Εφημερίδα Κοινωνική

Σπουδαίο εργαλείο για την επιχειρηματικότητα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης

 Breaking News

Σπουδαίο εργαλείο για την επιχειρηματικότητα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης
05 Φεβρουαρίου 2014

Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, έλαβε χώρα στο Ε.Β.Ε.Π. η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τη παρουσίαση του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) που παρέχει την υπηρεσία Διαμεσολάβησης του Νόμου 3898/2010 για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης επικεντρώνεται στις διαφορές ιδιωτικού δικαίου – αστικές κι εμπορικές- υπάγονται κατ’ εξοχήν στο πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης, υπό την προϋπόθεση φυσικά τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης στο αντικείμενο της διαφοράς (να μπορούν δηλ. να συνάψουν επ’ αυτού συμβιβασμό). Ενδεικτικά, αντικείμενο διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν: οι επιχειρηματικές διαφορές, οι ασφαλιστικές διαφορές, οι πολεοδομικές διαφορές, οι διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.).

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι τα εξής:

- Εξοικονόμηση χρόνου.

- Εξοικονόμηση διαδικασιών για την προετοιμασία της κατ’ αντιδικία επίλυσης της διαφοράς.

- Αποφυγή κινδύνου έκδοσης δυσμενούς (ή απλά καθυστερημένης) δικαστικής απόφασης.

- Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας.

- Προστασία της αξιοπρέπειας των μερών.

- Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου.

- Επιρροή στη λύση της διαφοράς με σύμμετρη και φιλική ικανοποίηση των κατ’ ιδίαν συμφερόντων των μερών.

- Διαφύλαξη και συνέχιση των επιχειρηματικών ή άλλων σχέσεων συνεργασίας των μερών.

- Ανάδειξη και συνεκτίμηση από τα μέρη και μη νομικών στοιχείων.

- Δυνατότητα ένταξης και ξένων προς την αρχική διαφορά απαιτήσεων.

Kαλεσμένος ήταν ο κ. Χ. Αμιλίδης, στέλεχος του «Invest in Greece» ο οποίος ενημέρωσε τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου ότι: «O Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των €2.000.000, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.

Η υπηρεσία παρέχεται στους επενδυτές χωρίς χρέωση. Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή (Ombudsman) του Επενδυτή αποτελεί μια διεθνή πρακτική, και λειτουργεί ήδη σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ρωσία, ο Καναδάς και η Κορέα.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ