπτυξης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται ο Οδηγός για τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων κατάταξης και αντιστοίχισης προσόντων και το Μητρώο (μια βάση δεδομένων) καταγραφής και περιγραφής όλων των τίτλων που απονέμονται στη χώρα μας. Η ανάπτυξη των πλαισίων προσόντων στοχεύει στο να δημιουργηθούν διαδικασίες αναγνώρισης και αποτίμησης της μη τυπικής μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας με σκοπό να συνδέσουμε τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με την απασχόληση και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως των μαθησιακών διαδρομών και του τρόπου που αποκτήθηκαν. Ο Οδηγός που εκπονήθηκε για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή τόσο στην περιγραφή ή ανάπτυξη νέων προσόντων, όσο και στην εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών.

Ο κ. Βουτσινάς επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας, δηλαδή τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Φέτος ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ήδη κατέγραψε τα πρώτα δείγματα εφαρμογής προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» που διενεργήθηκαν με τη συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) έδωσαν τη δυνατότητα σε υποψηφίους που δε διέθεταν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις περιόδους μέσα στο έτος (Φεβρουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Δεκέμβριος) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Η πιστοποίηση των υποψηφίων επαγγελματιών «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» αποτελεί πλέον βασικό προαπαιτούμενο για την ένταξή τους στον εν λόγω κλάδο εργασίας και πιλότο εφαρμογής για άλλα επαγγέλματα.

Η αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, ως μια οριζόντια δεξιότητα που αποκτήθηκε από διαφορετικές διαδρομές μάθησης τις οποίες αξιολογεί, αναγνωρίζει και πιστοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο αποτελεί και καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύστημα ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης (EQAVET), υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κ Βουτσινάς. Αναφερόμενος στην επιτυχή διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, σημείωσε ότι σχεδόν εννιακόσιοι υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος στις πιλοτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 25 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την χώρα. Παράλληλα, έχει προετοιμαστεί και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης σχεδόν έξι χιλιάδων αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, είτε για εξετάσεις πιστοποίησης, είτε για αναγνώριση επιπλέον προσόντων.

Τέλος, ο κ. Βουτσινάς αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. οι οποίες διενεργήθηκαν επιτυχώς από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου για 15.410 υποψηφίους από όλη την Ελλάδα σε 139 ειδικότητες, σε 13 Εξεταστικά Κέντρα που λειτούργησαν σε 10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Μέσω της πιστοποίησής τους, οι απόφοιτοι αποκτούν το απαραίτητο εφόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

ΕΚΛΟΓΕΣ

  Δείτε το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μίλησαν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Δείτε το Debate των υποψηφίων Δημάρχων Πειραιά – Μίλησαν για όλα στην «Κοινωνική» και το Portnet

Διαβάστε περισσότερα
  Αθηνά Γλυκα – Χαρβαλάκου – Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ας μιλήσουμε για τον απολογισμό έργου των 9 ετών και για όλα όσα πρόκειται να γίνουν για τον Πειραιά μας!»

Αθηνά Γλυκα – Χαρβαλάκου – Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: «Ας μιλήσουμε για τον απολογισμό έργου των 9 ετών και για όλα όσα πρόκειται να γίνουν για τον Πειραιά μας!»

Διαβάστε περισσότερα
  Παναγιώτης Ρέππας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: Κεντρική Προεκλογική Εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

Παναγιώτης Ρέππας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ του Γιάννη Μώραλη: Κεντρική Προεκλογική Εκδήλωση στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα
  Σταυρούλα Αντωνάκου – Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά-Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα πολλαπλασιάσουμε  τα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά»

Σταυρούλα Αντωνάκου – Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά-Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα πολλαπλασιάσουμε τα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά»

Διαβάστε περισσότερα
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ