Εφημερίδα Κοινωνική

Ευεργετικές ρυθμίσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

 Breaking News

Ευεργετικές ρυθμίσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
06 Νοεμβρίου 2014

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ενημερώνει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) καθώς και του άρθρου 24 άρθρου 24 του Ν.4304/2014(ΦΕΚ 234/23-10-2014 τεύχος Α’) και την 131/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. δύναται να καταβληθούν τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων & των προστίμων αναλογικά. Πρόκειται για τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Μέχρι τις 30/10/14.

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο μέχρι τις 30/11/2014.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ