Εφημερίδα Κοινωνική

TO Ε.Β.Ε.Π. «ΤΣΕΚ-ΑΡΕΙ» ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ

 Breaking News

TO Ε.Β.Ε.Π. «ΤΣΕΚ-ΑΡΕΙ» ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.  ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ
24 Σεπτεμβρίου 2014

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειας της Διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, να καταστεί το Επιμελητήριο, πολύτιμος συνεργάτης- «εργαλείο» στήριξης της αγοράς, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., σχετική ενημέρωση για την υπηρεσία ΤΣΕΚ της «Τειρεσίας Α.Ε.».

Σκοπός της νέας υπηρεσίας -Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων- είναι η άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες.

Μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ παρέχονται δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (Σ.Α.Υ.) της «Τειρεσίας Α.Ε.» και αφορούν μόνο σε νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) και επιτηδευματίες. Ειδικότερα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία ανά έτος και για την τελευταία τετραετία , καθώς και συγκεντρωτικά, πέραν αυτής, και με σχετική ένδειξη, αν έχουν τακτοποιηθεί οι σχετικές υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο, πάντα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923 και υποθηκών- προσημειώσεων.

Επίσης, παρέχεται η λειτουργία ΤΣΕΚ ALERT, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δεσμεύει συγκεκριμένες οικονομικές μονάδες (εταιρίες) προσφέροντας τη δυνατότητα 6μηνης ή 12μηνης συνεχούς παρακολούθησης των επιχειρήσεων που τον ενδιαφέρουν.

Έτσι, διασφαλίζεται η αυτόματη και άμεση ενημέρωση του χρήστη (τόσο με e-mail, όσο και με ευκρινή ειδοποίηση κατά την είσοδο –login- στο tsek.teiresias.gr), στην περίπτωση προσθήκης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς, που αφορούν στη δεσμευμένη μονάδα.

Οι Διευθυντές του Τειρεσία επεσήμαναν ότι, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πληροφόρηση για να λαμβάνει αποφάσεις, να ρισκάρει συχνότερα και με ασφάλεια και να απαντά τάχιστα στις ραγδαίες αλλαγές της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της «Τειρεσίας Α.Ε.», κ. Π. Καπασούρης, τόνισε ότι « στόχος μας, με το λανσάρισμα της εν λόγω υπηρεσίας είναι να γίνει εύκολος ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προστατευθούν οι φερέγγυες εταιρείες. Η αγωνία μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη και ακριβή ενημέρωση, σεβόμενοι πάντα το Νόμο, καθώς δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι, περνάμε σε μια πορεία εκπαίδευσης της αγοράς», ενώ ο Διευθυντής οργάνωσης και υποστήριξης πελατών, κ. Ι. Παλόγλου, ανέφερε πως «στοιχεία από δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και τράπεζες συλλέγονται καθημερινά από 170 δικηγόρους. Η Τειρεσίας δεν είναι οικονομικός φορέας, οπότε ζητούμενο για εμάς είναι η πληροφορία βάση της οποίας, μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον».

Από πολλούς επιχειρηματίες- μέλη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εκφράστηκαν επίμονα, εύστοχες και δύσκολες ερωτήσεις, ενώ η ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε, κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών για θέματα, που αφορούν στην καθημερινή, συναλλακτική πρακτική τους, αλλά και την επιφύλαξή τους στην πώληση επιχειρηματικών στοιχείων, ακόμα και εάν αυτά δεν εντάσσονται στα προσωπικά δεδομένα.

Περαιτέρω επιφυλάξεις διατυπώθηκαν, κατά πόσο είναι νόμιμο οι επιχειρήσεις να αποκτούν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, κάτι που ίσως περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά δεν ενισχύει την εμπορική πίστη.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, διατήρησε τις επιφυλάξεις του και αναφέρθηκε στην έλλειψη δυνατότητας αξιολόγησης των πληροφοριών, ενώ επισήμανε ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταπώληση πληροφοριών. Τέλος, ζήτησε ο Τειρεσίας να αξιοποιήσει τη τεχνογνωσία που διαθέτει και προσεχώς να δημιουργήσει αντίστοιχη data bank για τις ανάγκες του e-commerce.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ